HMS GÄVLE

HMS Gävle i gryningen vid kaj på Berga

HMS Gävle i gryningen vid kaj på Berga

Efter den långa debatten i fullmäktige i måndags blev det inte mycket sömn. Tankarna malde i huvudet efteråt. Det var otillfredsställande att vi inte kom till ett gemensamt beslut i skollokalfrågan. Men nästa dag blev en frizon från den lokala politiken. Halv sju for jag till Berga där jag möttes av fartygschef Anders Hörnfeldt på Sveriges modernaste krigsfartyg HMS Gävle. Denna dag var sedan länge vikt för ett studiebesök, en hel dag på detta fartyg. Fartyget satte av i 30 knop till havs och min mobiltelefon slutade fungera.

Som rorgängare, inlyssnande order från NO

Som rorgängare, inlyssnande order från NO

Kustkorvetten HMS Gävle är bemannad med 23 officerare och 18 värnpliktiga sjömän. Hon har en 57 mm allmålskanon i fören och 40 mm allmålspjäs i aktern, samt sjörobot 15 på styrbordsidan. Fartyget är väl utrustat för blandannat ubåtsjakt med avancerade sonar och radarsystem. Allt detta förevisades för mig av fartygschefen och den kvinnliga stridsledningsofficeren. Fartyget är i alla avseenden förnämligt utrustat vad gäller ubåtsjakt och ytstrid, och kan såväl försvara Sveriges kust som delta i internationella operationer.

HMS Gävles stridsledningsofficer Anna

HMS Gävles stridsledningsofficer Anna

Det är en fin och familjär stämning ombord. Det märktes att besättningen är ett gäng människor som trivs ihop. Allt ombord är noggrant uttänkt, alla rutiner finns naturligt i allas medvetande, tilltalet är korrekt men vänligt och ofta humoristiskt. I alla skeden ges instruktioner och order tydligt men lugnt, omöjligt att missförstå. Talade mycket med officerarna ombord. Att leva livet till sjöss är deras passion. Ingen längtade särskilt efter att bli befordrad till någon uppgift i land, de försökte förlänga sin tjänstgöringstid ombord på alla möjliga sätt. De som har familjebildat upplever ofta att de har två familjer, en där hemma och en i gemenskapen på fartyget, detta kan ibland skapa lojalitetskonflikter.

Flottan har liksom armen och flyget bantats hårt i de senaste decenniernas försvarsbeslut. Kvar finns i flottan 5 ubåtar, 6 kustkorvetter7 minjaktfartyg, ca 100 stridsbåtar 90 i amfibieförbanden.

Den svenska Flottan har deltagit med stor framgång i internationella övningar och uppdrag. Exempel på detta är den svenska ubåten Gotland som fick de bästa omdömen vid  övningar som genomfördes tillsammans med den amerikanska stillahavsflottan för att lära amerikanarna att jaga tysta ubåtar 2007. HMS Gävle gjorde en uppskattat FN insats utanför Libanons kust för att förhindra bl.a. vapensmuggling i Hizbollah/Israelkonflikten under sju månader 2007.

Många svenskar är oroliga för neddragningarnas storlek i det svenska försvaret, oroliga att kortsiktigt ekonomiskt tänkande skall äventyra vår förmåga att försvara de viktiga värden av demokrati och frihet som vårt land äger. Själv funderar jag mycket över dessa frågor. Det var inte så länge (65 år) sedan som hela världen stod i brand. Jag har fortfarande släktingar i livet som berättar om den tiden, när de ständigt låg i fält och väntade på att tyskarna skulle ge sig på vårt land. Att försvaret måste moderniseras och anpassas i tiden är självklart. Men är det inte lite för lätt för politikerna som håller i penningpåsarna, med nästa val i sikte, att ta lite lättvindigt på frågan??

Inom nya moderaterna finns ett internt nätverk för opinionsbildning inom partiet i försvarsfrågor. Det leds av Gunnar Hökmark.

På däck med fartygschef, örlogskapten Anders Hörnfeldt och kommendör Göran Frisk

På däck med fartygschef, örlogskapten Anders Hörnfeldt och kommendör Göran Frisk

Tack, besättningen på HMS GÄVLE för en mycket intressant och spännade dag !

| Okategoriserade | 21 kommentarer

Storhetsprincipen

Någon överenskommelse mellan majoritet och oppositionen kom aldrig till stånd i gårdagens kommunfullmäktige. Trots flera samtal med Lotta Grönblad, insändare från hela oppositionen utom v, uppmuntran från ledarskribenterna på Eskilstunakuriren, tog inte majoriteten emot vår utsträckta hand.  Vid fullmäktige lade de fram i allt väsentligt, samma förslag till beslut som på KS, vilket innebär en inriktning där Långbergsskolan, Vasaskolan och Paulinska skall bilda en F-9 storskola, ”Centrumenheten ” . Därutöver skall Tosteröskolan flytta ifrån sina naturnära och älskade lokaler till Karinslundsskolan. Oppositionen var överens om att Karinslundsskolans elever bör samgrupperas med Paulinskas, inget annat. Övriga förslagsdelar borde ha utretts förutsättningslöst.

