Gårdagens kommunfullmäktige

Våra moderata talare hade fin swing i går kväll på den allmänpolitiska debatten. Sixten var i högform, Kerstin vass och Christer Alvin överaskande och fyndig med sin drömsaga om Strängnäs utveckling. Många  andra i oppositionen var också bra ( läs Dag Brembergs och Margit Urtegårds  bloggar  se länkar i marginalen ).

Men  majoritetens talare verkar glömska av ekonomiska realiteter. Det måste ändå skiljas på vad man vill göra och vad man kan göra.

Mest intressant igår var kanske att efter gårdagens sågning av Anders Svensson på Eskilsstunakurirens ledarsida, ändrade sig Svensson (fp )  och Jens Persson (C) i Sevabfrågan. De kom bägge till mig under dagen och meddelade att man ändrat inställning i frågan om att utreda ägarbilden i Sevab i avsikt att minska kommunens risktagande. De vill nu istället öppna upp för ett samarbete med andra kommuner.

Droppen urholkar stenen.

| Okategoriserade | 4 kommentarer

Är engagemang orättvist ?

Vänsterpartiet (David Aronsson )  i Strängnäs är i dagens lokaltidning kritiskt till att Stallarholmsborna vill starta ett eget äldreboende i de gamla Selaöhemslokalerna. ” Om det finns behov av vård skall kommunen leverera den, inga undantag ” säger David Aronsson och fortsätter ” Jag är förvånad att sossarna släpper igenom detta så lätt”. Socialdemokraterna svarar genom Tord Tjernström (S), kommunalråd och Socialnämndens ordförande ” med egen majoritet hade det varit annorlunda—-vi har inget val om vi skall behålla ett väl fungerande samarbete” ( med c och fp, min anmärkning ).

Jag har följt stallarholminitiativet för ett eget äldrehem sen dess linda. Intresset hos den styrande majoriteten för ett enskilt drivet hem var minst sagt lågt  när vi i oppositionen motionerade i frågan. I majoriteten hade man nog hoppats att ingen skulle  ta upp tråden. Men  när en folklig och starkt  beslutsam grupp hade organiserat sig, blev det omöjligt för Jens Persson ( C ) att hävda centralstyrning och kommunalmonopol inför lantbrukarna i Stallarholmen. Så sossarna blev nog lite överkörda.

Tords svar är ärligt och kan av det skället berömmas, det är ju helt i linje med hans grundvärderingar. Det är viktigt att människor vet vad deras politiker står för. Tord Tjernström står för en konservativ socialdemokrati där den kommunala organisationen är nummer ett. Alternativ till rent kommunalt organiserad välfärd eller försäljning av kommunal egendom uppfattas som ett hot mot den egna ”kroppen”.

Men, kära David och Tord. Med äldrepeng blir ju Selaöhemmet också skattefinansierat. Skillnaden är att det är Stallaholmsbornas eget engagemang som får inflytande  för att förverkliga ideen och göra de prioriteringar man ser är viktiga för att skapa ”sin” verksamhet.

Vad är det för fel med det !

| Okategoriserade | 10 kommentarer

Direktdemokrati

Erfarenheter från omvärlden visar att ju tidigare människor får komma in med synpunkter i samhällsplaneringen desto bättre och effektivare blir den.

En fiffig metod, som införts i Eskilstuna, är att sätta ut så kallade Spadenskyltar där förändringar i stadsmiljön planeras. På  skyltarna, som syns väl där förändringarna planeras, uppmanas invånarna att lämna in synpunkter på tilltänkt planering. Alla människor läser ju inte kommunala handlingar eller besöker kommunhusen. Synpunkter från invånarna kommer in tidigt i projekten vilket sparar resurser och effektiviserar planeringen.

Idag har jag lämnat in en motion att samma metod skall införas  i Strängnäs kommun.

"Spadenprojektet i Eskilstuna"

| Okategoriserade | 16 kommentarer

Framgång för oppositionen !

De fem oppositionspartierna M,KD, SP, MP,MFP motionerade i höstas om att förvaltningen borde undersöka möjligheterna att starta upp äldreboendet i enskild regi i Selaöhemmets lokaler efter det att majoriteten lade ned den kommunala verksamheten. I samband med detta läste Mats Bartling en insändare om vår motion som de fem oppositionspartierna tillsammans skrivit i Strängnästidningen. Mats tänkte att det var ju många partier som var för ett enskilt alternativ ” det räcker ju bara med något parti till så blir det majoritet ”. Och nu har det hänt ! Centern har gått över till den liberala sidan av politiken. Jens Persson (C) lovade  i kväll vid möte med de engagerade människorna i Stallarholmen, med Mats Bartling i spetsen, att äldrepengssystem skall införas i kommunen för att möjliggöra att hemmet kommer i gång i privat drift. Så sent som i går kväll avslogs oppositionens motion i Socialnämnden med röstsiffrorna 7 mot 5. Nog är det en omvändelse under galgen, men bättre sent än aldrig !

