Var bär det hän 2009 ? ?

Ett dramatiskt politikerår i Strängnäs kommun går mot sitt slut. Ett omkast i politiken kom i våras med den spruckna alliansens efterträdare s, fp, c -koalitionen. De nya signalerna har lydit  ” med skattehöjning löser vi problemen ” , ”rör inte Sevab”, ” med strukturbidrag löser  vi BUNS problem ”

Under  hösten har  den nya majoriteten framstått som handlingsförlamad  i frågan att möta finanskris och konjunkturnedgång. Kanske är den politiska oenigheten inom konstellationen så stor att den helt enkelt inte kan komma till några förbättringsbeslut, eller också ser man inte problemen  och lever i tron att skatten kan höjas ytterligare om det kärvar, vilket socialdemokraterna också framkastat redan i samband med budget 2009.

Halva kommunens budget är skolan. Skolan är det absolut viktigaste välfärdsområdet då den skapar grund för ett sunt samhälle. Förutom de rent mänskliga aspekterna förebygger skolan problem senare i samhället. Det kan ju tyckas värt att pumpa in lite extra pengar här och där i skolsystemet för att det skall bli bättre.

Men fullt så enkelt är de inte. Den offentliga sektorn behöver ha inslag av sund konkurrens och incitament för att utvecklas och må bra. Den behöver ha mer inflytande och styrkraft ute på golvet. Elevpengen är ett bra system, men måste ständigt trimmas. En del elever behöver mer resurser, en del förskolor har mycket längre vistelsetid än andra. Den budget som den borgerliga alliansen lade för skolorna 2008, var inte i alla stycken bra. Förskolorna i Mariefred och Stallarholmen har under året haft en alltför ansträngd arbetssituation. Här är det viktigt att systemet ger betalt för arbetsinsats, vilket lätt kan åstadkommas med en enkel kvotberäkning. Viktigt är också att BUN följer upp och kontrollerar tydliga mål  för verksamheterna. Större frihet kräver kontroll och uppföljning. Tyvärr går vi in i tuffa tider och vi vet inte vilka konsekvenser detta kan ge för personaltäthet blandannat på skolorna. Vi är dåligt rustade inför lågkonjunkturen.

Vår kommun har nästan den sämsta soliditeten i landet. Vi har uppenbara problem att klara prognoserna trots en stor skattehöjning. Barn och utbildningsnämnden forfar att gå med stora underskott trots betydande kapitaltillskott i form av strukturbidrag. Vi har inga marginaler för vad en stigande arbetslöshet för med sig.

Oavsett om vi politiker räknar oss som liberala eller inte tror jag det finns en gemensam väg att gå, genom att tänka nytt, utvärdera nya möjligheter och grepp, samt  att vara sparsamma och hysa respekt för invånarnas pengar. Vi seglar för närvarande på en skuta som inte är särskilt bärig och där de gamla bomullsseglen  skulle behöva bytas ut med nya i modernare snitt och material, miljövänligt tillverkade.

Oavsett vems fel det är att vi hamnat i detta läge, oavsett politisk ideologi, måste vi alla se pragmatiskt ,funktionellt och allvarligt på situationen och försöka få fart på vår skuta igen, Då får vi inte stänga dörrar till nya möjligheter och undlåta att pröva alternativ som kan ge ny bärkraft till våra verksamheter. Så stor enighet som möjligt för en politik med förnyelse, mindre prestige och med invånarnas långsiktigt bästa för ögonen, detta är min nyårsönskan inför 2009.

Inför det nya året vill jag tipsa mina kollegor i alla partier att läsa på  www.fagersta.se (under fliken ekonomi och budget 2009, finns på sidan 3  ) ”Kommunstyrelsens ordförande har ordet”. Läs vänsterpartisten och kommunalrådet Stig Henrikssons text. Det arbete Henrikson genomfört tilllsammans med sina politikerkollegor och tjänstemän är ett föredöme av nytänkande, prestigelöshet och framgång.

