S:ta Katharinastiftelsen

S:ta Katharinastiftelsen är ett kyrkligt centrum med uppgift att samla representanter med olika åskådningar och erfarenheter till tankeutbyte och samverkan i kultur och samhällsväsentliga frågor. Särskilt vill stiftelsen i sin verksamhet vara en brygga mellan kyrkligt engagerade och för kyrkan främmande grupper. 

Jag besökte denna stiftelse för första gången i förra veckan ,för att lyssna på en debatt:

Skolan – pedagogisk eller politisk tummelplats?
Lars Leijonborg, högskole- och forskningsminister
Metta Fjelkner, ordf Lärarnas Riksförbund
Marie Granlund, vice ordf utbildningsutskottet (s)

Debatten var aktuell och  intressant. Är svenska skolan en flummskola eller inte, varför går det utför med kunskapsnivåerna, vem är bäst som huvudman, löser vi allt med mer ordning och reda, blir skolan bättre av att vara ett politiskt slagträ ? Allt detta och mer därtill diskuterades. Personligen tycker jag att folkpartiet låst fast sig en aning i ordningskonceptet. God pedagogik är så mycket mer än bara god ordning. Socialdemokraterna har luckrat upp sin tidigare förväntanslösa och likriktande inställning betydligt och Marie Granlund (socialdemokraternas skoltaleskvinna) gjorde ett initierat och vidsynt intryck. Lars Leijonborg talade helt befogat om vikten att förändra lärarutbildningen. Metta Fjelkner återkom iderligen till att det är kommunpolitikerna som förstört svensk skola genom att aldrig leverera tillräckligt med pengar och ständigt lägga sig i lärarnas arbete. Det var riktigt roligt, då, att ställa sig upp och tala om att ”jag är en av de hemska kommunpolitikerna” och att redogöra för vårt mångåriga arbete där vi höjt nivån i skolan genom att införa fler huvudmän och elevpeng,  arbeta målinriktat med kvalitetssäkring samt lyfta fram ledarskapets och utvecklingsarbetets betydelse. Då fick jag faktiskt medhåll  från Marie Granlund !

Titta gärna på www.katharinastiftelsen.se och ta del av vårens programm med många namnkunniga deltagare !

| Okategoriserade | 5 kommentarer

Ett konsekvent utökat ekonomiskt tänk efterlyses !

Som vi har läst i dagens tidning går nu kommunen in i ekonomisk kris. Skatteintäkterna fortsätter att vika pga lågkonjunkturen och det planerade positiva resultatet för 2009 är borta. Nu krävs det panikartade åtgärder, då den politiska ledningen alltför länge stuckit huvudet i sanden. KS presidie samlas på fredag för att diskutera läget. Så länge jag har följt kommunen har det funnits svårigheter i att hålla sig till planerade budgetar. Men rekordet var väl förra året när den nya majoriteten delade ut ett ofinansierat uppmuntringsbidrag mitt i budgetåret bla för förskolor med extra länge öppet och  hyresbidrag till Thomasgymnasiet. Detta ledde till att viktiga effektiviseringar för verksamheterna uteblev. Det ledde också till att 2008 års resultat blev minus då de 10.5 miljonerna fick belasta resultatet ( tala om ansvarslöshet) . Utan dessa uppmuntringsbidrag hade vi precis klarat 2008 inom budget.  Klarar  vi 2009, 2010 med de förutsättningar som råder nu? Om inte blir det tvångsförvaltning (efter tre år av röda siffror) .  Vi kan nu inte annat än vidta mer eller mindre panikartade åtgärder samt  be till Gud att vi inte bara är i början av den ekonomiska krisen. Vi har kniven på strupen.

Varför befinner sig just Strängnas i ett så utsatt läge när lågkonjunkturens stormbyar i form av vikande skatteintäker gång på gång viner till. Varför har vi inga vågbrytare som hindrar våra budgetar att dränkas ned mot de röda siffrornas syrefattiga bottnar ?