I oppositionen kan vi sträcka på oss. Vi har gjort nytta och inspirerat människor att ta initiativ, tack vare att vi agerat i enad front !

PS Strängnäs kommun har inga alternativa lösningar på varken äldreomsorg eller hemtjänst.

Bild från Strängnäs tidning, Mats Bartling, Sven Bartling 92 samt Jens Persson

Bild från Strängnäs tidning, Mats Bartling, Sven Bartling 92 samt Jens Persson

| Okategoriserade | 6 kommentarer

Håll ögonen på populisterna

I dagens Strengnäs tidning refereras från gårdagend KSAU i Strängnäs, där kommunstyrelsens ordförande Jens Persson (C) vill starta en utredning för att se hur Strängnäs kan bli av med/få köpa/ Försvarsmaktens skjutfält i Strängnäs. Snacka om spel för gallerierna.

Jens vet precis lika väl som jag att skjutfältet är ett så kallat riksintresse och att Försvarsmakten har en ställning som går utanpå kommunintressen så länge de anser sig behöva fältet. Försvarsmakten har varit på besök i kommunen och informerat om att de under mycket lång tid framöver kommer att behöva fältet. Det är idag det enda skjutövningsfält försvarsmakten har att träna sina styrkor på , med tillgång till fungerande infrastruktur och kommunikationer, vilket är viktigt då även utländska styrkor samtränas och militärfordon skall transporteras. Försvarsmakten har också redan intygat att de kommer att ta hänsyn till Strängnäs invånare, så långt det är möjligt.  Samtliga källor in till Försvarsmaktens högsta ledning, som vi har inom Moderaterna i Strängnäs, ger samma information.

Att människor inte är så dumma att de tror att Jens Persson är en hjälte för att han startar ett låtsaskrig mot Försvarsmakten, det visar kommentarerna i tidningen.

| Okategoriserade | 30 kommentarer

För vilket liv är vi människor gjorda ?

Nutidens människor i västvärlden har lång livslängd, men besvär och sjukskrivningar till följd av en ohälsosam livsstil är vanliga. Trots all utveckling konsumerar vi enorma mängder sjukvård och mediciner, som ibland hjälper patienten, ibland inte. Depressioner, motivationsproblem, uppgivenhet och ensamhet är skrämmande vanligt, särskilt bland unga. Vårt välstånd har gett oss bättre livskvalitet på många sätt, det har gett oss oändliga möjligheter, men det är värt att ställa frågan, är vi verkligen gjorda för det liv vi lever och försöka hitta svar på varför många mår så dåligt. Vad har vi tappat bort på vägen ?

Författaren Lasse Berg beskriver i sin bok ” Gryning över Kalahari” Sanfolket och Bushmännens liv.  Berg identifierar deras jägar och samlartillvaro  till det liv som homo sapiens levt i hundratusentals år innan den  oändligt korta tid av vår historia då vi blev bofasta som jordbrukare och så småningom stadsbor.

Bushfolkens lever kvar i mellersta Afrika och deras naturliga rörelsemönster är  ett par tre timmars vandrande över vidderna med några vänner, stilla samtalandes  och då och då någon intensivare språngmarsch för att fånga ett byte. Vi är inte det snabbaste av däggdjuren på savannen, men det mest uthålliga och därför framgångsrika jägare. I samlad trupp skrämmer bushmännen  bort de farligaste rovdjur. Kosten är mångsidig bestående av frukter, rötter, nötter, växter, reptiler, fåglar, ägg samt kött från däggdjur. Spannmåls och mjölkprodukter saknas helt. Grupptillhörigheten är fundamental, och glädjen för dem som fångat bytet att dela det med andra i gruppen är självklar. Det ständiga samtalandet, för att läsa in andras tankar och stämma av gruppen, liksom  lojaliteten är livsviktiga inslag för överlevnaden hos bushfolken.

Vi kan inte återgå till bushfolkens tillvaro, men det är ändå viktigt att ställa frågor kring vår konstiga livsstil och fundera på för vilket liv vi egentligen är gjorda.

| Okategoriserade | 4 kommentarer

Kommunen i ekonomisk kris

Kommunstyrelsen och nämndernas presidier har varit på två budgetdagar förlagda till Bommersvik. Första dagen belystes, av externa föreläsare, värdet av tillväxt och inflyttning i en kommun, liksom vikten av omvärldsanalys.

