Människoöden

Det är fantastiskt att ha ett yrke som handlar om människor. Under mitt 30-åriga yrkesliv som tandläkare ( var 23 när jag började ) har jag mött ett oändligt antal människoöden av vilka många ger anledning till  reflexioner.

Häromsistens behandlade jag en kvinna från Irak vars son, som är läkare på Mälarsjukhuset, kontaktat mig angående hennes fall. Familjen var förföljd av Saddam Husseins regim och har lyckats fly till olika länder. Mamman har, vilket är vanligt bland människor som levt i nöd eller små omständigheter, tidigt förlorat sina tänder. Käkarna är nu, när hon är i 80 års-åldern, så tilbakabildade att hon inte längre kan använda protes och därför har svårt att äta. Hon önskade få behandling med  tandimplantat. Av specilaisttandvården på Mälarsjukhuset har hon dock bedömts ”obehandlingsbar”,  sannolikt pga kommunikationssvårigheter.

Inför implantatoperationen, som sker under lokalbedövning, bad Helene ( min assistent ) och jag att hennes dotter, som talar mycket bra svenska skulle vara med. Hennes mamma var både rädd och en aning obstinat inför operationen, som dock var efterlängtad. Vi klädde om dottern i full operationssköterskemundering, hon var med under hela operationen och kunde hjälpa oss att kommunicera. Mamman är mycket rakryggad, har kortklippt rakt hår och saklig klädsel, ingen slöja. Hon utstrålar, trots sin ålder, beslutsamhet och styrka. Blicken är intelligent och skarp.

Dottern berättade efteråt att de är nio syskon. Deras liv var mycket enkelt och fattigt i Irak, de var  förtryckta av regimen, men mamman gjorde sitt bästa för barnen och såg till att de gjorde sina läxor. En efter en lyckades hon så småningom få ut dem ur landet. Alla har akademisk utbildning. Mamman själv har ingen utbildning alls.

Trots den äldre kvinnans ganska kärva uppenbarelse visar hennes barn ( har träffat tre) sin mor stor kärlek. De vet vilken kamp hon fört för dem. Det behövs en krigerska för att klara det hon klarat, och hennes barn älskar henne. Och de ser till att hon i alla sammanhang får den bästa vård på sin ålderdom. DET ÄR HON VERKLIGEN VÄRD !

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Strängnäsmoderat motionerar om motion !

Främja spontan- och friluftsidrotten

 

Att träna och utöva idrott kan göras på många sätt. Organiserat i idrottsklubbar, en spontan fotbollsmatch på en gräsplätt eller, när snön ligger, ett skidpass på golfbanan. Kommunens idrottsanläggningar används – med rätta – i första hand för ungdomsverksamhet och i vissa fall för elitverksamhet. Vad gäller friluftsidrott så är utbudet sämre.

 

Strängnäs kommun med drygt 30.000 invånare har i centralorten Strängnäs inte ens ett riktigt 10 km löparspår. De spår som finns är kortare och dessutom i vissa delar rent farligt att springa. Att åka långfärdsskridskor har blivit en populär aktivitet för många. Strängnäs har, under de vintrar när isen ligger, fantastiska möjligheter. Dock saknas i Strängnäs vad många kommuner har – en plogad bana på isen när snön lagt sig.

 

Cykelsporten har många olika discipliner; landsväg/racer, moutain bike, Down Hill och BMX är några. Ett erkänt bra sätt att locka ungdomar att börja cykla mer är att anlägga en bike park, några hopp, ramper och gropar på ett fält.

 

Att främja spontan- och friluftsidrott skall inte inkräkta på övrig idrott eller anläggningar och kräver heller inga större resurser eller investeringar.

 

        Vi föreslår därför att

 

                 Strängnäs kommun utvecklar en plan för att främja spontan- och friluftsidrott

 

Färdigställa ett 10 km löparspår. Kontakta Lidingöloppet för uppmärkning och seedning av spåret

 

Tillse att ploga en bana för långfärdsskridskor om och när väderförhållandena tillåter detta

 

Anlägga en bike park för BMX

 

 

 

                     Niklas Zandelin

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stockholms första kvinnliga stadsarkitekt

Stocholms stad har rekryterat en ny stadsarkitekt, Karolina Keyzer, 44 år, från Wingårdh arkitektkontor, och hon presenteras idag i en artikel i SvD

Karolina är mycket tydlig med vad som är den största utmaningen i Stockholm :

- Det är att Stockholm växer. Hon talar om behovet av kunskap och medvetna strategier i en snabbt växande storstad. Det är angeläget att höja kunskapsnivån hos både allmänhet och hos arkitekter och tjänstemän på stadsbyggnadskontoret, påtalar hon.

-Det gäller att hitta vad som är unikt här, så att man inte trampar i klaveret. Stockholm är på många sätt en unik stad. Det handlar inte bara om innerstadens låga siluetter och vattenkontakten utan om att Stockholm är en stad som används aktivt av alla generationer , inte minst barnen. 

