Moderaterna och burka

Vi vill inte förbjuda kvinnor att bära burka. Men vi ska inte heller vara passiva när religiösa skäl används som en ursäkt för att osynliggöra och förtrycka flickor och kvinnor. Vår utgångspunkt kommer alltid att vara att alla – flickor som pojkar, kvinnor som män – ska ha samma möjligheter att utvecklas som självständiga människor. Det kommer vi att fortsätta kämpa för.
| Okategoriserade | 9 kommentarer

Kommunfullmäktige 25 januari

Det var en fantastisk bild som Barn och utbildningsnämndens ordförande Lotta Grönblad (s) själv målade upp på kvällens KF över sin insats för skolorna i Strängnäs i samband med beslutet av den sensationellt låga elevpengen. Men ingen av oppositionens ledamöter ville vara med i det beslutet, vilket är en mycket kraftig markering.

Under Grönblads tid har lärartätheten redan sjunkit från 8.2 lärare per 100 elever till 7.2 och barngrupperna i förskolan minskat kraftigt. Och då var hon den som drev frågan att nämnden tidigare av M utsattes för en brutalbudget !

Trovärdigheten blir inte särskilt stor för den politiker som har mer resurser till skolan som huvudpunkt i opposition, att stå för dessa neddragningar som ger färre lärare och sämre arbetsvilkor för dem. Och detta beror inte på lågkonjunkturen, sparbetinget för skolan pga finanskrisen var endast fyra miljoner. Dessutom har majoriteten höjt skatten mest av alla kommuner i Sverige, 90 öres höjning under 2009.

Lotta Grönblad skyller allt på spöket ”Campus projektet ”. Men varför har man inte parerat. Varför var man så sen med personalåtgärder på Thomasgymnasiet ? En lärartäthet på 9 på gymnasiet låg kvar mycket länge. Varför hörsammade man inte tidigare oppositionens förslag om samordning och fördelning av hyran på Campus. Varför har man aldrig kommit någonstans med skollokalsutredningen ? Varför satt majoriteten med armarna i kors och lät resurserna blöda ut ? Var finns känslan för ansvar i ett förtroendeuppdrag ?

Att det skulle gå att minska på skolans utgifter, det finns inte i tankevärden för S, i deras värld finns bara en väg, att föra till mer resurser. Därför är de inte lämpliga att ta ansvar för välfärdsfrågor. De har inte den ekonomiska kompetens eller insikt som behövs. VARNING VARNING för Socialdemokratiskt ledarskap.

| Okategoriserade | 21 kommentarer

Opinionsläget

De rödgröna leder med 10 % enligt senaste Sifoundersökning. Samtidigt visar tidigare siffror vilket högt förtroende vår statsminister Fredrik Reinfeldt åtnjuter. Anders Borg har blivit utsedd till en av världens skickligaste finansministrar och det svenska finasdepartementet har varit uppskattade rådgivare till Barack Obamas regering. 

Och inte minst. Det svenska samhället är, trots att arbetslösheten stigit till 9 % och många fortfarande känner stark oro för arbetsmarknaden, förhållandevis opåverkat av finanskrisen. Jag önskar att fler kunde se sig om i världen, höra människors berättelser från andra delar av Europa och världen, det är nästan som ett under att vårt lilla exportberoende land har kunnat klara sig så pass bra som det gör under den svåra globala krisen.

Ändå uteblir väljarnas belöning. Hur kan det förklaras ? Här kommer några försök:

1 Svenska folket är ifrågasättande och ser inga auktoriteter som självklara, alla skall prövas. 

2 Det socialdemokratiska konceptet  att staten tar hand om oss och håller oss under armarna är så djupt rotad att förändringar i trygghetssystemen upplevs som generellt hotfulla.

3 Sverige är ett tryggt hörn av världen, där människor tack vare att vi sluppit undan krig och naturkatastrofer vant sig vid att vara sitt eget centrum och sin egen världsbildsskapare.

4 Alliansen har inte en utvecklad förmåga att kommunicera sin politik. Den bedriver en utmärkt verkstad men ”pratar” för lite. Ett undantag är Anders Borg mitt under finanskrisen, då var han en utmärkt kommunikatör.

5 Alliansen tappar till miljöpartiet. Precis som Alex Voronov påtalar i lördagsledaren, lämnar de borgerliga flanken helt fri för etiska frågor som är viktiga för många människor oavsett bakgrund, utbildning, religon eller politiskt röstande. Det gäller tex frågor som internationell solidaritet/engagemang och de moraliska aspekterna av att finna en miljövänlig livsstil. Dessa frågor och intressen kan emellertid mycket väl kombineras med allianspolitiken. Bara inom Strängnäsmoderaterna har vi en mängd moderater som är intresserade och arbetar civilt med sådan frågor.

