Ingen Kommunchef

Jan Heimdahl avgår med omedelbar verkan, läs oppositionens kommentarere i dagens tidning. Någon ersättare på posten har inte planerats, det hela skedde mycket snabbt. Nu är det viktigt att en tillförordnad kommunchef utses och att rekryteringen av den ordinarie påbörjas omedelbart. Att kommunen står utan högsta tjänstemannachef förstärker Jens Perssons maktställning ytterligare, vilket är direkt olämpligt med tanke på den nära kopplingen till kommunens mest aktiva företag, Kilenkrysset.

| Okategoriserade | 7 kommentarer

Massiv kritik

Majoriteten fick möta massiv kritik på kvällens kommunfullmäktige. Särskilt i frågan om Selaöhemmet, men också i skolfrågorna. Den moderata gruppen hade många bra talare med bra inlägg: Sixten, Jarl, Kerstin, Barbro, Christer, Tuula . . .

Ibland uppstår också intressanta sidodebatter. Så var fallet vid en motion som Erik Berg själv betecknade som prematur, en motion om sammanslagning av tre nämnder. Då utbröt en debatt om behovet av förändradingar i den politiska organisationen efter valet. Och majoriteten, denna gång med Hugo Rundberg i spetsen intar sin stockkonservativa hållning att inte ändra någonting. I oppositionen kan vi säkerligen lätt hitta en linje. Från Mariefredspartiet, Miljöpartiet, Strängnäspartiet, KD och Moderaterna är vi eniga att förändringar och effektiviseringar är nödvändiga. Återigen står de utvecklinginriktade partierna mot en stockkonservativ majoritet.

| Okategoriserade | 6 kommentarer

Paulinska skolan tar nya tag !

Idag har jag träffat rektor Kax och biträdande rektor Lasse Dunér, för att höra hur det gått med sammanslagningen av Paulinska skolan och Karinslund.

De berättade att emottagandet av Karinslundsskolans elever har gått bra. Naturligtvis var det jättemycket för lärare och vaktmästare att göra innan terminstarten. Nya klasser har formerats men tack vare lite teambildingsinsats har det fungerat fint. Paulinska skolan rymmer nu 422 elever, vilket ger en stabil ekonomisk bas, det synns redan  i månadsrapporterna som ligger på plus.

Skolledningen arbetar med starka lärarteam som enligt deras mening ger mer dynamik och anpassningsmöjligheter i arbetet.

En socialt belastad grupp av elever finns, speciella arrangemang och undervisning planeras nu för dem och lokalt samarbete mellan polis, socialen och skolkuratorer finns etablerat. 

I huvudsak är stämning och framtidstron på skolan god.

Sammanslagningen verkar ha gått överaskande friktionsfritt  tack vare en positiv inställning och ett konstruktivt arbetssätt.

Bra gjort Kax och Lasse !

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vackra Södermanland

Både igår och idag har jag kunnat återvända till mina barndomstrakter.

Igår hade Regionförbundets  styrelsemöte i Storhusquarn i Nyköping, en byggnad som jag på 70-talet aktivt såg till att den blev kvar. Roligt att se vad fint innehåll den fått. Den ligger invid Sågarbacken längs ån, en fin park där jag planterat buskar och rensat ogräs för parkförvaltningen. Även dessa hade överlevt.

På Regionförbundet behandlades bla de nya fartgränserna i länet. På en del sträckor tex mellan Flen och Gnesta sänks hastigheten från 90 till 80 , men mellan Strängnäs Katrineholm höjs den till 100 på flera ställen ( vägförbättringar har gjorts). Jag är rätt välbekant med Sörmlands vackra vägar, jag kör gärna sakta om jag har tid. Men till Nyköping blir det i regel motorvägen om jag har bråttom.

Idag hade moderaterna rådsträff i Oxelösund som oppositionsrådet  Agneta Rönn arrangerade. ( Det var ingen dum vy som bjöds från bron vid infarten där hela havet idag låg lugnt i solglittret). Där träffades kommunalråd, oppositionsråd och riksdagsmän för att avhandla senaste nytt. Det är ett bra forum inom stängda dörrar där goda råd och kraft kan inhämtas.