Ett Gott Nytt År önskar jag Er

Maria

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Långfärdsskridskor

 

De två senaste dagarna har kylan gett oss åkbara isar inom räckhåll och förhoppningvis har vi isar på gång på  Södermanlands småsjöar. Långfärdsskridskoklubbarna som SSSK, Friluftsfrämjandet och Friskis o Svettis har i helgen gjort turer på Roslagssjöarna. Turen idag gick på Vallentunasjön på stabil is 6-7 cm tjock över hela sjön i sällskap med blandannat den legendariske långfärdsskridskoledaren Sven Wolter ( i skridskokretsar känd som den riktige SW) till vänster i hjelm på bilden nedan

Nu håler vi tummarna för bra isar i Södermanland, helst också på Mälaren. Det borgar för ett härligt uteliv. Vi behöver dagsljus och frisk luft så här års också !

Glöm ej ISDUBBAR och att ta reda på vilken kvalitet isen har innan du ger dig ut.

Vid långfärdsskridskor gäller:

Åk aldrig ensam

Ryggsäck med ombyte i plastpåsar

Räddningslina fäst med klätterkarbinhake i ryggsäcken som även skall ha midjerem och grenrem

Dubbel ispik

Karta

Isdubbar och visselpipa.

Intersport i Strängnäs liksom Carlbergs cykelaffär på Hospitalsgatan har många bra istillbehör och Slipspecialisten-långfärdsskridskospecialisten på St Eriksgatan 15 i Stockholm har det som eventuellt inte finns i Strängnäs (men börja först på hemmaplan).

För information om isar och skridskoåkning kolla in www.skridskonatet.se

Marvikarna  i Åkers Styckebruk skall nu vara åkbara enligt kvällens rapporter.

| Okategoriserade | 2 kommentarer

GOD JUL

önskar jag alla läsare av denna blogg med en bild från Viktoriasjön, en fiskare i sin bräckliga farkost, samt ett julbrev från två utsända i Afrika:

 • 12. Julbrev fran Ost-Afrika Says:
  Nu ar det tid att skriva och tacka alla lasare av denna mycket informationsrika blogg. Det ar oxa dags att tacka for allt gott arbete som utrattas i Strangnas stift for att stodja det internationella arbete i Svenska Kyrkan , d.v.s , HELA VARLDEN !
  The Evangelical Church of Tanzania , North Western Diocese , har nu satt igang planeringen for att starta en sjoburen klinik for att besoka oarna i Lake Vic. Fartyget heter JUMUIYA och ags av LVBC, Lake Victoria Basin Commission. En NGO , nongovernomentalorganisation , SOLVE, bemannar och driver fartyget. Sjukvardspersonal fran Stiftets sjukvardsorganisation skoter halso – och sjukvard. Aven Rotarys lakarbank har visat sitt intresse. Rotaryklubbar i de tre landerna runt sjon har forklarat att de vill stotta projektet. Vi hoppas att aven Rotaryklubbar i Sverige , t.ex. Strangnas oxa vill stotta projektet. Jumuiya ska modifieras sa hon blir en bra sjoklinik. Namnforslag som passar svenska tungor mottages taxamt. Om allt gar bra hoppas vi kunna kasta loss under 2009. Framst skall verksamheten inriktas mot HIV, TBC och Malaria. Alla dodliga sjukdomar ! Hemma hamn kan bli Bukoba vilket stiftet vill. Blogg lasare som kan ge upplysning var fartyget kan fa tva marindieslar 200 hk samt tva ljuddampade dieselelverk pa 25 resp 35 kVA samt watermaker kan skriva till bloggredaktoeren.Nagra rader om sjoraddning pa Lake Vic. I sjon drunknar varje ar 4000 -5000 fiskare av c.a 150000 som bemannar 50000 fiskekanoter. Mycket ranka farkoster . De fiskar Nilaborre, Tilapia och Dagaa. Svenska Ericsson bygger ut mobiltelefonnatet med 21 stationer pa oarna runt sjon. Natet ags mobiltelefonfonforetaget ZAIN som tar ut avgifter genom telefonkort. Just nu pagar en diskussion vilken typ av raddningscentral som ska anvandas. Dessutom planeras utbildning av instruktorer for att lara fiskare elementart sjomanskap. Dessutom ska raddningsbatar anskaffas och besattningar utbildas.TILL SIST MUNGU AWE NANYI !
  Swahili GUD VARE MED ER
  och GOD JUL !Fran tva sjobjornar i Ost-Afrikaign Studio, customized by MangoOrange™,
  sponsored by
  Top 10 Web Hosting Worldwide and Hosting in Colombia.
 • | Okategoriserade | Lämna en kommentar