Svar: vi har allt för länge levt på marginalerna, fortsatt att låna pengar, inte vidtagit tillräckligt snabba åtgärder för att förhindra resursslöseri.

Vi måste i framtiden

§  kunna sälja av kommunal egendom när det är ekonomiskt smart

§  Vidta strukturella åtgärder snabbt

§  kräva och lära ut ekonomisk skicklighet i verksamheterna där det ännu inte finns

§  införa ett mer konsekvent ekonomiskt tänk i kommunen, som ett led i ständiga förbättringar.

§  I högre grad konkurrensutsätta verksamheter – konkurrens är alltid bra.

Idag på planberedningen visades två varianter till exploatering av Visholmen, bägge mycket smakfulla utefter Anders Cs ideer. Den ena, utan bostäder, skulle kosta kommunen ca 18 miljoner. Den andra varianten där några bra bostadsideer bakades in i planens befintliga hus, dock ej i markplan,  gav 0 kr i kostnad för kommunen ( 26 miljoner i intäkt, lika i kostnad). Med tanke på krisen förordade även S det senare alternativet. Jag föreslog då att vi nu skulle passa på att införa ett konsekvent bra ekonomiskt tänk med målsåttningen att få ett plus, låt säga 5 miljoner för kommuneni denna exploatering. Men ack, då blev det stopp. Kan vi exploatera vår pärla till nollkostnad får vi vara nöjda, löd svaret från Jens Persson.

Flera gånger i mitt liv har jag varit inblandad i verksamheter med dålig ekonomi och lyckats vända trenden  genom ett konsekvent ekonomiskt tänk i varje led.  Det gör mycket och är i regel vad som behövs för att få en positiv utveckling. Vi skulle kanske behöva utse Ingvar Kamprad till galjonsfigur för Strängnäs kommun !

Läs mina kommentarer till det dåliga läget i Strängnäs kommunekonomi på nyheter och på ledarsidan i ST/EK

| Okategoriserade | 12 kommentarer

LÄGG INTE NED TILLAGNINGSKÖKEN !

 

Vision: skola med egen kock

Vision: skola med egen kock

Majoriteten har lagt fram ett märkligt förslag till beslut : All måltidslagning i kommunen skall centraliseras inom kommunala ”Måltidsservice”. De förskolor som lagar egen mat, skall framöver tvingas ta sin mat från centralköket,  ett otidsenligt och fyrkantigt tänkande.

Moderaternas undersökningar och beräkningar, som stämmer med erfarenheter från andra kommuner, visar att förskolorna med egen tillagning klarar att laga maten till samma kostnad eller lägre än centralköket. Som vi kan läsa i dagens Strengnästidning, väljer många föräldrar en förskola med tanke på att kvaliteten är bättre när förskolan har egen matlagning. På  förskolan Tallbacken i Åker får den egna kocken återkoppling från barn och föräldrar. Där finns närhet, förtroende och ett personligt engagemang för matlagningen, viktigt  för föräldrarna och för barnen som skall äta maten.

Vi moderater (vårt förslag presenterades i gårdagens tidning) tycker att förskolorna själva skall få välja om de vill laga maten eller ta den från centralköket. Vi vill dessutom konkurrensutsätta ”Måltidsservice” och ser gärna lokala entreprenörer som tar hand om matlagningen i Stallarholmen, Mariefred respektive  Strängnäs. Detta för stimulera en  utveckling i matfrågan också inom grundskolan.

Bra mat är viktigt för hälsan och för att befästa gemenskap. Dagens barn och ungdomar har långa skoldagar och behöver äta ordentligt för att kunna koncentrera sig och orka jobba på. Det finns ett flertal vetenskapliga studier som kopplar studieresultat med tillfredställande kostintag. I dag finns alltför mycket mindre bra saker att stoppa i sig utanför skolan på lunchrasterna. Men faktiskt är det så att  barn och ungdomar i regel väljer vällagad god mat framför godis, läsk, chips, hamburgare pommefrittes mm. Det är min erfarenhet under ett mer än 20-årigt föräldrarskap. Därför gäller det att kunna konkurrera med god vällagad mat baserad på bra råvarur.