Ärendet slutatade i återremiss, efter ett misslyckat förhandlingsförsök halv elva på kvällen mellan sju partier, då alla var trötta efter en allt hetare, nära tre timmars debatt i frågan, vid en sju minuters ajournering som jag begärde. 

Efter att oförtrutet ha arbetat från mellandagarna mellan jul och nyår med frågan om att skapa en bred uppgörelse i den svåra och nerviga skollokalsfrågan ger jag upp. Bevarandet av de mycket uppskattade och välskötta skolorna Långberget och Tosterö kommer att bli en av de viktigaste valfrågorna för oppositionen, jämte Sevab-frågan.

Vad ligger bakom Lottas Grönblads envishet i detta, varför dra på sig så mycket motstånd ?

Nedan följer mitt anförande i Fullmäktige:

 

I oppositionen har vi ett annat förslag till lösning. Vi är eniga med Lotta om att samgruppera högstadierna till en stark enhet i Paulinska skolan. Vi samtycker till att behålla Vasa skolan och Paulinska skolan inne i staden.  Iden att sammanlänka Vasaskolan med Paulinska skolan med en grönskande skolgård finner vi tilltalande.  På så sätt kan vi bevara och utveckla ett levande centrum med grönområde och plats för flera generationer.  Men vi har vi en annan åsikt vad gäller Långbergsskolan och Tosteröskolan.  Vi vill inte bygga en onödigt stor enhet i centrum och vi tycker att Långbergsskolan och Tosteröskolan som är mycket harmoniska och välskötta verksamheter skall få vara kvar i sin nuvarande form. Istället föreslår vi att Karinslundsskolan hyrs ut eller försäljs.

Skolutredningen har riktat blicken på lokalytor och lokalkostnader. Utredningens motiv var också att få ned kostnaden för skollokaler i kommunen, något som oppositionsförslaget angripit. Men i de utredningsdirektiv som jag och Anders Jansson arbetade fram för drygt ett år sedan gavs också barnperspektivet stor vikt i utredningen. Beslutet att forma en stark högstadienhet kommer ur barnperspektivet för de större barnen. Det behov av mångsidig kompetens, specilaskolsalar osv. som behövs på högstadiet kan lättare åstadkommas på en större skola, något som också lärarfacken påtalat. För de mindre barnen F-5 skolorna vill vi slå vakt om barnens trygghet. I remissvaren finner vi så många uttryck för att skolan är en trygg och älskad plats för barnen och förslår så lite omflyttning av elever som möjligt. Vi vill också slå vakt om barnens möjligheter att kunna ta sig till skolan för egen maskin, en mycket viktig folkhälsofråga och miljöfråga. Likaså vill vi slå vakt om stadsbarnens relation till naturen som finns på Långbergsskolan och Tosteröskolan en tillgång också används i undervisningen.

När vi i oppositionspartierna arbetade fram vårt förslag, ett arbete, vill jag säga, som var mycket stimulerande och uppfriskande, vi har i vår grupp många kloka människor med lång erfarenhet och djup kännedom om skolorna i Strängnäs,  ville vi också väga in just vår kännedom om verksamheternas  karaktär.

Den offentliga sektorn i Sverige får ofta utstå kritik, med viss rätt, men vi skall komma ihåg, att utan en offentlig sektor hade vi inte haft den välfärd som vi idag har och som vänder sig till alla människor i Sverige, på deras villkor. Vad jag önskar för Strängnäs del, för skolor och för vård och omsorg, är att oavsett driftsform, att vi förmår att SE var och hur kvalitet uppstår och att vi aktar oss noga för att okänsligt rycka i trådarna på ett sätt att vi förstör för de viktiga groplatser där engagemang och framgång växer. Och mina begrepp för ”framgång och kvalitet” hänger inte ihop med framgång för endast vissa. Tvärtom, desto mer belastning som finns bland elever i en skola, desto större hjältar borde de lärarteam och rektorer vara som kan bygga en fin miljö för kunskapsinhämtning och utveckling bland eleverna.

Sammanfattningsvis har vi i oppositionen funnit en inriktning som vi ser ger både besparingar, förstärkning av det viktiga högstadiet och lugn och ro för de mindre barnen.