På vägen hem for jag över Svärta, Runtuna, Östermalma, Gåsinge, Dillnäs, Laxne.

Vad Sörmland är vackert i kvällsolen som sprider guld över alla sjöarna, nu när höstfärgerna börjar tändas. Omväxlingen i landskapet är som i en sagobok och  fortfarande så glesbygdsbetonat. Jag tog en del kort , men inget gav riktig rättvisa åt landskapet. Men ett Sörmländskt hjärta klappade. . . ( Nu blir jag nog beskylld för att vara en nationalromantisk högerextremist)

| Okategoriserade | 4 kommentarer

Svidande kritik av revisorerna mot majoriteten

Idag har KS presidium ställts till svars av samtliga revisorer. Kritiken var svidande.

 

Majoriteten i planberedningen vill fixa till strandpromenad genom expropriering vid gröna huset (gamla varvet invid Ulvhäll ) bredvid nya Perssonska villan. Vi i M vill inte lägga pengar på det. Fel har gjorts när Perssonska villan planerades, vilket avsevärt försvårar och fördyrar ev. strandpromenad.

 

Mål och budget har presenterats på BUN för 2010. Svångremmen dras åt ytterligare. Lokal och overhead, liksom kostnadsökningar äter upp elevpengen. Mellan 60 och 80 tjänster måste bort under 2010.

 

Lokalytor för motsvarande drygt 8 miljoner kr per år har friställts. Vad gör kommunen med dessa ?? Inga besked om skollokalsutredningen. ”Det kommer inom kort”. Har vi hört det förrut ?

 

| Okategoriserade | 12 kommentarer

Rösta i kyrkovalet

Rösta på våra moderater som är engagerade i kyrkan ! Kyrkan behövs och behöver engagerade och bra människor.

Vår domkyrka är mycket uppskattad i Strängnäs. Gå och lyssna på vår trevlige domprost, eller några av de andra prästerna. Det andliga är viktigt, och att lyssna till sin själ är viktigt.

| Okategoriserade | 1 kommentar

Salvador Dali på Moderna Museet

Salvador Dali som ung ( Anna Riwkin)

Salvador Dali som ung ( Anna Riwkin)

Det finns inte många lediga vardagkvällar men i onsdags kunde jag följa min konststuderande dotter till Moderna Museets vernissage av en utställning med Salvador Dali. Lars Nittve informerade oss om att Dali var föregångare i det som kännetecknar de flesta av nutidens konstnärer, han var kändis och konstnär på en gång, en i allra högsta grad medial person som var intresserad av allt och som VAR allt.

På utställningen kan man se en frågesports-TV-snutt från 60-talet som just visar detta, på ett mycket charmigt sätt.

Under min uppväxt var Dali den konstnär som gav surrealismen och drömmarnas absurda värld ett ansikte och en konstnärlighet. Men det fanns också en dragning till glamour och exibitionism som då var ny inom konsten. För min generation är han oförglömlig.

Utställningen har en medutställare, den nu aktive konstnären Francesco Vezzoli som följer samma tema, men kanske inte med samma orginalitet, men utställningsmässigt så fyller det upp arenan med ett tidsperspektiv. Curatorn John Peter Nilsson har exponerat de bägge konstnärerna på ett spännade sätt och  han uppmanar oss att i vår extremt mediala tid, söka efter människan bakom bilden.

Nutida konst är mycket happenings och  installationer. Francesco Vezzoli har förmått prinsessan av Monaco att fotografera sig iklädd rollen som Greta Garbo i filmen Drottning Kristina. Detta för att länka kunglighet och kändisskap.

Konst SKALL vara lite konstigt, som min dotter, förklarande brukar säga.

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Lyssnande landstingsdirektör

Mycket bra att nya landstingsdirektören Karin Welin idag tog sig tid att noggrannt inspektera badanläggningen I Löt, som fått en betydande uppfrächning under sommaren. Hon tog sig också tid att ordentligt lyssna på de argument som vi lokalpolitiker  (Lars Forsman, Marianne Andersson  Tord Tjernström samt undertecknad ) framförde tillsammans med reumatikerföreningar och patientföreningar. Väldigt många goda argument för att INTE lägga ned badet presenterades. Landstingsdirektören vill nu smälta sina intryck och fundera. Sedan skall hon framlägga sitt beslut inom en snar framtid.