Läs mer om skolmaten på Skolmatens Vänner , Cattis Hellmark-E , MatakutenCamillas matuppror, Margit Urtegård

Fotnot: Skolmatens Vänner som arbetar för högre kvalitet på skolmaten drivs av LRF och de bondeägda livsmedelsföretagen. Har inte Centerpartiet i Strängnäs hamnat lite fel ? ?

| Okategoriserade | 23 kommentarer

Ett företags historia

Christer Zeisig

Christer Zeisig

Förra veckan var Arne Arvidsson och jag på studiebesök hos en av våra framgångsrika företagare i kommunen, Christer Zeisig på Länna svets och mekaniska AB . Idag är det något mindre fult att vara företagare än för 20 år sedan, reflekterar vi tillsammans med Christer, som berättar om sitt företags historia:

När hans far (svenskest från Hapsalu) var 21 år ockuperade Sovjetunionen Estland. Tillsammans med en kamrat försökte han hålla sig gömd för ryssarna, de gömde sig i källare och under kyrkor. Till slut fick de ge sig till känna, men lyckades fly i en liten båt till Finland. Därefter till Åland och vidare mot Svenska Björn. Längre in mot kusten vågade de inte gå, det var  omtalat att minfälten blockerade inloppen mot svenska kusten. De fick dock så småningom hjälp av flottan som lotsade den lilla båten in till kusten. Christers far fick jobb i Stockholm , arbetade hårt och kunde efter ett antal år köpa en gård i Länna utanför Åkers Styckebruk. Så småningom startade han tillsammans med Christer den mekaniska verkstad som sedan Christer utvecklat. Idag har företaget 20 anställda i Länna men också viktig verksamhet i såväl Estland som i Kina. Snart kommer Christer att dra sig tillbaka och hans två barn tar över ansvaret för företaget.

Handlingskraftiga, arbetsamma, modiga människor ligger bakom en stor del av näringsliv och arbetstillfällen i Sverige . Sällan känner de någon uppskattning medialt eller från politiskt håll. Alltför mycket har företagare betraktats som mjölkor i beskattningssystemet även om ett visst trendbrott finns i och med den nya alliansregeringen. Mindre ägarledda företag känner stort ansvar för sin personal och drar sig i det längsta att varsla i svåra tider.  På Christers företag erbjuds  även arbetsträning för 5-6 människor från omsorgen i Strängnäs som annars aldrig skulle komma ut i arbetslivet. ” Det finns inga som längtar så mycket till jobbet som de gör ” berättar personalen på företaget. Christer påtalar att vi i Sverige har för få medelstora ägarledda företag. Svårigheterna för de små företagen ligger i att växa med de stora risktagande och kostnader som bla utvidgning av personalstyrkorna kräver.

Jag träffade Christers pappa innan han gick bort i hög ålder för några år sedan. Han var en människa man aldrig  glömmer.

| Okategoriserade | 22 kommentarer

Dynamik förutsätter förmåga att skapa överenskommelser

Vid gårdagens kommunfullmäktige höll moderaterna fast vid det kompromissförslag som förhandlades fram mellan partierna på kommunstyrelsen, som delbeslut i skollokalsfrågan den 2 februari. Det gjorde även majoriteten, men flera av oppositionspartierna backade. Kompromissförslaget ger ett politiskt underlag för att samgruppera Karinslundsskolans elever med Paulinska skolan hösten 2009. Jämfört med vad som framlades inför KF för två veckor fanns stora förändringar i underlaget. Allt om förfyttning av Långbergets respektive Tosteröskolans verksamheter var borttaget likaså ” Centrumskola” och ”F-9 skola”.

