Rädda den uppskattade bassängverksamheten i LÖT – Ny huvudman sökes

På synnerligen tveksamma och svepskälsbetonade förevändningar har landstinget i Sörmland beslutatt att nedlägga bassängträningen i LÖT för reumatiker, fibromyalgi -och andra sjukgymnastpatienter. Verksamheten är mycket uppskattat av sina patienter. Den har stor medicinsk men även ekonomisk potential, då bassängen utnyttjas även av företagshälsovården, Phizer mfl företagshälsa samt för babysim. Träningsmöjligheter i intilliggande gymnastiksal är goda.   Det är en hjärteangelägenhet och en folkhälsofråga att vi i Strängnäs får behålla verksamheten.

Alla kommunstyrelsens politiker är eniga i denna fråga och vi drar nu i alla trådar för att hitta en seriös huvudman som kan utveckla denna intressanta och för sina patienter så värdefulla verksamhet. Om tips hör av er !

| Okategoriserade | 4 kommentarer

M KD SP Värnar välfärden

I vår skuggbudget som offentliggjordes i torsdag-fredags slår vi vakt om kommunens kärnverksamhet, åldringsvård, och skola. Att som s fp c vill, skära ytterligare i åldringsvården är ogörligt enligt vår mening. I våra kommunala grundskolor närmar sig lärartätheten 90 – talets extremlåga nivåer. Strängnäs invånare ser med stor oro på denna utveckling. Men det finns en väg ur eländet !

Vi vill STYRA pengar ut till skolornas klassrum och till åldrinsvårdens händer genom att:

     Reducera politikerorganisationen

     Spara på politikerarvoden

     Spara på centrala administrationen ( KS)

Vidare vill vi minska  hyreskostnaderna för Barn och utbildningsnämnden och för kommunen som helhet. Däri   ligger  samordning av verksamheterna på Campus vilket oppositionen efterlyst sedan i augusti 2008, försäljning eller uthyrning av Karinslundsskolan, samgruppering Länna F-5 med Åkersskolan.

Med dessa åtgärder sparar vi 16-17 miljoner kr i BUN. Pengar omfördelas för att stärka åldringsvården inom socialnämnden och Mariefredsnämnden

     Elevpengen stärks ( förskola 4 %, grundskola 3.5 % )

     Skolskjutsar för att möjliggöra fria skolvalet återinförs

     Ca en miljon avsätts för att stärka lärarnas kompetensutveckling

 

Läs artikel i Srängnästidningens lördagsnummer:

| Okategoriserade | 9 kommentarer

Jens Person (c) centralstyrare ?

I går kväll presenterade Jan Heimdahl och Jens Persson sina tankar om Mariefredsnämndens verksamhet i Mariefred på nämndmötet som var välbesökt.

Någon känsla för behovet av självstyre i Mariefredsnämnden visades inte av kommunledningen. Inte heller visades någon medvetenhet om vad nämnden med sin lilla förvaltning faktiskt uträttat i närdemokrati. Mariefred har tex inte längre en skola som gör stora underskott och ständigt har problem med elever. I jan och Jens värld hade det centrala styret i Strängnäs kunnat fixa det lika bra, vilket tyder på okunnighet om närdemokrati och om människor. Världen är inte alltid så rationell som centralstyrarna vill se det.

Visst måste även Mariefred bidra med besparingar. Men det går inte att klampa på utan insikt. Man kan ju inte heller förstöra Mariefredprojektet innan det hunnit utvärderats !

Heja Mariefredsnämnden, stå på er !

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Moderaterna största parti i Strängnäs

För första gången mig veterligt har moderaterna fått flest röster i ett val i Strängnäs. Moderaterna fick i EU- valet i Strängnäs kommun 24 %  av rösterna, socialdemokraterna 20 % ( ca -siffror ).    Se valresultaten i sin helhet, i olika kommuner och valdistrikt på www.val.se

Ett stort tack till alla goda moderata krafter som hjälpt till i valrörelsen i Strängnäs. En särskild hälsning går till Anders Jansson som varit vår valrörelseledare, och till alla Muffare som gjort en fantastisk arbetsinsats ! Det lönar sig att arbeta !

| Okategoriserade | 5 kommentarer

Kommunstyrelsen 1 juni

Återigen. Nya papper på bordet under sittande möte i skollokalsutredningen. Vi förväntas dessutom ta ett beslut på att förskolor skall flyttas in i en del av Karinslundsskolan utan att få någon som helst helhetsbild över hur majoriteten tänkt sig med resten av skolokalsutredningen, med tex Långbergsskolan och Tosteröskolan.

Och ingen som helst dialog med oppositionen hade föregått dagens möte.

Under galgen backade den maktfullkomliga Lotta Grönblad en liten bit och menade att hon nu skall påbörja en dialog med oppositionen. En punkt som oppositionen yrkade för ,   ” att de ekonomiska konsekvenserna i skolutredningen skall belysas ” ,fick efter kämpande en majoritet av rösterna och kom med i beslutet, där var dock majoriteten oeniga.

Att det röstades avslag på motionen om att göra Thomasgymnasiet till en självstyrande enhet var sorgerligt. Problemen på gymnasiet är mycket stora och de blir inte mindre de kommande åren då elevekullarna viker kraftigt. Skolan skulle kunna konkurrera mycket bättre på sin arena om de själva får besluta om sina programm och samarbeten med andra gymnasier. Nu måste de vänta på förvaltningens utredningar och långdragna beslut vilket blir en hämsko för skolan.

Förvånadsvärt att liberala partier som Centern och Folkpartiet röstar emot ett förslag om självstyrande kommunal skola. Även socialdemokraternas skoltaleskvinna i Riksdagen, Marie Granlund, har efterlyst självstyrande kommunala skolor.

Men som sagt, den gammelkommunala inställningen håller sitt grepp om eftersatta Strängnäs kommun.

| Okategoriserade | 5 kommentarer