Skollokalsförslag enligt Anders Jansson

Minimala investeringar i skollokaler m h t det ekonomiska läget

 

Vasaskolan, Tosteröskolan och Långbergetsskolans bedriver i dag bra skolverksamhet i befintliga lokaler. Det torde vara möjligt att fortsätta med detta utan omfattande investeringar i lokaler. Den redan beslutade sammanslagningen av Karinslund och Paulinska skapar pedagogiska förutsättningar till en mycket bra 6-9 skola som inte kräver några investeringar i lokaler för tillfället.

 

Här nedan redovisas ett alternativ som innebär minimala investeringar i skollokaler allt i syfte att minimera hyresökningar som tar resurser från utbildningsverksamheten.

 

Alternativet 2A innebär att:

 • Ingen centrumenhet skapas som kräver nya administrativa lokaler.

 • Karinslunds elever flyttas till Paulinskaskolan (Redan beslutat)

 • Vasaskolan, Långberget och Tosteröskolan kvar som egna skolor.

  • De byggåtgärder som krävs ar av så liten omfattning att ingen kostsam flytt eller evakueringslokaler krävs. Allt kan genomföras med god planering utan evakuering.

  • Alla tidigare föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder genomförs.

  • INGEN verksamhetsanpassning genomförs i kommunens skollokaler före 2012 pga det allvarliga ekonomiska läget. Efter 2012 ska en långsiktig plan för verksamhetsanpassningar finnas.

  • En projektledare anställs för att säkerställa att projektet genomförs på rätt tid inom givna ekonomiska ramar.


  Bedömt investeringsbehov i skollokaler

   

  Investeringar i förskolor behandlas ej.

  Kostnaderna är uppskattningar.

   

  Objekt

  Bedömt investeringsbehov

  (mkr)

  Anm

  Projektledare

  1

  Huvud uppgiften för projektledaren är att tillse att rättåtgärder genomförs, på rätt tid och att projektet ej drar över ekonomiskt. Kostnaden för detta bedöms vara väl investerade pengar

  Vasaskolan

  2

  Skolan behöver en uppfräschning invändigt. Detta avser främst målning.

   

  Paulinska

  2

  Lokalerna är, med undantag för facksalarna, av god standard. Men verksamheten kan genomföras trotts facksalarnas brister. Skolan har kapacitet på 500 elever och detta täcker väl behovet.

   

  Långbergsskolan

  6

  Byggnaderna är av enkel standard och välvårdade men omoderna. Åtgärder för att förbättra brandsäkerheten måste vidtagas i övrigt inga investeringar.

   

  Tosteröskolan

  6

  Tosteröskolan handikappanpassas.

  Gestaltning skolmiljö

  5

  Investeringar endast till åtgärder för skolgården vid Vasaskolan.

  Ingen kulanplan, mönstrad asfalt, runda sittgrupper mm i anslutning till Paulinska

  Trafikåtgärder

  8

  Här investeras i en enkelriktad avlämningsslinga och ny parkering på del av Vasaskolans skolgård.(enl tidigare alternativ).

  Nytt säkert övergångsställe byggs.

  Markersättning

  0

  Ingen ny mark köps in.

  SUMMA

  30

   

   

  Maria von Beetzen (M)                                 Anders Jansson(M)

   

   

   

| Okategoriserade | 7 kommentarer

Inne med kristallkronor

Jörgen Larsson har drabbats av samma passion som Janne Persson på Kilenkrysset i Strängnäs . Kristallkronor. Dock är det en viss skillnad att som entreprenör köpa sin lyx efter en hederlig arbetsinsats som dessutom gett upphov till nyanställningar och hjälper till att hålla skatteintäkterna uppe.  Hur långt tänker Jörgen Danielsson när han lägger 20.000 kr av skattebetalarnas  pengar  på kristallkrona i sitt tjänsterum när verksamheterna står inför de kanske de tuffaste tiderna någonsin.

Det måste kännas skönt för centerpartiet att åtminstone stå utanför det styret. 

