Kommunfullmäktige december

Oppositionen enar sig under ajounering

Oppositionen enar sig under ajounering

Strategisk plan debatterades på KF igår kväll och vi kan konstatera att den  styrande majoriteten inte mäktar med att styra upp kommunen mot en hållbar ekonomisk utveckling. Var finns ansvarstagandet för ekonomin som är själva marken för välfärden ? Låna upp mer pengar, noll resultat 2011, 2012 är vad som aviseras. Jens Persson är väl inte egentligen något nollresultat-fan. Det är uppenbart att Fp, C har svårt att få med sig socialdemokraterna i hållbarhetssträvanden.

Det gammelkommunala blottades med all förskräckande tydlighet i ärendet om höjning av den kommunala renhållningstaxan. Sevabs nuvarande ordförande gör inte intrycket för Sevab  bättre när han skall förklara taxehöjningarna. Ärendet slutade med återemiss. Icke godkänt. Koll på sina kostnader måste alla ha.  

 Läs också Margit Urtegårds, Dag Brembergs och Mats Werners bloggar.

| Okategoriserade | 4 kommentarer

Betonghinder och krångliga hastigheter

Vår aktive Strängnäsbo K-Y Åkerström med härstamning från Norrbotten (där talar man vackert och skriver väl) har i dag en artikel publicerad i DN om farligheten av betonghinder i trafiken och alltför stor variation av hastighetsbegränsningar.

Håller helt med. Betonghindren är otäcka och lätta att köra på i mörkret, såväl för bilister men särskilt för cyklister. Och den stora variationen av hastigheter, jag vet faktiskt aldrig vad det är för hastighet i stan nuförtiden. 30 40 50 60 eller 70 km/tim. Bäst att ta cykeln och rejäl pannlampa så man ser betonghindren ! Eller gå.

BETONGHINDER I KÖRBANOR ÖKAR TRAFIKRISKER

 

Arbetet med att minska antalet trafikoffer stöder jag helhjärtat. Sverige är därvidlag pionjär. Professor Kåre Rumar och hans forskarkolleger i Uppsala var redan på 1960-talet pådrivande i samarbete med dåvarande trafiksäkerhetsmyndighet. Åtgärderna var väl genomtänkta och byggde på vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

När man ser nutida betonghinder i körbanor och en snårskog av olika hastighetsskyltar har man anledning fråga sig hur denna kompetens används numera. Att ersätta en trafikfara genom att introducera en annan riskfaktor är inte särskilt klokt.

 

På norrbottniska vägar fanns av militära skäl många stridsvagnshinder av betong, som under decennier orsakade allvarliga olyckor utan att egentligen kunna försena fientlig framryckning nämnvärt. De togs så småningom bort. Nu har det blivit på modet att minska körbanors bredd genom att ställa ut betongplattor i körbanan med en påle på. Förhoppningen är då att förare ska minska farten och observera skyltar om hastighetsbegränsning eller övergångsställe. Man ökar i stället risken för krock med mötande på avsmalnande väg liksom påkörning av oskyddade cyklister.

 

När det gäller den nyligen introducerade mångfalden av olika hastighetsbegränsningar strider den mot den forskning som visar på människans begränsade möjligheter att upptäcka och hålla i minnet ett stort antal faktorer samtidigt som man måste framföra ett fordon med många instrument och reglage och därtill beakta vad andra trafikanter gör. Riskerna ökar vid trötthet och stress, till exempel färd till och från arbetet. Forskning kring mikrosömn redan på 60-talet påvisade hur många kunde vara perceptuellt frånvarande under korta intervall. Detta skulle kunna förklara många förbryllande olyckor på raksträckor. Särskilt skiftarbete innebär höjd förekomst av mikrosömn.

 

Jag önskar ansvarig framgång med trafiksäkerhetsarbetet men det är fel metod att göra redan trafikbelastade vägar smalare eller sätta upp så många och varierande skyltar att trafikanterna har svårt att uppfatta dem och hålla alla i minnet.

 

 

Karl-Yngve Åkerström, Strängnäs

| Okategoriserade | 4 kommentarer

Typiska Strängnäsproblem

Skollokalsutredningen är Strängnäspolitik i ett nötskal. Ett tydligt problem finns. Kostnader för skollokaler som inte är fyllda med elever äter upp elevpengen, resurserna för lärare minskar. Detta torde idag de allra flesta politiska partier i Strängnäs inse. Ändå har ingen hittintills kunnat genomföra en riktig lösning på problemet. I den förra alliansen m fp c kd sp hade vi en lösning som alla stod bakom, den drevs inom alliansen av framförallt undertecknad och Jens Persson. Ann Landerholm var tveksam och jag som förde många och långa diskussioner med Thomas Axelsson, VD på Europaskolan kände nog att det var lite operation övertalning att få dem med på att ta över Karinslund, det hade blivit en dyr skola att hyra eller köpa för Europaskolan. Men Thomas som själv varit politisk aktiv i BUN ville inte utesluta en win-win situation som alla skulle gynnas av.

Sedan kom debatten att handla om helt andra saker. Det var naturligtvis inte bara skollokalsfrågan som stjälpte den gamla alliansen, men den bidrog. 

Efter allianssammanbrottet skulle så en ny majoritet (s fp c)  gripa sig an resursbristen för lärare. Man höjer skatten och tror nog att det skall röja undan problemet. Så blir det inte. Lärarresurserna har skurits ned  om och om igen av  s c fp trots Sveriges största skattehöjning. Skollokalerna lades på långtidsutredning, det var nu inte lika enkelt att agera i denna fråga som i opposition, för socialdemokraternas Lotta Grönblad. När nästan ett år gått försökte Lotta med sin Centrumskola. Stordrift kan vara bra i ett ekonomiskt perspektiv, men en skola måste uppfylla en mängd kvalitetskrav där hållbar ekonomi bara är ett av minst 10 viktiga (min kommentar). Efter många om och men beslutade flertalet partier  att tömma Karinslund. Men att hyra ut den skolan vill inte majoriteten.  Blir utgången då alltför lik den gamla alliansens förslag ? ?