Som stadsarkitekt kommer Karolina Kreyzer att arbeta med den arkitekturstrategi för Stockholm som Stadsborgarrådet Kristina Alvendal (M) aviserat. ( Vilken kallats ”Promenadstaden” och karakteriseras bla av försiktig bostadförtätning och tillvaratagande av spontana mötesplatser och grönområden, för att bygga en lätttillgänglig och levande stad)

Vi moderater i Strängnäs kommun vill höja upp stadsplaneringsfrågorna och skapa en växande stad med bibehållna natur och kulturvärlden. Vilket liv lever dagens och morgondagens människor i Strängnäs kommun ? Vad vill morgondagens människor få ut av sitt boende, det är frågor som måste ställas. Att få med invånarna i planeringsarbetet är avgörande. Staden har många gemensamma rum som vi måste forma och bygga tillsammans. Höga krav på kvalitet i arkitektur och planering är viktigt för att vårda vårt ”varumärke” och för vår egen identitet. Vi ser därför ett område i förvaltningen som bör förstärkas. Det är samhällsbyggnadskontoret.

Vi lägger  förnärvarande ett antal motioner om direkt demokrati i samhällsplanering, om ”Cykelstaden”, ”Friluftsstaden” och ”Sjöstaden”. Med staden avser vi då hela kommunen.

| Okategoriserade | 5 kommentarer

Oppositionen fann demokratiberedningen meningslös

”Demokratiberedningen är odemokratisk och toppstyrd. Ledningen är maktfullkomlig och arrogant. Därför lämnar samtliga oppositionspartiernas ledamöter sina platser nu Demokratiberedningen”

Så skriver dagens Strengnästidning. Det är en tung kritik. Men den är nödvändig. Demokratiberedningens syfte är att hålla öppet för samtal och utveckling av demokratiska frågor. En odemokratisk demokratiberedning har inget berättigande. Om ordföranden inte kan lyssna, om han inte kan ta in oppositionen i arbetet och inte vinna deras förtroende, då blir hela verksamheten meningslös.

Kerstin Svensson (M) säger till tidningen: ”Det är slöseri med skattebetalarnas pengar att sitta med”

Heder åt alla ledamöterna i oppositionen från vänstern till moderaterna som avgick.

Läs även Margit Urtegårds, Kerstin Svenssons , Terese Holmberg och Dag Brembergs bloggar

Läs radiorapporten.

| Okategoriserade | 1 kommentar

Jens Persson slår sig för bröstet på kommunfullmäktige

”Vi har nu möjligheter som man inte har i ett normalläge och kan fördela resurser dit vi verkligen vill lägga dem ”  Så skriver Jens Persson i sitt förord till kommunens årsredovisning för 2009.

Tyvärr är det mycket långt från sanningen.

Sanningen är att under 2009 har vi haft Sveriges högsta skattehöjning. Att kommunen alls ändå gjorde ett positivt resultat berodde till största delen på engångsbelopp som betalades ut till kommunen. Upplåningen av nya pengar har inom kommunkoncernen ökat med 410 miljoner kronor under året. Kommunen betalar nu 80 miljoner kr om året i bara räntor. Konsekvenserna märks i välfärdens kärna, i skolor och äldreomsorg där personaltätheten är extremt låg och avviker anmärkningsvärt mycket från resten av landet.

Det är tröttsamt att debattera med någon, en hel kväll, som bygger luftslott. Som säger sig antingen ha  pengar i mängder att dela ut , eller också kan sänka skatten med två kronor.

Hela mitt liv har jag strävat efter att vara kompetent, utveckla mig, besitta kunskap, aldrig vara nöjd, alltid bli bättre – så möter man detta. Skulle vi samarbeta ????????

Jag har levt för länge för att gå på sådant, och jag vet att mot sådana människor är det klokt att hålla distans.

Vi moderater jobbar på. Vår utgångspunkt är att bidra till vårt fina samhälle som har sådan underbara möjligheter, med våra kunskaper, vårt engagemang och våra erfarenheter. Makten är inget självändamål.

 

| Okategoriserade | 8 kommentarer

Arkitektur som attraherar

Har i helgen varit på snabbvisit i Ramundberget där en av mina döttrar arbetar. Fjällen är oföränderligt vackra i sin orördhet och storslagenhet. Solen flödar generöst över de vita vidderna, långt in på kvällen och tidigt på morgonen, nu i slutet av april. Det är en tid med kalla nätter och varma dagar, det står och väger ett par veckor innan snön får ge vika och vårflodarna brakar loss. Det kallas den femte årstiden häruppe ,och det är den bästa !

Att bygga en restaurang för alla skidåkare som vistas i trakten, mitt uppe på fjället, det var en uppgift som arkitektbyrån Murman arkitekter åtog sig. Och vilket resultat ! Restaurang Tusen ( på tusen meters höjd ) har vunnit prestigefyllda internationella arkitektpris och innebär en stor attraktion för hela denna vackra fjällvärld. 

Restaurangen är ett fint exempel på modernistisk arkitektur med rötter i traktens urbefolkning och traditioner. Arkitekten sökte en form för att ge byggnaden harmoni  med landskapet. För trakten naturliga material som björkstammar och näver har använts. På restaurangen serveras lunchmat som även den har rötterna i den lokala traditionen. 

| Okategoriserade | 7 kommentarer

Strängnäs – Cykelkommunen !