Läs också Margit Urtegårds blogg och Mats Werners blogg

| Okategoriserade | 8 kommentarer

Moderaternas kommunkonferens i Örebro

I fredags och lördags samlades moderata kommunalpolitiker för att lyssna till och träffa moderata stadsråd och ta del av och delge kunskap emellan varandra. Det fanns många intressanta seminarier att välja på och imponerande duktiga människor från olika kommuner bildade oss andra. Stämningen var hög på konferensen och 1700 människor deltog. Det var en samling människor av helt annan bredd och förankring jämfört när jag som gymnasieungdom i början av 70-talet följde med min far på en liknande tillställning. Vilken utveckling ! Vilken kraft vi har i vårt parti ! Per Shlingman inledde och Fredrik F avslutade och fick stående ovationer . Fredriks tal handlade främst om Sverige i ett EU perspektiv, men han avslöjade också med all önskvärd tydlighet det ansvarslösa i socialdmokraternas nuvarande oppositionspolitik, som har karraktär av rent önsketänkande ” Den hade vi inte haft om Göran Persson eller Per Nuder varit kvar” sade han. Det var ett talande underkännande.

Nya moderaterna och alliansen har kommit till makten för att stanna där, det var en bestående känsla efter mötet.

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Högst ungdomsarbetslöshet i Södermanland

Igår träffades kommunalråd och oppositionsråd för att diskutera Sörmländska problem med landshövdingen och länsrådet i Nyköping. Det mest överhängande problemet är den höga ungdomsarbetslösheten, på över 12 procent. De höga invandringstalen i kombination med bostadsbrist diskuterades också, liksom klassiska glesbygdsproblem med nedlagd service ( Konstigt nog fanns ingen centerpartist representerad).

Är född i Södermanland, det landskap där jag vill fortsätta att bo och där  jag har mitt hjärta. Det är ett vackert land, men har alltid varit fattigt och en aning underutvecklat. Har ofta haft hög arbetslöshet, socilademokratisk dominans, låg bildningsnivå, liknar Norlandslänen trots närheten till Stockholm.  Södermanland borde ha potential, inte minst för sina miljövärden och boendemöjligheter samt närheten till Stockholm. Jag frågor mig ofta varför utvecklingen  går så långsamt. Kan det bero på kulturskilnaderna. Så fort länsgränsen mot Stockholm är passerad är det som att var i ett annat land. Borta är den naturliga samhörigheten och hjälpsamheten, istället ökar anonymiteten. Stockholmarna vet inte mycket om Södermanland. Hur många gånger har jag inte varit på middagar i Stockholm där de artigt frågar var jag jobbar. I Mariefred brukade jag svara . -Var ligger det, får man till svar !  Och inställning i min barndoms Nyköping mot 08: or, den var inte nådig ! Tyvärr får jag en känsla av att Stockholmarna ofta tycker vi är lite B i Sörmland. Men det är vi inte ! Ni märker att jag är riktig Sörmlänning eller hur ! Men hur det än är kan vi nog inte skylla på Stockholm, endast vi själva kan bestämma oss för utvecklingslinjen. En företagsvänlig regeringspolitik kan dock sannolikt hjälpa Sörmland.

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Hörde jag rätt ?

I lördags, i bilen på väg till plantskolan, hör jag någon i radion tala med lidelse om behovet av SJÄLVSTYRANDE SKOLOR. Skolor som tar ansvar för sin ekonomi men också i mindre grad är utsatta för den kommunala byråkratin. Skolor som i hög grad formar och beslutar om sin utveckling med en egen styrelse som stöd. Det lät precis som Anders Jansson eller någon annan BUN-moderat  när vi talar om behovet av utveckling av den tröga kommunala skolkoncernen i Strängnäs.

Och vem var det ? Kors i taket, det var Marie Granlund, socialdemokraternas skolpolitiska taleskvinna ! Välkomna ut i ljuset (S) ! Kommer denna nya socialdemokratiska insikt att representeras i Strängnäs också ??