Den jämförande utredning av majoritetens respektive oppositionens förslag i skolfrågan är enligt kommunchefen redan igång, i enlighet med KS beslut den 2 januari.

I ärendet arrendeavtal för Strängnäs och Mariefreds småbåts- och gästhamnar gick diskussionerna äntligen till vägs ände, och beslut om arrendeavtalet har nu tagits.

För mig, som har ett antal jurister i släkten, har hela denna process varit förskräckande. Avtalsdetaljer är definitivt inte något som ett gäng lokalpolitiker har kompetens eller insikt att peta i. Avtal skall skrivas av dem som är professionellt insatta i respektive verksamhet tillsammans med jurister. Visst kan det ha funnits brister i de avtal som kommunen presenterat. Vad vi politiker i så fall skall  fokusera på är att se till att förvaltningen har rätt verktyg  för avtalsskrivning. Vi har en mycket duktig kommunjurist, förutsättningar finns och kan utvecklas. Dag Bremberg, Erik Berg, Mats Werner är absolut uppfriskande och pigga oppositionspolitiker. Men avtalsexperter. NEJ. 

Det finns en aspekt i avtalsskrivande som Jens Persson berörde igår. Man kan inte alltid gardera sig mot allt. Ett affärsavtal förutsätter alltid ett givande och tagande. Man kan inte bara räkna sina egna kronor och ören, utan att inse att ett plus ett ibland är större än två. Den som vill ha alla fördelar och all säkerhet på sin sida, den skapar aldrig några överenskommelser och kommer heller aldrig långt.

Det gäller i affärer och det gäller i politik.

| Okategoriserade | 22 kommentarer

Extra kommunfullmäktige 9/2

Inför morgondagens kommunfullmäktige råder följande situation i skollokalsfrågan.

Ett kompromissförslag har framtagits i förhandlingar mellan opposition (m, sp, mfp) och majoritet. Förslaget föreslår kummunfullmäktige att besluta att Karinslundsskolans elever flyttar in i Paulinska skolans lokaler från hösten 2009. Paulinska skolan föreslås samordnas med Vasaskolan. Det innehåller också en  begäran om framtagande av underlag från Strängnäs fastighetsbolag beträffande ”erfoderliga anpassningar av Vasaskolans och Paulinska skolans fastigheter, inklusive skolgård med lek- och grönytor samt säkra trafiklösningar” ( vilket bör ses som en del av utredningsarbetet) .

Utformningen av förslagets  text skedde vid en ajournering på KS i måndags. I sista stund ströks att samordning av Vasa/paulinska skall ske i form av F-9 skola.

Denna text är ett resultat av ett tillmötesgående såväl från majoritet som opposition. Trots vissa otydligheter ligger förslaget tveklöst i linje med  den viktiga utredning, där kostnader och konsekvenser skall jämföras mellan majoritetens (s, fp, c) respektive oppositionens (m, kd, sp, mp ) förslag som beslutades i KS 12 januari. I oppositionen (m, kd, sp, mp, mfp ) hade vi hellre sett en annan formulering, där vi endast beslutar om samgrupperingen Karinslunds elever / Paulinska. Men i politik får vi alla ge och ta. Det viktiga nu är att utredningen blir objektiv och bra. Och att politiken i Strängnäs kan ta ett konstruktivt kliv framåt för Strängnäsbornas bästa ! ( Maria (m) )

Vi ser frammot att ta del av  utredningens resultat,  den kommer att ha mångas ögon på sig !

| Okategoriserade | 14 kommentarer

Mera att göra med skolan

Vi går in i den värsta lågkonjunkturen i mannaminne och skatteintäkterna viker kraftigt. Vår kommun är av olika skäl dåligt rustad för detta, vi har inga marginaler. Vad vi kan göra är att se över ekonomin.