Det var bra att majoriteten backade från förslagen att lägga ned två omtyckta skolor  Långbergskolan och Tosteröskolan. Det var ett  mycket oklokt förslag, då detta är exemplariska kommunala skolor som är uppskattade i alla läger. Men vad blir det av politiken när den hela tiden backar från lagda förslag. En vindflöjel blir den. Som snurarr runt, runt.

En annan sida av Strängnäspolitiken ser vi i fallet Selaöhemmet. Detta beslut togs snabbt i Socialnämnden utan klara ekonomiska analyser och det visade sig i efterhand att det blivit billigare att behålla Selaöhemmet och låta Thomasgården stå tom tills behov av fler äldreplatser finns.

Men Tord Tjernström har alltid samma förklaring när han kritiseras ” Vi måste ju städa upp efter de andras dåliga beslut”. Då skall man komma ihåg att S var med på besluten om såväl Campus som Culmen ( Thomasgården) men visst, moderaterna var i ledande ställning då.

Att per automatik skylla på andra, att överhuvudtaget ha den tankemöjligheten, det är mycket framstegshämmande. Ansvarskänslan lyser med sin frånvaro.

I kommuner där samma parti har makten år ut och år in, där finns inte den möjligheten.

Alliansregeringen skyller inte heller på andra, när den hamnar i blåsväder. Man förklarar problemet och hur man vill angripa det och kanske jämför med oppositionens förslag. Det är en helt annan sak än att automatiskt påstå, det är inte mitt fel att det går så här dåligt !

Låt oss sluta med detta i Strängnäs också.

| Okategoriserade | 9 kommentarer

Utmärkt miljöarbete under moderat ledning i Enköping

Igår besökte en moderat delegation ( Anders Jansson, Sixten Skullman, Kerstin Svensson samt undertecknad) Enköping för att ta del av kommunens miljöarbete.

Vi besökte den unika vattenparken som tar hand om dagvattnet i Enköping ( det betyder att bla fosfor och kväveutsläpp från det omfattande jordbruket avskiljs) . Vattenparken är ett relativt billigt sätt att rena vatten och kombinerar reningsnyttan med fin miljö för friluftsliv och för fågelliv. Enköpings kommun har också avtal med ett antal jordbrukare som odlar energiskog med hjälp av kväve och fosforrikt vatten från reningsverken, flisen används sedan till kraftvärmeverket. Enköping är ledande inom kretsloppstänkande och har haft besök från alla världsdelar utom Antarktis som velat lära sig om miljöprojekten.

Därutöver arbetar man mycket målinriktat för att förhindra utsläpp i Mälaren från hus som inte tillhör det kommunala nätet, satsar på elbilsprojekt, har miljörådgivningsdialog med lantbrukare och villaägare, har eget kranvatten på flaska för möten, skall genomföra att skolor betalar egen elräkning för att ge incitament och fostran att spara energi mm mm !

Imponerande ! Dett sker genom moderata kommunalrådet Anna Wiklunds ledning. Tekniska chefen Ulf Pilö ( som bor i Strängnäs)  liksom miljöstrateg Henrik har också varit mycket drivande och engagerade.

Det behövs eldsjälar både inom politiken och på tjänstemannasidan för att komma så långt.

I Strängnäs har vi en del att jobba med !

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Vi har inte råd med omotiverade investeringar.

I Strengnäs tidning har idag oppositionspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Strengnäspartiet, Miljöpartiet och Mariefredspartiet en debatt artikel om Selaöhemmet. Vi tycker att en bra lösning kan vara att erbjuda hemmet till en privat entreprenör att bedriva äldreverksamhet i.

Strängnäs kommun är en av de kommuner som har allra högst lån i hela landet. Iden att stänga hemmet i Stallarholmem för att sedan hänvisa till ”att vi skall bygga ett nytt om några år ” ( Tord Tjernström ) är ett av många konsekvenser av socialdemokratins inhopp i majoritetsstyret. Socialdemokratin i Strängnäs har en i högsta grad omogen inställning till den finansiella verkligheten.

| Okategoriserade | 6 kommentarer

Rapport från Kommunstyrelsen ( Ks) i Strängnäs kommun

Största frågan vid dagens kommunstyrelsesammanträde var Strategisk plan för 2010 . Moderaterna och Kd har fullföljt sitt ramförslag från juni men disponerar också  regeringens extra medel till att förstärka skola, åldringsvård och resultat. Tack vare kraftfulla förändringsåtgärder som minskning av lokalkostnader ( försäljning eller uthyrning av Karinslund, samordning Länna med Åkersskolan) , samordning Campus och effektivare utnyttjande därav, bantad KS budget och förenklad politikerorganisation får vi mer pengar till att förstärka personaltätheten i skola och äldreomsorg. Vi får också ett högre resultat (2.5%). Vår budget visar att det är möjligt både att värna välfärden och att vända den ohållbara situationen som kommunen förnärvarande befinner sig i, där man hela tiden måste låna upp nya pengar för att klara finanserna.

Vi har alltså gjort vår ” pedagogiska hemläxa ” och visat på en annan politisk väg.  Vi värnar en sund ekonomi och därmed en hållbar välfärd.

Men förslaget röstades givetvis ned av majoriteten.

| Okategoriserade | 3 kommentarer