Politik som passion

Göran Adlén

Göran Adlén

Vid årsmötet för Strängnäsmoderaterna valdes Anders Jansson till ny ordförande för föreningen.

Efter själva årsmötet höll Göran Adlen en fashinerande framställning om vår föränderliga och förvirrade värld, trender och politik som passion.

Hur når vi fram med vårt budskap till ungdomar, till invandrare, hur kommunicerar vi, vilka nya trender kan vi förvänta oss. Göran slog fast att vi i vår komplicerade värld fylld av oändliga valmöjligheter längtar efter det förenklade, men också att hederlighet och ärlighet faktiskt är inne.

Tack Göran för en spännade föreläsning, omtumlande, rolig och  passionerad !

| Okategoriserade | 4 kommentarer

Vem hör vårfåglarna ?

Vem kan höra alla lärkorna som redan kvittrar över fälten. Vem ser hägern som bara visar sig när det är stilla på tidiga morgonkvisten, eller hör hackspettarnas trumvirvlar  längs skogspartiernas småvägar ? Jo det gör den som går upp extra tidigt och tar cykeln till jobbet.

Idag har jag för första gången i år tagit fram min snabba Bianchi och cyklat till Mariefred. Det är härligt att komma till jobbet uppfriskad och naturupplevd. Det är synd om dem som sitter instängda i sina bilar, avskärmade från det verkliga livet,  tyvärr är jag ofta vintertid en av dem. Men nu kommer våren !

| Okategoriserade | 8 kommentarer

Skollokalsutredningen

Den fortsatta skollokalsutredningen som skall jämföra majoritetens och oppositionens förslag presenterades på KSAU och på BUN i veckan. Trots att oppositionens förslag endast avser flytt av Karinslundsskolan elever till Paulinska skolan ( och att Långbergsskolan och Tosteröskolan får vara kvar ) , har förvaltningen räknat med stora investeringar på 125 – 145 miljoner kronor i samtliga varianter. Anders Jansson (m) har därför gjort en snabbanalys och presenterade på BUN igår ett kristidsalternativ, där endast helt nödvändiga förändringar, såsom handikappsanpassning, trafiksituationsåtgärder, viss skolgårdsanpassning mm tillåts. Hans förslag går på ca 30 miljoner kronor alltså ca 100 miljoner billigare än förvaltningsförslagen. Vi i m kräver nu att också Anders förslag bektas i beslutsprocesserna.

Bra jobbat Anders !

| Okategoriserade | 9 kommentarer

Den enkla vägen är sällan den rätta

Så har den socialdemokratiskt ledda Barn och utbildningsnämnden beslutat om kraftig sänkning för elevpengen ( 4.1 % för grundskolan, 2.3 % för förskolorna ). 32 miljoner kronor skall hämtas in under 2009.  Det renoldlade sparkravet på BUN är relativt måttligt, 4 miljoner kr. Detta kan jämföras med socialnämnden som har ett sparbeting på 9 miljoner. Det stora problemet i BUN  ligger i att hålla befintlig budget och problemen ligger helt på Thomasgymnasiet. Skolan har inte anpassat sin lärarorganisation utefter nya hyreskostnader ( som är högre än tidigare, men inte på något sätt extrema utan relativt normala för ett gymnasium) . Det flyende elevantalet i gymnasiet är ett problem som kräver ständiga anpassningar av lärarkostymen och lokalanvändandet. Oppositionen har ropat efter åtgärder för Thomasgymnasiet hela hösten 2008, men dessa har hittils uteblivit, nu får istället grundskolor och förskolor betala för dessa försummelser.  Istället för åtgärder trodde majoriteten att skattehöjningen skulle rädda situationen, men det har den inte gjort. Skattehöjning istället för arbete med anpassning, effektivisering och nödvändiga ( men ibland jobbiga ) beslut leder i längden till en blödande kommunekonomi. Strängnäs efter majoritetsskiftet för knappt ett år sedan är ett skolexempel på detta. 