Moderat kommunalpolitik innebär att arbeta smart. Skattepengarna skall användas så effektivt som möjligt. Kvalitet och engagemang skall uppmuntras.

Inom skolorna finns mycket att göra. Oppositionens förslag angående minskning av skollokaler i Strängnäs ( läs avyttra Karinslund) är inte den enda åtgärd som behövs. Nedan följer några exempel på åtgärder som kan förhindra att vi hamnar i samma situation som i lågkonjunkturen på 90 talet med en lärartäthet på 5-6 lärare per 100 elever eller att majoriteten ånyo höjer  skatten. 

§ Sammanför Lärcentrum med Thomasgymnasiet, samordna verksamheterna och hyr ut Lärcentrum till extern intressent. ( Här finns de största pengarna att spara )

§ Självstyre införs för dennna nya enhet.

§  Inför ett system där skolorna hyr endast de lokalytor de behöver. Det skapar möjlighet och incitament  att föra in tex förskoleverksamhet i överflödiga lokaler.

§ Ta bort strukturbidraget för extra långt öppethållande av förskolor ( 6 miljoner/ år). Det är felriktat och har inte lett till verkliga förbättringar. Justera istället elevpengen med en enkel kvotberäkning så att olikheter mellan förskolor vad gäller barnens vistelsetid rätas ut ( dessa olikheter har missgynnat Mariefred och Stallarholmens förskolor)  Då används pengarna effektivt och hamnar där de gör god nytta.

Kvaliten i förskolorna är en viktig fråga för moderaterna på riksplanet och i Strängnäs. Viktigt att barngrupperna kan hållas rimliga genom lågkonjunkturen.

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Moderaterna håller rak kurs

Ledarbloggen på Eskilstunakuriren skrev så här igår :

Det gick till slut. Kommunstyrelsen i Strängnäs fattade ett brett beslut om skollokalerna, bara Kristdemokraterna ställde sig utanför.

Förhoppningsvis har denna överenskommelse skapat tillräckligt med förtroende mellan majoritet och opposition att det kan användas till att i samförstånd lösa andra frågor där det fram till nu har varit låst.

AV

Överenskommelser med majoriteten är inget självändamål för moderaternas del.

Moderaternas huvudmål i Strängnäs kommun är det samma som på riksplanet, dvs att skapa en bred samling kring en utvecklingsinriktad, liberal, miljömedveten och ekonomiskt ansvarstagande politik. Däri ingår en plan att komma till rätta med den ekonomiska sårbarheten i kommunen, utveckla de kommunala bolagen, samt att hushålla med invånarnas pengar på ett klokt sätt. Särskilt i frågan om de kommunala bolagen står majoritet och opposition långt i från varandra. Vi delar inte heller de centralistiska ideer som folkpartiet och centern hittills ställt sig bakom i den nya koalitionen. Dessa kommer blandannat till uttryck i majoritetens planer om en stor centrumskola och i den centraliserade måltidsservicen.

| Okategoriserade | 10 kommentarer

Gemensamt beslut om skollokalerna i KS

Det var mycket glädjande att majoritet och opposition kunde närma sig varandra och komma till ett gemensamt beslut i skollokalsfrågan på dagens KS. Detta innebär att det extrainsatta kommunfullmäktige sammanträdet den 9 februari torde bli odramatiskt.

Dagens beslut innebär att

1 Karinslundsskolans elever flyttar in i Paulinska skolans lokaler och samgrupperas med eleverna där hösten 2009.

2 Paulinska skolan ( med Karinslundsskolans elever ) och Vasaskolan samordnas

3 Övriga delar i majoritetens respektive oppositionens förslag utreds, avseende kostnader-besparingar och konsekvenser, för besluttagning i BUN och KS i april.

Långbergsskolans och Tosteröskolans framtid avgörs alltså i april, efter det att ett utredningsmaterial finns, jämförande majoritetens och oppositionens förslag. .

| Okategoriserade | 14 kommentarer