  Den hållbara staden är både tät och grön

  Alexander Ståhl har i SVD idag (21/12) en understreckare som är intressant. Skribenten är landskapsarkitekt och tekn. dr i stadsbyggnad vid KTH. Atrikeln är skriven mer ur ett storstads än ett småstadsperspektiv, men kan ändå ge ideer till oss i Strängnäs kommun, inte minst med tanke på utvecklingen i städerna  Strängnäs och Mariefred som bedöms stå inför ett markant tryck oavsett vi vill eller inte. Ståhls tes är att vi måste öka tätheten men samtidigt bevara rymligheten  för att stadsmiljöns attraktivitet skall utvecklas. Han lyfter fram behovet av det högkvalitativa offentliga rummet, där gröna inslag blir en nyckelfråga, men också attraktiviteten, ekonomin och miljöfördelarna med den koncentrerade staden. Han menar också att den pågående liberaliseringen av stadsbyggandet kommer att ersättas av en postmodern regularisering om vi skall förverkliga hållbar stadsutveckling, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Detta tror jag är en viktig insikt. Den tid när staden bara blir, är förbi. Vi står inför alltför stora utmaningingar i framtiden för att lämna staden inför nyckfullheter i stundens tecken.

  | Okategoriserade | 8 kommentarer

  Legitimitet

  Det finns lagar och regler för hur allt skall fungera, inte minst för det demokratiska samhället. Det är fint, och dessa ordningar skall alltid följas, de är ett bra stöd inte minst i turbulenta skeden. Det finns dock även en annan typ av legitimitet än de rent rättsligt uttalade. En slags inre legitimitet som också måste finnas, annars blir det fel. Samma sak gäller för  en chef, det räcker inte med bara  pappersmeriter. Bottnar han inte i egna erfarenheter och verklig kunskap, får han det svårt att vinna respekt och att styra sin verksamhet.

  Alla som levt med en partner som har egna barn, vet att relationen till barnen inte följer per automatik med den nya konstellation. En ny vuxen i ett barns närhet måste alltid utifrån barnets eget intresse bygga upp en relation, förtjäna den och i barnets ögon vinna en slags legitimitet. Annars blir det alldeles fel.

  I det politiska livet måste makten förtjänas. Ingen kan protestera mot valresultatet, det är svart på vitt, folkets röst. Det parti som förlorar röster får bita i det sura äpplet och finna sig i att stå tillbaka. Men partimedlemmar och väljare förväntar sig också att deras parti skall följa sitt ideprogram och vid koallitioner få fram så mycket som möjligt av sina ambitioner, det är ju det som är själva meningen med verksamheten. 

  Långt inför valet 2006 lanserades den borgerliga alliansen på riksplanet, det blev en rikstäckande rörelse som vann regeringsmakten efter långt socialdemokratiskt styre. Borgerligt sinnade väljare har  förväntat sig att  alliansen skall regera där den fått majoritet. Så skedde inte i Strängnäs. Vi kan lämna orsakerna därhän och istället se på vad som blev resultatet. I våras bildades en ny maktkonstellation av de tre ”förlorarpartierna” i Strängnäs. Två små och på senare år starkt reducerade partier (fp, c ) agerade vågmästarroll. Och bildade en ny konstellation med socialdemokraterna, som även de tappat röster 2006.

  Strängnäs är en ort med borgerlig övervikt. Socialademokraterna har inte en stark ställning här, även om det är ett stort parti. Det nya konstellationen kom till för att fp och c inte skulle behöva lämna sina arvoden. Det lyckades man med, och mer därtill. Däremot har inte c, fp lyckats med att föra ut sin förväntade politik. Med något undantag (landsortsskolorna) har politiken som drivits varit klassiskt socialdemokratisk.

  Vad har hänt, frågar sig många väljare.

  Inom oppositionen har vi det hela nära inpå oss, oavsett om vi  inplacerar oss på borgerlig skala eller inte, så reagerar vi. När själva makten blir viktigare än politikens innehåll, när politiken hamnar mycket långt ifrån vad människor röstat fram, då tappar politikerna sin legitimitet.