VI moderater vill att Thomasgymnasiet skall bli en fristående skola med egen styrelse och utökat budgetansvar. Vi har länge ropat efter anpassning av programmen och samordning med vuxengymnasiet för att förbättra ekonomin. Vi vill också att skolorna i allmänhet själva skall kunna välja hur mycket lokalyta de vill hyra. Ansvar för skolornas kostnader skall i högsta grad ligga ute på själva skolorna. Det kommunalt centralstyrda är alltför långsamt och okänsligt och resurskrävande. Därför välkomnar vi även entreprenörer inom skolmatens område !

Läs också dagen ledare i Ekuriren och Margit Urtegårds bloggartikel !

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Clintans sista film

 

Clint Eastwood har gjort sin sista film. 79 år gammal tar Clintan avsked i filmen Gran Torino där han trovärdigt spelar i det nutida amerikanska vardagssamhället. Han spelar, i närheten av parodi på sitt eget mansideal,  en ensam äldre man, nyligen änkeman och  med dålig kontakt med sina i hans tycke bortskämda barn. Minnen från kriget i Korea lever under den hårda ytan. Men ett hjärta finns. Den ensamme mannen kommer i kontakt med asiatiska invandrare och inser motvilligt att han har mer gemensamt med dessa prövade människor än med sin egen, materiellt inriktade familj. Med clintaniskt mod, hårdhet och patos försvarar han in i det sista två asiatiska ungdomar som förföljs av kriminella ungdomsgäng. Slutet ligger helt i konsekvens med hans livslinje. En man från en annan tid tar farväl.

Se filmen !

| Okategoriserade | 7 kommentarer

Avslutning på skridskosäsongen ?

Man kan fortfarande åka skridskor på insjöarna i Södermanland om man startar tidigt på morgonen, om det varit kallt på natten. Efter middags blir isen mjuk och svåråkt men på morgnarna är den hård och fin. Dagens tur gick från Åkerstyckebruk över Visnaren, Marvikarna och tillbaka. Vårsolen var skön vid matsäcksdags. Normal försiktighet måste iaktagas vid vikar sund och vid landstigning. Åkersområdet har fantastisk natur !

| Okategoriserade | 1 kommentar

Tufft sparbeting för skolan

Prognosen för BUN 2009 överskrider budget med hela 32.6 miljoner. Här anar man naturligtvis en häst begraven. Orsaken att dessa siffror är så höga ( vi har tidigare hört 19 miljoner) är en mängd tillkommande utgifter bland annat förra årets underskott på Thomasgymnasiet (7 miljoner kr) och grundskolan (1.3 miljoner ) , hyreskostnader inkl kostnadsersättning externa gymnasielever (19.4 miljoner) , kostnad för allmän förskola (0.65 miljoner), ökande omställningskostnader ( 0.7 miljoner) mm, mm. Kontrollen på verksamheten är inte imponerande.

Hela denna minusprognos måste hämtas in under 2009 tillsammans med ett sparbeting på 4 miljoner kronor, alltså totalt 36.6 miljoner kronor ( preliminära siffror, de ändrar sig dag från dag ).

Det är ett mycket mycket svårt läge. Samtal med majoritet och med rektorer har pågått under den förra veckan.

Elevpengen för skola , förskola kommer att sänkas. De dagisavgifter som går att höja höjs. Stor del av resurserna för barn i behov av särskilt stöd kommer att läggas ut på elevpengen. Resurscentrum kan endast existera i kraft av beställningar från skolorna, som betalas genom elevpengen. Presidiet enigt om att åtminstone Lännas grundskola bör flyttas in i Åkersskolan.

Vid träff med rektorerna i fredags gavs flera samstämmiga signaler angående budgetförändringarna:

1  Med sänkt elevpeng klarar vi inte landsbygdskolorna, de måste flyttas in i större skolor

2  Inga investeringar, håll nere underhållet

Samtalen med Lotta Grönblad har varit konstruktiva. Vi diskuterar inte hur  vi hamnat i detta läge, den diskussionen tar jag med Jens. Nu gäller det en hel generation barn som skall klara sig igenom skolan under en kristid utan alltför svåra men. Sedan lågkonjunkturen på 90- talet, när mina barn gick mellanstadiet, vet jag alltför väl hur drastiska nedskärningar slår mot skolans verksamhet. Vi får nu alla slå våra huvuden ihop. Lotta har varit mycket pragmatisk i samtalen och vi har liknande syn i hur vi bör prioritera, för barnens bästa. Det slutgiltiga sparförslaget i detalj är inte fördigutformat, men på BUN på onsdag föreslås ett beslut att minska förskolornas elevpeng med 1.8 %, grundskolans med 2.4 %. Då har vi ändå varit eniga i att försvara elevpengens storlek så långt det är möjligt, och sparar på alla andra tänkbara ställen. Återkommer när sparförslaget är klart i dess alla delar.

| Okategoriserade | 9 kommentarer

Strängnäs, den konkursnära idyllen

I dagens Ekuriren har jag skrivit om den dåliga ekonomin i Strängnäs kommun.

Sixtens kommentar är bra :

Ekonomi i fritt fall
Bra artikel!
Det är synd om strängnäs väljare idag, som mot sin vilja leds av dessa tre förlorarpartier ( Fp, C o S ).

Dessa tre har höjt skatten mest i hela Svergie och lånat ytterligare 253 miljoner utan ha några konkreta ideer för att styra upp det fria fall vi nu befinner oss i.

Du skriver att skulden nu uppgår till 1,7 miljarder vilket är sant, värt att nämna i sammanhanget är den pensionsskuld som på ett fiffigt sätt är urlyft ur balansräkningen ( iden kom från sossarna på 90-talet ) i nuläget uppgår till ca. 850miljoner.

Sammantaget är varje kommunbo, varje nyfödd, snart skyldig ca 100000 kr.
Bäva månde strängnäsborna, som nu styrs av politiker med skattehöjarknepet som enda verktyg.

Sixten
2009-03-18 08:35:00

| Okategoriserade | 12 kommentarer

Positivt kretsårsmöte i M

Per Westerberg, riksdagens talman, agerade mötesordförande på moderaternas kretsårsmöte i Strängnäs i kväll. Till ny ordförande i kretsen valdes Henrik Landerholm och Anders Jansson valdes till vice ordförande. Niklas Zandelin avgår pga arbetsbördan som egen företagare och småbarnsförälder. Även riksdagsman Peder Wachtmeister var med och de två riksdagsmännen presenterade efter årsmötet sitt politiska engagemang och rapporterade från rikspolitiken.

Stämningen i moderaterna är mycket god,  inte minst med tanke på moderaternas positiva opinionssiffror. Men vi i Strängnäs har också gått stärkta ur den kris som var för ett år sedan och arbetsglädjen i partiet växer kontinuerligt. Nu arbetar kretsen med kampanjer och strategier inför de kommande valen !

| Okategoriserade | 1 kommentar

Moderaterna fortsätter att öka

I den senaste oponionsundersökningen fortsätter moderaterna att öka starkt och når hela 31.1 procent. Det är tydligt att människor i Sverige uppskattar det äkta ledarskap som statsministern visar i krisen liksom Anders Borgs realistisk kärva men kloka budskap. Människor är inte så dumma som en del politiker tror. PJ Anders Linder skriver om detta i dagens ledare i SVD och berättar att i Japan har premiärministern bestämt sig för att dela ut en tusenlapp till varje japan som köpbidrag. Men de flesta japaner ser det som tafatt och meningslöst och förtroendet för regeringen sjunker.

Nej. De flesta känner  till de ekonomiska lagarna genom erfarenheter från sitt eget hushåll. Men tydligen inte den nya majoriteten i Strängnäs, som inför lågkonjunkturen passade på att höja ramar och dela ut ofinansierade extrabidrag. Inga initiativ togs för att vända den sedan länge urholkade ekonomin i Strängnäs, förutom skattehöjningen som mycket fort ätits upp av svarta hål och den kostnadsdrivande politiken. Nu straffar sig detta beteende mångfalt och tex skolan får en brutalbudget som vi aldrig skådat till andra halvan av 2009. Detta är konsekvensen av ” Den falska snällhetens politik”. Tacka vet jag Borg.

                                                                                       

| Okategoriserade | 16 kommentarer