Krisen på Paulinska

I dagens Strengnäs Tidning får jag ( oppositionsråd, och 2e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden) läsa om att Paulinska skolan blivit underkänd på 10 av 13 punkter i Skolinspektionens kontroll. Blandannat anmärker man mot kränkningar, dåligt språkbruk och för lite stöd till elever i behov av detta.

Vid detta laget torde det vara allmänt känt att Lotta Grönblads ( S) högljudda retorik som föregick maktskiftet i Strängnäs när Fp C gick ihop med socialdemokraterna, var just bara högljudd retorik. Ingen har kunnat undgå att se att någon lösning för skolorna i Strängnäs, det har det inte blivit med det socialdemokratiska styret av skolfrågorna.

Nu gäller det emmellertid att inte fastna i ett skyllande på varandra, det är den sämsta skolpolitiken av alla. Nu måste det tas fram en rejäl aktionsplan för Paulinska skolan, och obs – jag förväntar mig en inbjudan till oppositionen att delta i detta arbete! Ny rektor har rekryterats, men för att vända den nedåtgående spiralen behövs ett mycket starkt och utvecklat ledarskap. Rektorn måste ges stöd och inte lämnas ensam i detta. Vi har haft tillräckligt med rektorer som slutat på Paulinska !Kanske behövs ett råd eller en styrelse av erfarna och professionella personer till stöd för rektor. Lokalnedslitningen måste åtgärdas. Det gäller att inse att vi här har ett investeringsbehov som kan ta stor del av ett  mycket begränsat investeringsutrymme i framtiden. Det enda kommunala högstadie vi har borde inte vara en B-skola. Det borde vara en A-skola !

Låt friskolorna i första hand starta de eventuella nya skolor som kan behövas när Strängnäs växer. Det blir billigast och det blir bra. Majoriteten liksom utbildningskontoret måste se möjligheterna med friskolorna istället för att göra dem till syndabockar för att läget är som det är på Pulinska. När jag började i Barn och utbildningsnämnden 1998 var situationen precis likadan på skolan som den är nu. Och det var innan ett enda friskolehögstadium fanns i Strängnäs !

| Okategoriserade | 11 kommentarer

Hemmasnickrad ekonomitabell från Persson (C)

Jens Persson (C), kommunstyrelseorförande i den socialdemokratiskt dominerade majoriteten  hävdade på gårdagens Kommunfullmäktige att Strängnäs kommuns soliditet är god och ligger nära 20 % och att den förbättrats under föregående år. Tidigare har han hävdat att kommunkoncernens skuld på 3.5 miljarder kr inte är något problem. ” Den ligger ju på bolagen-ni kan sova gott om natten! ”

Jens Persson (C) visar en mycket lättsinnig och naiv syn på ekonomin och tar sin utgångspunkt i en hemmasnickrad ekonomimodell. Den stämmer inte alls med kommunens egen årsredovisning. Där visas att kommunens soliditet exklusive pesionsskulden är 11 % och har sjunkit ( en försämring)  med 1 % under förra året. Pensionsskulden inräknad är soliditeten – 11%.

Att kommunens skulder har placerats helt på  på bolagen stämmer. Bolaget Sevab har en soliditet på 6 %. I Sevabs fall utgör den höga skuldsättningen en risk för ytterligare taxehöjningar. I kommunens och Fastighetsbolagets fall ligger risken i att vi får ytterligare nedskärningar i välfärden-och eller skattehöjningar. Blandannat de lån som ligger i Fastighetsbolaget är upplånade av kommunen. Stärker detta bolag sin ekonomi genom att sluta överinvestera och istället betala ned på skulden ( tex genom försäljningar, positivt resultat, återhållsamhet med nyinvesteringar ) stärker detta också kommunens ekonomi genom att räntebeloppen  i lånerelationen ändras. 

Persson arbetar, antagligen omedvetet, med en hög risknivå. Det är definitivt inte normalt i sammanhang där kollektiva pengar hanteras. I alla andra sådana sammanhang som tex i kooperativa  företag, förvaltning av pensionsmedel, försäkringsbolag osv arbetar man med låg risknivå och riskspridning.