  Och då blir det jobbigt, för de styrande.

  | Okategoriserade | 6 kommentarer

  Spänt på KS AU

  Efter en smula sömn mellan långt kommunfullmäktige, tidningsläsning och sedan samling till det första KS AU mötet i morse var stämningen spänd och mycket laddad när politikerna träffades. Efter ett par urladdningar, en i början och en vid kaffet, blev det lugnare efter lunch. Det är mycket nerv i Strängnäs politiken just nu. Majoriteten är kanske stressad av oppositionens styrka, kanske även av interna slitningar. Oppositionen är helt klart irriterad över majoritetens handlingssätt i Sevabfrågan och det maktfullkomliga agerandet  i majoriteten. Trots spänningar måste vi alltid hålla god stil i debatten, det är mycket viktigt. Personangrepp eller mobbingtendenser skall inte tolereras. Här har Jens en mycket bra inställning. Humor är en tillgång i sammanhanget ! 

  KS AU pågick från kl nio till tre. Mycket diskussion om arrendeavtal för kommunens gäst och småbatshamnar. Frågetecken rätades ut av tålmodiga tjänstemän, och en ändring vad gäller befintliga grindar planeras inför KS.

  Ånyo information om projejtet ständiga förbättringar, men inga riktiga bra ideer om hur att överföra det produktionsinriktade Lean programmet till kommunal verksamhet.

  Tyvärr har utbildningskontoret missat datum för att söka pengar för information i skolorna angående tobaksbrukets effekter på hälsa. Hög förbrukning hos ungdomar i Södermanland har iaktagits.

  Ny arbetsordning för framtagandet av strategisk plan diskuterades. En ”prioriteringsdiskussion” eller allmänpolitisk debatt är planerad till KF i februari. Det blir intressant.

  | Okategoriserade | 23 kommentarer

  Invånarröst

  Som oppositionsråd får jag ofta brev från människor i vår kommun som är missnöjda med den förda politiken. Här är en brevkopia sänd till Jens Persson, kommunstyrelsens ordförande.

  Hej Jens!

   Måste kommentera lite av dagen skriverier i tidningen.

  Som du listade ut förra gången jag skickade ett mail till dig så jobbar jag på Scania i Södertälje.

  Nu är det ju så att det är en rådande lågkonjunktur runt om hela klotet. Ingen kan ha missat detta inte ens ni som bestämmer på kommunen.

  Först läser man om att kommunen har spenderat nästan 300.000:- på böcker som ska ges bort i julklappar.

  Sedan kommer man till insändaren där en mamma berättar att en ordförande i en nämnd förklarat att man har ätit ett fantastiskt julbord.

  Nu när ni beslutat att höja skatten med 90 öre från årsskiftet så undrar jag hur det kan få förekomma?

  Jag är ingen ekonom men så mycket förstår jag att många av de 90 ören ni ska höja skatten med redan kommer att vara intecknade p.g.a. lågkonjunkturen.

  Vad händer när de personer som har blivit uppsagda men ännu inte är arbetslösa inom kommunen? Då kommer säkert resten av skattehöjningen att gå åt.

  Ändå fortsätter ni att spendera pengar som om ni hade en outtömlig kista att ta pengar ifrån. Kommer ni att höja skatten ännu mera så att ni kan äta julbord i fortsättningen också?

  Det måste till en stopplag i Sverige som gör att från beslut om skattehöjning till skattehöjning så ska det ha vart ett val emellan.

  Stopplagen måste till för att sätta press på politikern så att ni tänker i nya banor och inte bara tar till skattehöjningar. D.v.s. att ni ska ta den rätta vägen och inte den lätta vägen, våga ta obekväma beslut.

  Jag känner av lågkonjunkturen och kommer att känna av den ännu mer efter skattehöjningen.

  Som politiker måste man förstå hur det fungerar i samhället, det känns som att den styrande majoriteten inte har en aning om hur det fungerar hemma hos Svensson.

  Jag ska ta några exempel på hur vi resonerar på Scania.

  Vi har övertidsstopp, ingen anställd kommer att få någon julklapp, alla julbord är inställda gäller från högsta ledning ända ner till golvet. Det går att dra tillbaka beslut även om det är obekvämt.

  Beslut finns att om t.ex. en dator går sönder så kommer den inte att ersättas med en ny, man vet att det finns gamla utrangerade men fungerande datorer som får ersätta de trasiga.

  Jag kan rabbla upp flera kostnadsbesparingar men tror inte att det är nödvändigt.