Vårt förslag lägger den nödvändiga grunden för fortsättning av det viktiga arbetet med att förbättra våra skolor för att ge varje barn vad det behöver utifrån sina förutsättningar.

Martin Luther King skulle ha fyllt 80 år den 15 januari i år. Hans efterföljare använder idag ett uttryck i hans anda som vi också kan behöva i skolsträngnäs inte minst när vi går in i ekonomisk depression: Keep the dream alive.

 

Det vore fint om majoriteten lyssnade på oppositionen. Skollokalsfrågan är en omfattande och komplicerad fråga, där starka känslor och olika utgångslägen för oss politiker, olika gemenskaper vi tillhör lätt speglar upp, hakar i opponionsyttringar och skapar läger och spänningar som är svårhanterliga och inte alls konstruktiva.  Därför vore det bra om vi idag kan besluta om det vi är överens om och fortsätta att titta på konsekvenser och kostnader på de områden där vi inte är eniga, för att sedan utvärdera det tillsammans.

 Läs också Mats Werners och Margit Urtegårds och Dag Brembergs bloggar

 

| Okategoriserade | 18 kommentarer

Dags att förklara sig ?

Centerpartiet kampanjar idag i Präntarens lokaler. Det kan nog behövas. Dags att förklara för väljarna varför en politik med Sveriges högsta skattehöjning leder till ekonomisk kris. Eller varför skolmaten skall centraliseras och de naturnära och välfungerande skolorna hotas av nedläggning, till förmån för en central jätteenhet. Eller varför det är absolut förbjudet att arbeta professionellt med de kommunala bolagen.

| Okategoriserade | 6 kommentarer

Ny skatt

Klipp ur Eskilstunakurirens ledarblogg :

Idag får många svenskar lön, med Alliansens senaste skattesänkning. Tack för det!

AV

Inte lika glädjande ur Strängnäsbornas perspektiv, 1.50 i skattehöjning, riktig glädjedödadare.

Och vi har förlorat skattehöjarvapnet i kristiden. Stor anledning till oro finns.

| Okategoriserade | 15 kommentarer

Sjukdom och samtal

I morse plingade telefonen tidigt. En av mina medarbetare på kliniken är sjuk. Nästa pling, en till är sjuk. Ringer efter vikarie. Borta på semester. Då är det inte roligt att åka till kliniken och tänka på alla patienter jag inte kan klara av själv och att göra dem besvikna. Väl där har en syster pallrat sig dit ändå. ”Jag kunde inte lämna dig ensam här ! ”( Menar hon att jag är oduglig eller är det pliktkänslan, tänker jag, sannolikt en kombination) Tack Helen. Man skall inte behöva jobba när man är sjuk. Krya nu på dig och oroa dig inte ! Men detta är typiskt för vårdyrkan. Ansvarskänslan går före allt annat.

Senare på eftermidagen , direkt till Strengnäskuriren och samtal med Alex Voronov. Vi talar om möjligheten till en överenskommelse mellan opposition och majoritet i skollokalsfrågan, se även oppositionens debattartikel i dagens tidning.

Sedan direkt till kommunhuset där jag möter Jens och hans trevlige farbror Jan på plan 4. Janne Persson  skakade skämtsamt på huvudet åt sin brorson och vi kom överens om att vi får samarbeta för att få någon ordning på kommunalrådet ! Men Jens och jag hade en god pratstund sedan om problemen i kommunen. Vi har inte svårt att tala eller att tänka i liknande banor. Men våra partier står uppenbarligen långt ifrån varandra i dagsläget. Moderaterna kommer aldrig att acceptera att ett kommunalt bolag som Sevab drivits till en soliditet på endast 11% och att man fortsätter att låna upp pengar. Vi kommer heller aldrig att acceptera de kommunalcentralstyrningstendenser den nuvarande majoriteten hittils uppvisat i bla skollokalsutredningen och i måltidsutredningen, men kanske Jens hittar nya vägar ? ?

| Okategoriserade | 14 kommentarer

KSAU ingen höjdare

Förstår mig inte på KSAU. En hel extra dag till KS-ärenden. Sedan känns KS som en repris.

Idag dominerade diskussionen om markanvisningstävlingen i Fågelsången, vid gamla vattenverket i Mariefred. Ett deprimerande ärende. Inget av förslagen godkänndes av Mariefredsnämnden, beslutet blev att tävlingen skulle göras om alternativt att marken projekteras på annat sätt.

Inte roligt för de byggföretag som engagerat sig och lagt ned tid och kraft. Att någon annans förslag vinner , det accepterar de, men att själva tävlingen i efterhand förklaras ogiltig, över detta hade även flera KS-ledamöter också stora betänkligheter. Etiskt och praktiskt, får vi företag som engagerar sig i exploatering framöver ?