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Nässlor

Visst är det fint att efter en lång vinter, med frusen jord, plocka de späda mineral och vitaminrika nässelbladen och koka en nässelsoppa för sina närmaste. Vi kan tänka oss vad jordens första lilla skörd betydde förr, innan snabbköpen, flygplanens och frysboxarnas tid, efter vinterns ensidiga kost.  ” Men det skall vara nässlor från dikens kant, och inga snea nässlor från ruinens brant” sjöng Cornelis Vresjvik poetiskt i ”Turistens klagan”, ni vet den sången där  en barngrupp sjunger och skrattar och gör honom glad igen. Det blev mina föräldrars favoritlåt på äldre dagar. De brukade spela den om och om igen när de inte hade barnbarn på besök. De blev överhuvudtaget riktiga Cornelisfantaster på äldre dagar.

Så här gör jag nässelsoppa för 2 personer:

Plocka ca 1 liter små nässelblad ( bränns inte)

Koka i lagom mycket vatten med lite salt i 10-15 minuter. Slå av kokvattnet.

Hacka koket med kniv på ett bräde.

Ta en matsked riktigt smör i en kastrull och 1.5 matsked vetemjöl. Späd med ca 0.5 l vatten ströa i buljongpulver.

Smaka av.

Servera med ägghalva med lite mjuk gula.

NJUUUT

| Okategoriserade | 7 kommentarer

Ras för (S)

Den senaste opinionsmätningen (Demoscop ) visar ett kraftigt ras för socialdemokraterna som enligt denna inte längre är Sveriges största parti. Det är istället moderaterna, Sveriges nya arbetarparti. Vi kan dock konstatera att sedan valet är väljargrupperna mycket rörliga, vi får INTE inom moderaterna  ropa hej. Vi är som sagt ett arbetar parti och vi fortsätter att oförtrutet arbeta utefter allianspolitiken på riksplanet och efter nya moderaternas linje i Strängnäs, vilket innebär förståndigt användande av skattepengar, goda ekonomiska insikter, uppmuntran till arbete och entreprenör anda och fram för engagemang i alla former.

| Okategoriserade | 10 kommentarer

Moderatförslag om skollokaler

I gårdagens Strängnästidning presenterar Anders Jansson och jag ett förslag på hur investeringsbehovet i Strängnäs skolor ,berörda av skollokalsutredningen skall hanteras. Barn skall inte flyttas runt i onödan och investeringsbeloppet skall maximeras till 30 miljoner kr, där endast de allra nödvändiga insatserna ges.  Andra åtgärder får hållas nere till en tid då vi uppnått ett stabilt och gott läge i våra finanser. Jag hoppas att ALLA partier på KS måndag inser att vi INTE har råd med de shablonmässiga renoveringsförslagen som förvaltningen presenterat i de olika förslagsalternativen.

| Okategoriserade | 12 kommentarer

Farligt med kommungubbar som affärsmän

Moderaterna är bestämt emot att kommunen bedriver affärsverksamhet, det kan andra göra bättre. I kommunal verksamhet finns inte de inbygda incitament som i affärsvärlden och det är alltid risk att invånarnas skattepengar används till tveksamheter.

Tycker invånarna i Skellefteå och Örnsköldsvik att det är bra att genom sina kommunala energibolag  satsa skattepengar på riskprojekt som etanolfabrik i Polen och sockerrörsplantage i Afrika ? Läs om detta i DNs söndagsledare.

I Strängnäs vill vi moderater sälja de delar av energibolaget SEVAB som är konkurrensutsatta. En försäljning av tex elhandeln kan förbättre SEVABs urdåliga soliditet och bla göra viktiga miljösatsningar möjliga. Men Leif Lindström(s), styrelseordförande i SEVAB, framhärdar fortfarande att i debatten tala om kiss i byxorna ( hur lågt får det bli ? ) och att vinsterna kommer att bli ENORMA i framtiden. Har vi hört det förrut och hur har det gått ?

| Okategoriserade | 28 kommentarer