   

     // Erik Engström

  | Okategoriserade | 1 kommentar

  4-0 till Oppositionen

  Oppositionen tog vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde hem samtliga möjliga poäng i fullmäktigedebatten.

  Oppositionen agerade i långa stycken  samfällt och protesterade mot majoritetens maktfullkomliga beslutsförslag om utredandet av ägarandelarna i Sevab, valnämden och demokratiberedningen genom att rösta igenom återremiss. Alla dessa frågor är viktiga demokratifrågor. 

  I ärendet elevpeng, genomskådades smygsättet att överföra pengar från friskolor till strukturbidrag för kommunens skolors svarta hål. Detta var dagen då ”betongsossepolitiken” i kommunen uppenbarades för en större krets.

  Det är fint att vi också kan agera med miljöpartiet och mariefredspartiet i viktiga demokratifrågar och i ett nytänkande och utvecklande synsätt på våra kommunala frågor.

  Vi hade också en bra tidningsdag i Eskilstunakuriren med en gemensam debattartikel ( mfp, mp, sp, kd, m ) och medhåll från den signerade ledaren.

  Tack alla oppositionspolitiker för bra insats under kvällen.

  Mer följer imorgon, nu är timmen sen.

  På fm i morgon har vi det första KS AU.

  | Okategoriserade | 9 kommentarer

  Svenska kyrkans internationella arbete

  Assar Fjelkman och Anders Jansson säljer ost för kyrkans internationella arbete på ICA i Strängnäs

  Assar Fjelkman och Anders Jansson säljer ost för kyrkans internationella arbete på ICA i Strängnäs

  Svenska kyrkan bedriver en omfattande social verksamhet i u-länder. Verksamheter från Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission har samlats i en tung organisation, Svenska kyrkans internationella arbete. Den nya organisationen utgår från församlingsnivå och beror av insamlingar , möten och besök i och utanför Sverige. Verksamheten samordnas genom Kyrkomötet,  där den ges inriktning  som sedan verkställs av en utlandschef.

  Globala linjen på Thomasgymnasiet gör i januari en resa till Bukobastiftet i Tanzania. Där har svenska kyrkans utlandsverksamhet haft ett stort engagemang sedan 40-talet. Den förste biskopen i Bukoba var svensk, Bengt Sundkler, men  har efterträdits av Tanzaniska biskopar och chefsadministratörer. En känd svensk som varit mycket aktiv i stiftet är Barbro Johansson, som var rektor för en flickskola och blev rådgivare till president Nyerere i samband med att Tanzania blev ett självständigt land. Verksamheten i Bukoba är omfattande och ledningen imponerande !  Verksamheterna täcker sådant som  kommun och landsting står för här hemma. I kyrkans regi drivs all möjlig undervisning, sjukhus, tandvårdsklinik, barnhem, hem för gatupojkar, omfattande socialt arbete för barn som förlorat förälder i AIDS (Huyawa) m m. Gudstjänsterna i Afrikanskt Lutherska kyrkor är en fröjd att delta i  med sin rika och rytmiska musik och glada stämning, kören står inte still när den sjunger, den dansar !

  Har vid två tillfällen arbetat i Bukoba som tandläkare på kyrkans klinik som ligger mitt i den lilla staden Bukoba. Det var en upplevelse. Första dagen fanns ingen ström, men vi hade 12 patienter i väntrummet med grava tandorsakade infektioner. Som tur var fanns bedövningsmedel , och jag hade fö med mig skalpeller och andra användbara saker i en väska , så jag och den afrikanska tansköterskan som endast kunde några ord franska, vi klarade ut det hela ändå. Men det var inget för nybörjare ! Så småningom fick jag dock flyt på kliniken , och ordnade ett dieseldrivet elaggregat så att vi kunde jobba även vid stömavbrott. Det går ganska lätt att komma in i livet i Bukoba, det känns efter ett tag helt naturligt. Arbetsmässigt upplever man stor tillfredställelse samtidigt som det blir så mycket mindre stress utan telefoner som ringer hela tiden, utan datajournalprogramm som krånglar, patienter som vill ha orimliga tidsplaneringar, socialstyrelsens ibland fyrkantiga regler, ingen post att öppna , inte så mycket tider att passa , det är soluppgånen och solnedgången som ramar in dagen. Och det är mycket lätt att dela glädje, sorg  och gemenskap med människor där. Det svåra är att komma hem igen och komma in i vår civilisations ändlösa krav och måsten.

