Centern vek ifrån den gammelkommunala stilen på BUN !

På kvällens Barn och utbildningsnämndsmöte inträffade det sensationella att Centern vek av från majoritetslinjen och röstade FÖR mer självstyre i kommunala skolor. Centern välkomnas till den politiska sidan där vi är FÖR decentralisering och gräsrotsinflytande !

Frågan gällde en motion som Dag Bremberg i Mariefredspartiet väckt om att införa  såkallade kommunala friskolor. Med detta avser Dag mer beslutsrätt hos enskilde rektor tillsammans med en ” styrelse ” med representanter från bla föräldrar. Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot motionen och hänvisade på ett märkligt sätt till den nya skollagen som är på lagrådsremiss. Där står dock klart och tydligt att regeringen är för mer självbestämmande på kommunala skolor.

| Okategoriserade | 5 kommentarer

Svenska kyrkans internationella arbete

Lydia Mulokozi

Lydia Mulokozi

Svenska kyrkan har ett välorganiserat hjälp- och utvecklingsarbete (Hela världen) i bla Afrika, Indien, Sydamerika, Kina och Filippinerna. Svenska kyrkan är också djupt engagerad i katastrofarbete inom ramen för ACT ( Action churches together ) där man för närvarande fokuserar på stöd och återuppbyggnad på Haiti. Därför hjälper många som är engagerade i Domkyrkoförsamlingen till att samla in pengar till Haiti.   

Jag har upplevt vilket fantastisk arbete den Svenska kyrkan är engagerad i då jag arbetat i Bukoba i nordvästra Tanzania. Där har den Lutherska kyrkan, som är helt styrd av tanzanier, bistånd från andra kyrkor, inom expertområden som medicinska, tekniska och ekonomiska. The Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT) har organiserat utbildning på alla nivåer, sjukhus, sjukstugor, tandläkarklinik, barnhem och en omfattande stödverksamhet till ca 35.000 föräldrarlösa barn i norvästra Tanzania som är mycket hårt drabbat av HIV/AIDS även om nu smittspridningen har minskat.

Huyawa betyder ”i barnens tjänst” och så kallas den stödverksamhet där Lydia Mulokozi har det högsta operativa ansvaret för verksamheten ute i byarna, som omfattar stöd till skolgång, juridisk hjälp så att föräldrarlösa barn inte blir fråntagen sin egendom, medicinsk hjälp, samtal, viss hjälp att fortsätta bruka jordlotten ( shamban ) mm. Lydia är kraftfull och varm, välstrukturerad, engagerad och humoristisk. Hennes make arbetar med microbanker för att hjälpa enskilda människor att starta små företag. Lydia har inga egna barn men hennes hem står öppet för barn som behöver ett hem. Tex tar Lydia och hennes make under helger emot pojkar från ett hem för gatubarn. Det heter Tumaini som betyder hopp och drivs också av ELCT.

Det är just hoppfullt att lära känna människor som Lydia och hennes medarbetare, De personifierar den kristna kärlekstanken.

Genom Lydia har jag ett fadderbarn som heter Alex. Han går nu i en internatskola som är mycket bra, han trivs fint och lär sig snabbt. När jag träffade honom i julas bodde han ett antal dagar med mig, det var jätte- roligt, vi tränade på bokstäver, på att knyta skorna, på fåglar och lyssnade till musik , för att han skulle vara lite förberedd för skolan. Per-Ingvar Brånemark och hans hustru Barbro som driver institutet i Brasilien där jag brukar arbeta har nu också ett fadderbarn i Alex ålder på samma skola. Så småningom skall de komma hit över en sommar och vara i Sverige.

Jag har en tanke, då jag är förtroendevald i kyrkan, att initiera en resa till Bukoba för människor engagerade i domkyrkoförsamlingen. Den kunde börja med safari för att sedan fortsätta med båt över Viktoriasjön till Bukoba för utbyte. Thomasgymnasiets globala programm har två år i rad gjort en liknande resa.

Att göra en sådan resa kan kännas mer meningsfullt än en vanlig semester.

Alex 6 år

Alex 6 år

| Okategoriserade | 4 kommentarer

Nejsägaren Tord Tjernström (S)

Staten och kapitalet i samarbete

Staten och kapitalet i samarbete

I dagens tidning redogörs för Mats Bartlings initiativ till ett nytt äldreboende i Selaöhemmets tömda lokaler. Stallarholmens äldreverksamhet har ju tvångscentraliserats till Thomasgården i Strängnäs av S majoriteten, trots protester från hela Stallarholmen och från oppositionen. Nu har anhöriga till äldre som saknar sitt lokala äldreboende långtgående planer på att i enskild regi starta en äldreverksamhet för att möta det lokala behovet.