Strängnäs kommun skall inte utsättas i ett högriskexperiment !

För Persson föreslås en grundkurs i ekonomi och ett antal samtal med riktiga ekonomer.

För väljarna; Rösta på Moderaterna  (eller likasinnade) !

| Okategoriserade | 5 kommentarer

Varför har vi Sevab ?

I förra veckan smyghöjde Sevabs styrelse elnätstaxan med 6%. Detta genomfördes utan handlingar och utan förvarning under punkten övriga frågor. Enligt tillförlitliga källor motiverades beslutet av det utdelningskrav som kommunen lagt på SEVAB. ( Läs också dagens ST)

Det är bara att konstatera att bolaget är tvingat till panikartade grepp. Det extremt skuldsatta Sevab orkar helt enkelt inte med att betala alla räntor och dessutom ge utdelning för att stötta driften av de kommunala verksamheterna. Satsningen på eget fjärrvärmeverk har inte blivit den lönsamhetssucce som politikerna  Anders Svensson (Fp) och Leif Lindström ( S) förespråkat. Många människor som är engagerade i Sevab gör säkert sitt bästa på alla sätt, men ägaren dvs kommunens majoritetspolitiker, med  Svensson och Lindström som tongivande, har genomgående betett sig taskigt mot bolaget, genom att styra det på politiska grunder, eller snarare brist på grunder. Det räcker inte med att gilla att äga för att motivera kommunala bolag och miljardinvesteringar!

Det finns stor anledning att ifrågasätta kommunala bolag. I Sevabs fall är det är klimat- och miljöfrågorna som kan motivera ett bolag i energiområdet. För miljön är det viktigt att fjärrvärmenätet byggs ut. Däremot är det direkt fel att en liten kommun som Strängnäs står som ägare till ett eget kraftvärmevärk, en investering på 700 miljoner kr, den produktionen hade kunnat lösas på andra sätt. Och elhandeln med nätet. Suck. Det finns inga fördelar att ha elhandel i kommunal regi. Sälj det och betala av på skulden, det är det bästa för bolaget, tillika för invånarnas plånböcker !

Läs också lägg av Mats Werner ( som var med på styrelsemötet) och Margit Urtegård

| Okategoriserade | 9 kommentarer

Stimulans för utveckling och innovativt tänkande!

Motion

 

 

För att stimulera den pedagogiska utvecklingen i Strängnäs kommun föreslår Moderaterna att en skola, förskola eller projektgrupp  inom kommunen utses varje år för att uppmärksamma framsteg och innovativt tänkande inom pedagogik och undervisning. Respektive skola, förskola eller projektgrupp som belönas bör få ett pris och de bör presentera sina erfarenheter och framsteg i lämpligt forum.

 

 

Strängnäs 7 juni

Maria von Beetzen (M)

Oppositionsråd

 

 

 

 

| Okategoriserade | 5 kommentarer

Strängnäs rasar igen !

Tidningen Fokus rankar varje år Sveriges kommuner , ”var är det bäst att bo”. 2006 låg Strängnäs på den övre halvan, men har nu rasat till plats 253 av drygt 290 kommuner. Titta gärna på de 43 olika variablarna, där tex soliditet, betygsresultat i skolorna, lärartäthet, andel satsade pengar på äldreomsorg per person, barngruppernas storlek på dagis, mobbing, psykisk hälsa, livslängd antal idrottsföreningar, taxeringsvärden, andel invånare i eget hus påverkar resultatet.

Men antal blommande syrener, utsikten en junikväll över den ljusa Mälaren, eller en skridskotur på densamma efter jobbet i februari, det ingår inte i studien. Det är tur att vi har de icke kommunhusberoende kvaliteterna här. Bo kvar ett tag till !

Det kan bli mycket bättre !

Resultat och variabler finns här: http://www.fokus.se/2010/05/har-ar-det-basta-att-bo-2010-%e2%80%93-rankningen/

| Okategoriserade | 5 kommentarer