  Tanzania är ett fint, lugnt och vackert Afrikanskt land. Där har funnits väldigt få vita, i stort sett endast missionärer, varför landet saknar spänningar som i Syd-Afrika och Zimbabwe. Politiskt är landet lugnt och stabilt. Det stora problemet har varit HIV/Aids spridningen, men med hjälp av omfattande statligt programm som verkställts tillsammans med de lokala kyrkorna har tanzanierna fått ned smittspridningen radikalt. För den som turist vill se något av Afrika rekommenderar jag Tanzania. Här finns de finaste safarimöjligheterna i världen och människorna är underbara, vackra, vänliga, sociala, starka och musikaliska. 

  Väntrummet på Dental Clinic  i Bukoba i Tanzania

  | Okategoriserade | Etiketter , | 13 kommentarer

  Utredandet fortsätter, djävulen sitter i detaljerna

  Barn och utbildningsnämnden lade idag ytterligare börda på utbildningskontontoret när majoriteten pressade igenom ett nytt utredningsförslag för Thomasgymnasiet. Enligt förslaget skall förvaltningen   efter  höstens långa lokala gymnasieutredning  på nytt utreda hur verksamheterna på campus skall effektiviseras och samordnas. Till bilden hör att en ny funktion, en campuschef skall anställas from 1a januari, alltså en ytterligare resurs. Enligt vår mening i oppositionen bör samordningsprogramm och effektiviseringsförslag utgå från verksamheterna inte från den kommunala förvaltningen. En planering som sker inifrån istället för uppifrån ökar hållbarheten i organisationen. Majoritetspolitikerna verkar ha panik för att inte bestämma över prick allt ! Majoriteten vill alltså ha ny kommunal utredning och en utökning av ledningsresurs på Campus, den sk Campuschefen som tydligen redan rekryterats och som börjar den 1 januari. Med enorm säkerhet lyckas man hela tiden göra av med mer pengar.

  Majoriteten fick igenom beslut om strukturbidrag till öppnande av nya förskoleavdelningar. Röstsiffrorna blev 7 mot 6 (en samlad opposition bestående av alla närvarande oppositionspartier m, kd, mfp, röstade samfällt emot). Vi i oppositionen ser att ett beslut som detta blir kostnadsdrivande för nämnden.

  Däremot finns det en typ av styrning av förskolornas tilldelning som skulle kunna vara motiverad. Vid ett informationsärende om förskolorna, redovisade förvaltningen siffror över de stora skillnader som finns i  faktisk vistelsetid för barnen mellan olika förskolor, egentligen orter. ( Stallarholmen, Mariefreds förskolor har längst vistelsetid, upp till 16 % längre än centrala Strängnäsförskolor, vilket sannolikt hänger samman med pendling). Vistelsetiden hänger inte samman med öppet tiderna. Strukturbidraget för längre öppettider förefaller vara missriktat, kostnadsdrivande och stämmer ej med barnperspektivet.

  En formel som kompenserar eller modererar elevpengen utefter den faktiska vistelsetiden, det kan vara rätt åtgärd för att få bukt med problemen och resursbristen i Mariefred och Stallarholmen.

  Viktigt är , om vi skall komma bort från de stora underskotten, att inte ge extrabidrag som är kostnadsdrivande, utan finna rimliga vägar att ge rätt ersättning i förhållande till arbetad insats.

  I  kd, m gruppen (sp är sällan med sedan Håkan B blivit skolförvaltningschef i Bålsta)  är vi också beredda på att titta på ersättningssystemet för barn i behov av särskilt stöd. Hur fördelar vi dessa medel smartast så att de gör så stor nytta som möjligt. Holger Seidl, skolläkare, har mycket intressanta ideer hur man , utan högre kostnad kan få in stöd tidigare i skolan för många barn i behov.  Vi vill också analysera förutsättningarna för invandrarbarn och fosterhemsplacerade barn.  

  Det var för övrigt en trevlig och positiv ton på  nämnden i kväll, vilket är bra. Jens Persson var inte med som åhörare denna gång, tur var nog det. Om jag var Persson skulle jag känna mig minst sagt orolig över nämndens utveckling och beslut och legat sömnlös därefter.

  | Okategoriserade | 5 kommentarer