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Lägg inte ned LÖT-badet !

Dagens gästskribent, min granne, Karl-Yngve Åkerström, flitig debattör i Eskilstunakuriren/Stengnäs tidning skriver följande:

 
 BEKLÄMMANDE LEK MED MÄNNISKORS HÄLSA

 

Tack vare att pressen tagit upp frågan om varmbadet i Löt har förtroendevalda uppmärksammat frågan och sent omsider engagerat sig I spåren av ansvarigas påbörjade reträtt kan skönjas hur inblandade skyller på varandra för att inte själva sitta med Svarte Petter.

 

Landstingsstyrelsens ordförande Jörgen Danielsson påstår sålunda att det bara är landstingsdirektören som kan riva upp beslutet. Då läser han Kommunallagen och Förvaltningslagen som en viss potentat läser bibeln.

 

För det första har landstinget begått ett formellt fel i handläggningen av detta ärende. Det står visserligen i 33§ i Kommunallagen att en nämnd får uppdra åt en anställd i landsting att besluta å nämndens vägnar, dock inte i fall som avses i 34§.

 

I sistnämnda paragraf står att detta inte får ske i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

 

Det har visats i artiklar och debattinlägg hur stängning av verksamheten på Löt i allra högsta grad handlar om just detta. Dessutom är ärendet undermåligt berett och baserat på felaktiga uppgifter och förmodanden. Enligt Förvaltningslagen är myndighet ”skyldig bereda ärenden opartiskt, omsorgsfullt och i övrigt korrekt i formell juridisk mening.”

 

Förvaltningslagens 27§ (Omprövning av beslut) säger till yttermera visso: ”Finner en myndighet att ett beslut är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller annan anledning ska myndighet ändra beslutet”

 

I den information som Regeringskansliet gett om tillämpningen sägs också klart och tydligt: ”Styrelsen har det övergripande ansvaret för att ärenden är ordentligt beredda innan de går till fullmäktige för beslut.”

 

Landstinget är inte bara oförhindrat att ändra beslutet utan rentav skyldig ändra ett beslut som vilar på felaktig grund. Eftersom förtroendevalda i Strängnäs genom sina gruppledare protesterat skriftligt till landstinget är frågan genom principen om handläggning i jämbördiga instanser hur som helst numera politisk.

 

Alla kan vi göra fel, men en mogen och ansvarsfull förtroendevald erkänner det och skyller inte på sina medarbetare.

 

 

Karl-Yngve Åkerström, Strängnäs

 

Tack Karl-Yngve för ditt stringenta inlägg i denna viktiga fråga !

På torsdag den 17 kommer landstingsdirektören till Löt.

 

 Jörgen Danielsson har aldrig berört frågan på sin blogg

 

 

| Okategoriserade | 9 kommentarer

Erfarenhetsutbyte

Under två dagar är jag på oral protetik-specialisternas årsmöte i Tylösand. Det är fint att vistas bland kollegor och vänner med gedigna erfarenheter och ett aktivt utvecklingsarbete bakom sig inom det område som varit tandläkeriets stora medicinska genombrott, implantologin.

Att titan integreras ( växer fast ) i benvävnad och kan förankra fastsittande tänder för tandlösa patienter var en gång ett så stort genombrott att dåtidens odontologiska auktoriteter inte trodde på upptäckten och de resultat som presenterades. Per- Ingvar Brånemark fick utstå både spott och spe innan opinionen vände och succen var ett faktum.

Det har varit fint att vara med om denna fantastiska utveckling, som betytt så mycket för många människors livskvalitet.

Kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbytet baserat på god vetenskap och dokumenterade kliniska erfarenheter inom denna krets är mycket gediget. Det är verkligen något att luta sig emot, för oss som behandlar människor.

Finns samma organiserade kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte för den eller dem, som skall utveckla en kommun ???

För tandläkarkollegor: Kolla programm på Dental 24 ( nätets tandläkartidning )

| Okategoriserade | Lämna en kommentar