Hur kan det gå så snett. Politikerna säger ja hela vägen, utom på slutet, då backas det.

Plan och byggärenden är inte ett område där jag har lång erfarenhet, men stadsplanering är ett intressant och faschinerande område. Kanske måste vi jobba mer med att enas kring politiska visioner, så att intentionerna håller vägen ut , även när projektets granne knackar på dörren. Kanske hade politikerna kunnat enas till ett av förslagen om man tidigare i processen insett att flytande villor (än så länge) är för kontroversiellt ( hädiska tanke) i Mariefred ?

I kväll hade varit lite härligt, särskilt efter det föga upplyftande KSAUt,  att sitta framför TVn och njuta av presidentinstallationens pompa och ståt, av den charmfulla presidentfamiljen och av Barack Obamas tal (på svenska eller engelska).

Men sådant är inte oppositionsrådets liv. I stället bjöd kvällen på Workshop för den fördjupade översiktsplanen för Åker-Länna. Men det blev en  bra övning med bra diskussioner under Urmas goda ledning. Säkra gång och cykelvägar för barn och vuxna, uttnyttja den fina norra stranden på Visnaren till tex ett bad, företagspark omkring krutbruket, var några av de förslag som lyftes under kvällen. Tack  Christer Stål för den intressanta kvällen. Det är alltrid trevligt att komma till er i kommundelsrådet, fast man är moderat !

| Okategoriserade | 17 kommentarer

Hjälp världen att tro på Amerika

Så skriver den förre amerikanske utrikesministern Madeleine Albright i ett brev till Barack Obama, publicerat på SvD Brännpuinkt idag med anledning av att Obama idag installeras som USA s  president. Läs det fina brevet.

Hela världen har längtat efter Obama. Vi håller tummarna att allt skall gå bra.

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Goda Nyheter

Fick just av en väninna ett nyhetsvykort med positiva nyheter. Det kan vara en god hjälp att ibland ge lite utrymme för allt som är positivt här i världen, särskilt när omständigheterna är svåra. Jag tänker på dig kära väninna, och önskar dig kraft och förtröstan ! Texten är skriven av Hedda Waldenström och finnns i boken ”Glädjerapporten” av Bosse Angelöw.

Goda nyheter under det senaste dygnet

 

Planeten fortsatte att vrida sig runt sin axel som vanligt, med resultat att solen gick upp överallt på jorden.

Miljarder fåglar sjöng och ett oändligt antal blommor blommade.

Jorden välsignades med 340 000 helt nya ljuvliga människobarn.

Intelligenta, kärleksfulla och mycket modiga handlingar utfördes varje sekund någonstans på jorden.

Miljoner människor avstod från att säga eller göra något elakt.

Hundratusentals nya, verkligt bra idéer kläcktes.

Miljarder människor skrattade, lärde sig något nytt, rörde med ömhet vid varandra, älskade livet någon stund och vägrade ge upp.

 

Hedda Waldenström

| Okategoriserade | 6 kommentarer

Guldkorn på Dramaten

I helgen följde jag med min kulturdiggande, humaniorastuderande dotter och såg ” Små äktensakpliga brott ” på Dramatens lilla scen. Vi köpte biljetterna spontant 10 minuter före föreställningen ( det gör vi alltid, vi är inga planerare , men det blir alltid jättebra !). Pjäsen är skriven av en av Frankrikes mest lästa och uppskattade författare Eric-Emanuel Schmitt  (som innan han slog igenom var lärare i filosofi,  har till och med disputerat i ämnet) . Dramat handlar naturligtvis om samlevnadens vedermödor, men den är rolig, skarp och djup på samma gång, med en dialog som är så härligt fransk i tempament och briljans ! En föredömligt kort och intensiv föreställning på en timme och 35 minuter utan paus. Lil Terselius och Reine Brynolfsson i rollerna. Se den !

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Lycka till Globala gänget, på resan till Östafrika !

På fredagen lämnar de Strängnäs med tåg mot Arlanda för att flyga vidare till en annan värld i sin resa till Uganda och Tanzania. Globaltreorna på Thomasgymnasiet har förberett sig noggrannt för denna, som jag gissar mycket intressanta och utvecklande resa. Tack alla ni lärare och andra som hjälpt till att dessa ungdomar får komma ut och uppleva en annan kontinent och kultur, långt från turistorter och hotell. Vi skolpolitiker är mycket stolta över att vi har detta fina programm i vår stad. Kanske kan inriktningen spridas till fler linjer på Thomasgymnasiet ? ?  Följ resan på gängets egna blogg ! http://globalfamilythomasgymnasiet.blogspot.com/

| Okategoriserade | 3 kommentarer