Andra dagen avhandlades förvaltningskontorens äskanden samt det ekonomiska läget för kommunen. Det ser föga överaskande inte ljust ut. Som kommunalrådskandidat gäller det att vara förtjust i utmaningar, inför nästa mandatperiod, där 2011, 2012 är extremt tuffa år. Allt det förändringsarbete som M,KD,SP föreslagit i vårt alternativa budgetarbete har negligerats. Inga åtgärder vad gäller skollokaler, inga förändringar eller effektiviseringar av den politiska organisationen, eller konkurrensutsättning i äldreomsorgen eller förändringar vad gäller de kommunala bolagen, har genomförts. Nägon minskning av låneskulden, vilken vi får betala ca 80 miljoner per år för ( motsvarar drygt en och femtio i skatt ) har inte heller skett.

Strängnäs behöver ett nytt och handlingskraftigt styre efter valet.

| Okategoriserade | 18 kommentarer

Moderaterna till stafettvasan

På fredag är det dags för oss moderater att visa skidspetsarna i Stafettvasan. Anders Jansson, Ann Landerholm, Niklas Zandelin, Henrik Landerholm och undertecknad åker varsin sträcka av Vasaloppsspåret. Vi har utmanat andra partier men ingen har svarat. Tror att S ligger närmast, företrädare där tyckte det var lite kort varsel, men jag vet att Leif Lindström, Leif Hård och Lotta Grönblad är vassa skidåkare. Leif Hård har världens kondis, det har jag sett i kommunhusets trappor. Ställ upp nästa år! Det är inte så allvarligt, mer en kul grej, och ett bra träningsmål.

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kommunstyrelsen i Strängnäs 1 mars

Igår enades moderaterna, socialdemokraterna, folkpartiet och centern om att kommunens fastighetsbolag skall undersöka möjligheterna till försäljning eller långtidsutyrning av Benningeskolan som idag hyrs av Europaskolan. Fastighetsbolaget skall återkomma med förslag för beslut i KF. Uthyrning eller försäljning skall ske enligt marknadsvärde.

Vi beslutatde också, i god enighet mellan S och M ( och övriga ) att åtta ensamkommande flyktingbarn skall tas emot i ett gruppboende i kommunen. Förvaltningen kommer att upphandla ett gruppboende då kompetens och erfarenheter saknas i kommunen.

Det togs också ett beslut om att gamla Selaöhemmet skall försäljas eller hyras ut.

Mötet var långt och med spretande viljor. Hur mycket, eller inte alls skall kommunen sträcka ut händer till företag som är eller vill etablera sig här. Det var frågan.

Kommunen skall ha en korrekt affärsmässig hållning i sådana frågor, det är min åsikt. Samtidigt bör man vara öppen för lösningar som är produktiva för kommunen och undvika att sätta käppar i hjulen för företag. Öppenheten är mycket viktig, liksom respekten för skattebetalarnas pengar och för dem som vill satsa på företagsamhet här.

Viljorna var som sagt stridiga och debatten tidvis het. Det måste sägas att Jens Persson är en skicklig ordförande att hålla ordning och reda. Förövrigt uppskattar jag hos Jens att han aldrig är elak, aldrig trycker ned någon eller tar till manipulativt maktspråk. Tyvärr förekommer sådant, men inte från kommunalråden. Tack för det.

| Okategoriserade | 3 kommentarer

I fäders spår för framtids segrar

Vasaloppet är en del av den svenska folksjälen. Generationer av svenskar har antagit utmaningen i någon av alla de varianter av Vasalopp som erbjuds. Alla har någon gång suttit framför TVn och förundrats över att elitåkarnas slutkamp kan vara så jämn, efter hela nio mil,  när de kommer in från Moraparken och upp på upploppet. Det är en idrottstävling olik flertalalet, den största skidtävlingen i världen och den finaste att vinna. Men Vasaloppet har fler kvaliteter. Här är det själva naturen som är idrottsarenan. Vasaloppsspåret är mycket vackert och leder från fjällen uppe i Sälen, genom höga granars skog, över myrar ,förbi fäbodar och vattendrag, ned till den kulturrika bygden vid Siljan- det är en resa så god som någon. 

Vinnare av Vasaloppet, det är alla som går i mål, och som är stärkta av en hel vinters skidträning och har minnena från loppets alla skiftningar och sträckningar. Minnen hur hopplöst långt det kan kännas innan halvägs, just före kontrollen i Evertsberg, eller hur trött man kan vara just innan Oxberg, efter hela sex mils åkning, då tre mil återstår, dessa minnen försvinner snabbt. I stället minns man hur sinnet lättas vid lite mat och dryck, i vilsamma utförslöpor, vid trevliga små samtal med andra åkare och hur vackert det är längs spåret, och hur det känns att gå i mål.

Åkte Vasaloppet Öppet spår i går söndags, det var en härlig dag med nysnö och ett par minusgrader och lite solglimtar. Det tog nio timmar. Efter loppet kopplade jag av med bubbelpool och god middag på Åkerblads i Tällberg. Det var en mycket avkopplande helg.

| Okategoriserade | 10 kommentarer