6 Det Europeiska ordförandeskapet har tagit stor kraft från regeringen som nu har chans att komma igen med full kraft på hemmaplan, inte minst genom att kommunicera sina faktiska framgångar samtidigt som nya mål måste sättas upp. Samhället skall hela tiden utvecklas och förändras. Till det bättre.

Fredrik Reinfeldt och Tuula Fröderos vid Fredriks besök i Strängnäs 2008

Fredrik Reinfeldt och Tuula Fröderos vid Fredriks besök i Strängnäs 2008

| Okategoriserade | 10 kommentarer

Två miljoner barn i misär på Haiti

Konsekvenserna av den ofattbara katastrofen på Haiti är svåra att överblicka och ta till sig. Den franska tidningen Le Figaro skriver idag att 2 miljoner barn är direkt eller indirekt drabbade av katostrofen. I Frankrike reses nu kravet att barn skall kunna snabbadopteras av franska föräldrar.

Adoption kan naturligtvis i vissa fall vara en bra lösning. Men adoptioner måste  utgå helt från barnens bästa och deras behov. 

Att rycka ett barn ur sin miljö där normalt släktingar och vänner finns även om föräldrarna är döda,  ger yttterligare ett trauma efter allt det barnen nu varit med om.   Hur skall landet kunna resa sig ? Finns det ett värre öde för ett folk än att lämna ifrån sig sina barn ?

Jag hoppas att starka organisationer kan fortsätta skapa barnbyar och bygga upp skolor i landet. Att socialarbetare kan bygga nätverk kring de föräldrarlösa barnen av släktingar, syskon och gärna en utländsk stödfamilj som kan bistå med pengar för utbildning och kanske vara värdfamilj under skollov eller för skollutbyte. Detta har jag erfarenhet av från organisationen Huyawa i Tanzania som Svenska kyrkan stöder. Bara i den lilla staden Bukoba, där jag arbetat, finns 34.000 föräldrarlösa barn pågrund av Hiv/Aidsepidemin. I den organisationen arbetar många helt fantastiska Tanzanier av vilka flera själva är föräldrarlösa eller övergivna, men som genom stöd från kyrkans välorganiserade arbete fått utbildning , bildat familj, och viger sitt liv åt att hjälpa andra. Barn i sargade områden klarar i regel mycket mer än vad vi kan förstå.

Att få vara en del i en krets kring ett utsatt barn är något mycket fint och man kan hjälpa till att ge barnet en framtid. Barnet behöver inte ryckas ur sitt sammanhang, men kan på sikt även få en länk till andra delar av världen.

SOS barnbyar har arbetat på Haiti sedan 1979 och deras kontor har stor erfarenhet av katastrofhjälpsinsatser i landet. Stöd SOS BARNBYAR

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Tanzania

Serengeti med lejon i gräset

Serengeti med lejon i gräset

Kom hem i veckan efter resa till Tanzania under nyårs och trettonhelgen. Har  varit på safari i Serengeti som är ett av de stora reservaten av afrikansk vildmark, full av vilda djur. Har också hälsat på i Bukoba som ligger vid Viktoriasjön i nordvästra Tanzania. Där har jag arbetat som tandläkare vid ett par tillfällen, senast för 4.5 år sedan. Har träffat mina vänner och fadderbarn vilkas utbildning jag stödjer.

Utvecklingen går långsamt i Tanzania som är ett fridfullt land med enorm turistpotential (Tanzania har antagligen världens bästa safarimöjligheter, dessutom Kilimanjaro, Zanzibar, Viktoriasjön, samt kust längs Indiska oceanen) . Landet lider av den socialistiska prägel den första självständiga presidenten, Julius Nyerere gav landet. Detta har understötts av det klassiska biståndssamfundet, som gett bistånd i säkert 40 år (inte minst från Sverige) . De ständiga förväntningarna på bidrag, liksom korruptionen  har hitills effektivt hållit borta en utveckling som skulle kunna leda till ekonomisk självständighet och minskad fattigdom hos befolkningen. Kineserna är de som håller sig framme I Tanzania idag, bygger vägar och köper upp jordbruksmark. Håller delar av Afrika på att koloniseras igen, av Kina ?

Den nuvarande presidenten Kikwete har emellertid genomfört en  liberalisiring av politiken. Nu finns äntligen en fri press av ett flertal olika tidningar, såväl på engelska som på det officiella språket swahili, vilket hjälper till att skapa medvetenhet och debatt. Mobiltelefoner är nästan var mans egendom och mitt ute bland hyddorna i en afrikansk by kan man helt plötsligt se en parabol. Där, vid den första TVn, samlas alla precis som  här hemma i min barndom. Hoppet står till en ny välutbildad generation, som med mediernas hjälp hämtar inspiriation och lärdomar också från andra delar av världen.

Alexi 7 år i mars, har börjat sin första skola, en English Medium Primary School

Alexi 7 år i mars, har börjat sin första skola, en English Medium Primary School

| Okategoriserade | 13 kommentarer