Tord Tjernström (S), socialnämndens ordförande, tillika kommunalråd för S-koalitionen i Strängnäs,  ställer sig omgående negativ och hänsvisar till att kommunen inte får samma insyn som i sina kommunala verksamheter.

Här visar sossarna sitt sanna ansikte. Det viktigaste för dem är att bevara de  kommunala reviren.  Varje tanke på förändring av systemet är ett hot. Den enskilda människan försvinner i skuggan av det  gammelkommunala systemet.  Ansvarskänslan för skattebetalarnas pengar är inte  överdriven. Tord Tjernström har lovat Stallarholmen att ett nytt äldrehem i mångmiljonklassen skall byggas 2013. Detta har Kilenkrysset erbjudit sig att bygga (!), liksom nya lokaler för SEVAB (har SEVAB råd med det ?)

Vi i oppositionen tycker att det är mer ansvarsfullt att använda den gamla byggnaden som var mycket omtyckt av boende och personal och som nu står tom. Vi tycker också att det lokala inititivet att själva ta ansvar för sina äldre är mycket fint. Finansieringen bör lösas med en äldrepeng.

| Okategoriserade | 10 kommentarer

Europaskolan och Benninge

Europaskolan önskar köpa den del av Benningeområdet som man idag hyr och har sin högstadieverksamhet på  (Roggeskolan). I regel är det för ett företag betydligt säkrare att planera sin verksamhet långsiktigt om man äger sina lokaler. I detta fall och inte minst med tanke på anamnesen i relationen Europaskolan – kommunen, är det viktigt att värderingen av området görs professionellt och öppet och tar hänsyn till exploateringsmöjligheter å ena sidan, och en minskad attraktivitet pga ny spårdragning å andra sidan. Vi kommunpolitiker har att hantera skattebetalarnas pengar och ägande på ett ansvarsfullt sätt. Men vi får inte glömma de stora mervärden som Europaskolans hela verksamhet ger till vår kommun. Mervärden som ökar kommunens attraktivitet, som ökar våra ungdomars utvecklingsmöjligheter och som drar elever hit från hela landet. Vi skall komma ihåg att Europaskolan vill expanderar sin verksamhet med eftergymnasial utbildning vilket också ger möjligheter för Strängnäs. Dessa värden är svåra att sätta kronor och ören på. Men som vid alla affärer gäller att hitta ett läge där bägge parter känner sig nöjda med affären. Då bör en bredare majoritet av politikerna vara positiva till upplägget. Att vi måste hitta en bra lösning för Europaskolans Roggeskolelokaler hoppas jag och tror att alla är eniga om.

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Politikerna skall förbättra sig !

Har idag diskuterat politikernas utbildning tillsammans med Peter Lundberg, kommunchefen och Jens Persson, kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs kommun. Vi enade oss att om att  köra en utbildning i år för KSAU s politiker för att tillsammans förbättra processerna i politiska beslut . Detta kommer att ske inom ramen för projektet ständiga förbättringar för vilket öronmärkta pengar finns. Utbildningen sker på de redan inplanerade KSAU mötena och innebär en merkostnad endast för konsulten.

När nu förvaltningen arbetar hårt med förbättringsprocesserna måste givetvis ochså vi politiker göra det parallellt. Meningen är att i KSAU gruppen också finna fram vilket utbildningsbehov som finns längre ut i den politiska organisationen för utbildning/förbättringsarbete inför nästa mandatperiod. En komprimerad politisk organisation är målet !

| Okategoriserade | 8 kommentarer

Gräsrotsinitiativ för nygammalt äldreboende i Stallarholmen !

Mats Bartling, väl känd Stallarholmsbo och agronom, har startat ett Stallarholmsinitiativ för ett enskilt äldreboende i Stallarholmen utformat efter de egna invånarnas behov.

Oppositionen ( M; KD; SP; MP; MF) har motionerat och skrivit debattinlägg om just detta.

Välkommen med detta till kommunhuset ! Stallarholmsgruppen kommer att ha sitt förslag till verksamhet i de gamla lokalerna klart i slutet av mars !

Detta är ett mycket bättre alternativ än att Kilenkrysset skall bygga ett dyrt nytt hem om ett antal år, först.

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Vem skall sätta sin prägel på Strängnäs 2011-2014 ?