Motion

 

Strängnäs – cykelstaden

 

Att cykla är inte bara ett sätt att hålla sig i form, det är även ett bra sätt att värna om miljön. Vår natursköna och utsträckta kommun med flera mindre städer, samhällen och kyrkbyar är som gjord för att cykla i. Cykelbanor finns på vissa sträckor och cykelvägar binder samman delar av kommunen.

 

Emellertid är dessa dock inte allmänt kända och i flera fall dåligt uppmärkta.  Det är inte alltid lätt att veta vilken som är den bästa vägen att ta sig fram med cykel och samtidigt undvika alltför tung trafik.

 

Strängnäs har goda förutsättningar att bli en cykelstad. För att detta skall kunna ske föreslår vi att

 

                 Cykelbanor och cykelvägar märks ut tydligt

 

I samband med att kommunens cykelnät ses över och utvecklas, ta fram information och kartor om hur man lämpligast tar sig mellan olika destinationer inom kommunen

 

Kartorna med beskrivning läggs ut på Strängnäs kommuns hemsida

 

 

 

 Niklas Zandelin

| Okategoriserade | 7 kommentarer

Spricka i majoriteten i Strängnäs

Idag på kommunstyrelsens arbetsutskott yrkade Jens Person (C) bifall till Dag Brembergs motion om kommunala friskolor ( självstyrande kommunala skolor ). Jens yrkade också bifall till motionen att öppna för äldreomsorg i enskild regi i Stallarholmen, som jag skrivit tillsammans med KD, Strängnäspartiet, Miljöpartiet och Mariefredspartiet.

Men Socialdemokraterna yrkade avslag på bägge motionerna. Beslutet blev bifall. Vad Folkpartiet tycker i dessa frågor är okänt. Deras företrädare sade inte ett ord i dessa frågor.

I morgon blir det spännade att se hur Socialnämnden ställer sig i frågan om att införa valfrhet, dvs öpnna för enskilda aktörer, inom hemtjänsten, som moderaterna drivit. Utredningen som folkpartisten och den uppmärksammade friskoleifrågasättaren KAX, tidigare rektor på Paulinska utfört, påtalar inga fördelar med konkurrensutsättning, bara nackdelar. Utredaren menar att valfrihet betyder kostnadsökningar på 4.5 miljon kr för nämnden och att personal anställda av kommunen kan komma att sägas upp.

Arne Svenssons SKL s rapport ” Vad vet vi om valfrihet i äldreomsorgen ”  ( mars 2010) visar andra erfarenheter. Av 12 undersökta kommuner minskade totalkostnaderna inom området i tre kommuner och låg på samma nivå i åtta kommuner. En kommun fick högre kostnader. Nio av 12 kommuner fick högre kvalitet och ingen fick lägre kvalitet.

Vi lever i en kommun som har stor infyttning av aktiva och vakna människor. Strängnäs och våra kommundelar och kyrkbyar utvecklas snabbt av nya impulser och företagsamma människor. När skall den nya tidens ljus komma in i vårt kommunhus på allvar. Sker det en brytning med det gammelkommunala  mönstret nu ??????

| Okategoriserade | 15 kommentarer

Kommunala Riks (M)

I fredags och lördags samlades moderata kommun- och landstingspolitiker i Göteborg för att träffa varandra, riksdagsmän, ministrar och sakområdesansvariga. Stämningen var hög och förväntansfull. Anders Borg och Fredrik Reinfeldt höll fantastiska tal och fick stående ovationer. 

Nu har vi som jobbar ute på fältet laddat batterierna. Nu har vi fått bränsle både för dieselmotorerna inom oss, som skall gå och gå,  och för våra formel-ett-motorer som skall accelerera och vinna i slutkampen !

Lyssna på Anders Borgs och Fredrik Reinfelds tal på hemsidan www.moderat.se

Daniel Portnoff, KSO i Trosa, diskuterar med Gunilla Karlsson, biståndsminister

Daniel Portnoff, KSO i Trosa, diskuterar med Gunilla Karlsson, biståndsminister

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skoldebatt i Sörmlandsradion

Lyssna:

http://sverigesradio.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2312110&BroadcastDate=&IsBlock=

Några kommentarer till inlägget : Uttrycker mig lite otydligt när jag säger ”de andra partierna” , jag menar där S,C,FP. En del självklara syftningar försvinner när de klipper i intervjuerna.

Hans Andersson nämner felaktigt att kommunen amorterar 80 miljoner om året på skulden. Vi har inte amorterat något alls, skuldbördan har ökat under året. Däremot kostar oss skulden ca 80 miljoner i bara räntor.

Intressant var ju också att Leif Hård, arbetarkommunens ordförande,  inte tycker det är så viktigt att betala av på skulden. Bra med ärliga besked. Men det skall angripas, för det är riktigt ansvarslöst ! Vill han att vår välfärd skall urholkas än mer på sikt ???

Trevlig helg på er !

| Okategoriserade | 8 kommentarer