 

Janne Persson och Tord Tjernström (S)

Janne Persson och Tord Tjernström (S)

För närvarande präglas Strängnäs av en intresseförening mellan socialdemokraterna och Personsfärens mäktiga ekonomiska intressen. Kommunstyrelsens ordförande Jens Persson (C), brorson till Kilenkryssets Janne Persson deklarerade i fredags inför politiker och tjänstemän ” Det viktigaste här i livet är att tjäna mycket pengar , det näst viktiga är att ha kul”. Folkpartiets kommunalråd Björn Lind deklarerade att det bästa för kommunens framtid är att den nuvarande koalitionen får fortsätta att styra. Folkpartiet har helt glatt motverkat allt vad liberalism heter. Självstyre för Mariefredsskolan, eller fler alternativ inom barnomsorgen motarbetas aktivt av folkpartiet i Strängnäs. När frågor som att överväga förändringar inom SEVAB, energibolaget, eller i den politiska organisationen, då kliver Strängnäs största stoppkloss, kommunfullmäktiges ordförande Anders Svensson (fp) sjäv ned från podiet till talarstolen och vrider sig i plågor inför ledamöter och publik.

Vi i Moderaterna vill ha förnyelse och utveckling av politiken. Vi vill lämna den gammelkommunala politiken där egenintressen ofta blir avgörande, vi vill istället sätta invånarnas intressen främst. Personligen anser jag inte att livets mening är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Däremot anser jag att det underlättar för oss alla om vi har trevligt och lite humor när vi arbetar. Att arbeta bra och engagerat är en stor del av livets mening och kan vi  göra bra saker för andra så fyller det oss med lycka och glädje. Vidare anser jag att god ekonomi är en viktig bas för att kunna göra bra saker, inte minst för en kommun.

Därför vill Moderaterna sanera ekonomin i kommunen,  vi vill sätta stopp för skattehöjningar och det ständiga  upplånandet av nya pengar. Strängnäs kommun är en välmående del av världen, det skall inte behöva vara som det är idag med tex en lärartäthet långt under rikssnittet. Vi vill aktivt styra pengarna dit de gör mest nytta för kommuninvånarna, till lärare, till personal i äldreomsorgen.

Vi vill slå vakt om våra fina städer och samhällen och styra utvecklingen så att den småskaliga charmen bevaras. Bilar och konstlös bebyggelse skall inte få ta överhand. Strängnäs har goda förutsättningar att utvecklas till en cykel- och sjöstad. För att åstadkomma detta behövs kompetent politisk ledning av plan- och byggfrågorna och en kompetent stadsarkitekt med stort inflytande. Det är hög tid att slå vakt om våra fina värden och utveckla dem.

Vi vill utveckla Strängnäs till en Näringslivskommun i toppklass, med plats för många framgångsrika företag, det skall genomsyra hela kommunens verksamhet. Förutom att utöka och förbättra kontakerna med det lokala näringslivet och externa företag som är intresserade att etablera sig här, måste vi kunna erbjuda attraktivt boende bra skolor osv.

Skolan är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för Strängnäs. Elevens kunskaper och färdigheter skall alltid stå i centrum. Själva driftsformen är i sig oväsentlig, vårt fokus ligger på innehållet i verksamheterna. Men vi anser att även kommunala skolor mår bra av mer självstyre. Vi vill ge lärarna möjlighet till mer kompetensutveckling än idag. De är vår främsta resurs för en bra skola !

Vem skall sätta sin prägel på Strängnäs fortsättningsvis ?

Det avgörs i valet.

| Okategoriserade | 18 kommentarer

Scania styr säkert genom krisen

 

Erica M Zandelin

Erica M Zandelin

Scania har presenterat sitt årsbokslut  för 2009, ett positivt resultat på drygt 2.4 miljarder kr under den värsta finansiella lågkonjunkturen i mannaminne. Scania är enligt uppgift Strängnäs kommuns andra största arbetsgivare, efter kommunen självt. Mellan 500 och 600 människor bor i Strängnäs kommun som har sitt arbete på Scania.

Träffade Strängnäsbon Erica M Zandelin över en kopp kaffe häromdagen. Erica som jobbar på Scanias Informationsavdelning har ett ansvar kring Scanias Internet-närvaro globalt inkl. närvaron i Sociala Medier

- Jag är stolt över att arbeta på Scania. Erica framhåller företagsledningens skickliga sätt att agera när krisen kom, men också att känslan av sammanhållning och gemenskap blivit än starkare, vilket torde bidra som framgångsfaktorer när konjunkturen vänder. Erica menar att grundläggande värderingar som respekt för individen genomsyrar hela företagets aktionsspektra. Hon förklarar vidare att det har varit – och är – en tuff men mycket lärorik period. Ingenting har varit enkelt, projekt har exempelvisvis behövt stoppas eller senareläggas och marknadsföringsbudgetar har beskurits. Men den respekt och välvilja företagsledningen har visat sina anställda, och den känsla av sammanhållning som sedan tidigare har byggts upp har gjort problemen hanterbara.

Det är inte svårt att förstå, när Erica berättar, att ett systematiskt arbete med en positiv företagskultur där också personalens delaktighet i arbetet kring ständiga förbättringar ingår, har gjort det möjligt för företagsledningen att hitta vägar att ta sig igenom krisen. Genom att exempelvis införa fyradagarsvecka mot viss lönereduktion - detta gällde alla anställda – kunde företaget omgående skära ner i lönekostnad i stället för att vänta på uppsägningar. Krisen anses ha bottnat men är inte över. De europeiska marknaderna, som är viktiga för lastbilsförsäljningen, är fortfarande svaga, däremot är den brasilianska marknaden oförändrat stark. 

- Förtroendet från min arbetsgivare är fantastiskt. Jag tar själv ansvar för min arbetssituation inkl. arbetstider – allt för att det såkallade livspusslet skall fungera. Min man Niklas är också mycket engagerad i sitt arbete och han reser ganska mycket, men vi delar på ansvaret kring lämna och hämta på skolor och dagis. Däremot fortsätter jag oftast att arbeta när barnen somnat, risken är att jag jobbar för mycket. Så just nu är det arbetet och barnen som tar min mesta tid i anspråk, men jag gillar att ha det så. Min bästa avkoppling är att vara tillsammans med familjen. 

Erica är uppvuxen i Strängnäs och ser med intresse på utvecklingen av kommunen men är inte politiskt aktiv. Hon framhåller de förbättringar som gjorts på skolområdet, med alternativ och valmöjlighet och har barn både inom den kommunala skolan och i en friskola.

 

 

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Långsamhetens lov med SJ

Hör till dem som vill uppnå en livsstil som inte tär på vår jord och på vårt klimat. Jag cyklar och seglar gärna när det går. Har miljöbil, fjärrvärme, lågenerilampor och handlar ekologiskt och miljömedvetet. Snart slipper jag köra bil dagligen som jag måst göra på vintern,  nu flyttar tanndläkarmottagningen på Storgatan i  Mariefred till Nabbgatan 6 i Strängnäs (1a mars). Jag kan då istället gå små trivsamma vandringar mellan kommunhuset, bostaden och mottagningen ( eller kanske springa med gnisslande tänder ? ).

Men tåg till Stockholm där går min gräns.

Till och med i Kyrkans (mycket intressanta) Tidning tas nu problemet SJ upp. En skribent som kallar sig DT beskriver med en stoisk distans tågresandets vedermödor tillsammans med prövade medresenärer. Det ligger i kyrkans väsen att ge tröst och livsmod i svåra situatuioner, skribenten  försöker se det positiva och ger en eloge  till SJ då de faktiskt lär ut en dygd. Tålamod.

” SJ har gjort en dygd av det Owe Wikström predikade redan i början av 00-talet. Långsamhetens lov. Det spelar ingen roll hur stressad du som resenär är. Med SJ kommer du fram- så småningom. Priset tog de härom morgonen, när morgontåget blev stående bara några hundra meter från Stockholms central.

- Det är korsande spår, korsande tåg, spårbrist och brist på plattformar. Därför får vi vänta här en stund.

De luttrade resenärerna som ofrivilligt trängdes på ett redan vid starten kraftigt försenat tåg tog det med upphöjd ro. Vi kommer när vi kommer”

Är det någon som känner igen sig ? Den som inför kommande tågresor behöver träna sig i Långsamhetens lov kan låna boken som Wikström skrivit av mig.

 

| Okategoriserade | 12 kommentarer

Klarar Europa krisen ?

Senaste tiden har visat att flera ekonomier inom EU är i svår gungning. Grekland har en akut kris men också i Spanien och Portugal är budgetunderskotten gigantiska och därmed problemen enorma. Frankrike och Tyskland närmar sig  varandra i ett historiskt sensationellt nära samarbete, i egenskap av de största och mest betydelsefulla ekonomierna. Detta ifrågasätts inte längre i Frankrike, samarbetet behöver bli mer handlingskraftigt  och Europas länder bör följa efter skriver den franske ledaren i Le Figaro, som betecknar Europa som paralyserat. 

Vi bör sända tacksamma tankar till vår svenska alliansregering som manövrerat oss skickligt genom krisen, och kanske faktiskt också en vänlig tanke till Göran Persson som inledde ett ekonomiskt upprensningsarbete under sin tid. Den svenska ekonomin har jämte den norska klarat sig bäst i Europa. Men hur hade det gått med Mona Salin som statsminister, och Ohly som ………??????

| Okategoriserade | 1 kommentar