Ett alternativ i Strängnäs

Dagens inpass på Voronovs lördagsledare i Eskilstunakuriren/Strengnäs tidning:

Alex Voronov har helt rätt i att det socialdemokratiska styret i Strängnäs inte levererat någon lösning på Strängnäs problem, situationen har tvärtom förvärrats. Skatterna har höjts kraftigt, så har även skuldbördan, däremot har resurserna för undervisning rasat till botten. Men Voronov får det att låta som om det saknas en opposition och ett valbart alternativ till den socialdemokratiska politiken. M, Kd och SP minskar i vår skuggbudget utdelningen från SEVAB , och vår plan är att helt ta bort den. Att resultatet även i vår budget är lågt beror på att 2011 sannolikt är decenniets tuffaste år vad gäller skatteintäkterna som därefter, pga. av konjunkturernas återhämtning och Anders Borgs kloka politik, beräknas öka. Att vända den katastrofala utvecklingen i Strängnäs kommun låter sig inte göras på en ny mandatperiods första år, det krävs ett träget och oglamoröst gnetande under ett flertal år för att vända den nedåtgående spiralen. Varken undertecknad eller någon annan i oppositionen är trollkonstnär! Under en följd av år måste nyinvesteringar hållas stramt, omotiverad kommunal egendom försäljas, Thomasgymnasiets problem lösas och ledningen på varje enhet måste ha ekonomin i ryggmärgen. Vi bör också i högre grad konkurrensutsätta kommunal verksamhet, likaså använda incitament inom de kommunala enheterna för att hålla nere kringkostnader. Och varför måste vi göra detta, för alla inblandade så tuffa arbete? Jo, vi måste försvara och på sikt utveckla vår omsorg, och vi måste återskapa rimliga resurser till skolornas undervisning. Vad har vi annars för en framtid?

Maria von Beetzen (M)

Oppositionsråd

| Okategoriserade | 4 kommentarer

A Gift from the Sea to the World

Apoxyomenos, foto Tihomir Grzincic
Apoxyomenos, foto Tihomir Grzincic

I den kroatiska skärgården (där jag varit några dagar på semester)  har det gjorts ett sensationellt arkeologiskt fynd utanför ön Losinj. Den  belgiske amatördykaren Rene Wouters upptäckte 1996 en antik staty på havets botten. 1999 bärgades bronstatyn från 45 meters djup och genomgick ett långt restaureringsarbete även om den i princip var oskadad. Det tog mer än sex år för det internationella konservatorteamet i Zagreb att restaurera statyn. Bland annat fick den vila i ett helt år i en bassäng för att atmosfäranpassas. Under tiden utfördes extraordinärt omfattande arkeologiska undersökningar omkring fyndområdet. Det enda som hittades var två antika ankare. Med hjälp av dessa och av att en mus hade byggt ett litet bo i armhålan på statyn har man kunnat tidsbestämma att statyn hamnat på havets botten för drygt 2000 år sedan. Men enligt konsexperterna var den gammal redan då. Den anses vara ett verk av den antika skulpturens mästare Lysippos of Sikyon från Alexander den stores tid. Lysippos lär ha sagt  ” Jag avbildar inte människan som hon ser ut, jag avbildar henne som hon är”.

Hur hamnade den vackra statyn på havets botten?  Experterna tror att den transporterades över havet för att pryda något palats vid Adriatiska kusten. Eftersom man endast hittat ett par antika ankare i området tror man att fartyget kan ha drabbats av en kraftig storm och att statyn som väger 300 kg använts som ankare för att förhindra en förlisning.

Idag finns ett fint museum på ön Losinj i närheten av fyndplatsen, och statyn anses  vara den mest kompletta och den vackraste Apoxymenosskulpturen i världen. Apoxyomenos är en beteckning för en grekisk atlet.

| Okategoriserade | 1 kommentar

Strängnäs kan bättre utan skattehöjning

Detta är dagens debattsvar i Eskilstunakuriren/Strengnäs tidning:

Vänsterpartiet i Strängnäs kommun föreslår i en debattartikel 56 öres ytterligare skattehöjning för människor i Strängnäs kommun. Detta trots att vi 2009 hade den största skattehöjningen bland Sveriges kommuner.  Vi moderater anser att skattehöjning är helt fel väg för att lösa kommunens problem. Istället för att likt parasiter ytterligare gräva sig in i anonyma människors plånböcker bör kommunen hitta sina lösningar med ett starkare och tydligare ledarskap och fokusering på begreppen kvalitet och kompetens.  Det allra mest ödesdigra med skattehöjning är att det skjuter upp nödvändiga åtgärder för effektiviseringar och prioriteringar. Skattehöjning är den late politikerns verktyg.  Ett ambitiöst politiskt arbete i Strängnäs måste sätta stopp för skattehöjningar och ta kommunen ur den nuvarande prekära ekonomiska situationen där skuldbördan och därmed räntorna oavbrutet ökar.  Endast en kompetent ekonomisk politik, i stället för den nuvarande riskbenägna och hemmasnickrade upplåningsmodellen, kan lägga grunden för en säker finansiering av en god välfärd.  Kommunen skall göra det den är till för – och göra det bra, nämligen att värna och utveckla kvaliteten i skola och omsorg, detta är Moderaternas, Strängnäspartiet och Kristdemokraternas gemensamma grundkoncept. I budgeten för 2011 (som är ett mycket kärvt år) lyfter vi fram satsningar på barn och ungdomar. De hårda nedskärningarna av undervisningsresurser i skolorna och lågkonjunkturen är på väg att skapa sår i vårt samhälle, detta i form av ett ökat utanförskap hos unga, som måste motverkas. Men prioriteringar är nödvändiga om vi skall stärka vår ekonomi och komma bort från panikåtgärderna. Äldreomsorgen i kommunen håller en god kvalitet, tack vare ovanligt engagerad personal. Genom moderna lokaler är verksamheten inte heller längre riktigt lika personalkrävande som tidigare . Det står dock även på vår ”önskelista” att, så fort ekonomin tillåter, stärka personaltillgången i äldreomsorgen. Det vill vi för att minska ensamarbetet som ofta upplevs som pressande för personalen.  För att få mer personal i skola och äldreomsorg måste vi arbeta med att effektivisera arbetet inom kommunhuset. Och det arbetet skall inte kosta massor av pengar som kommunalråden Jens Persson (C) och Tord Tjernström (S) tycks tro, det skall istället spara pengar! Tydligt ledarskap i kommunen, färre politiker, fokus på kommunala kärnfrågor, medborgaren i centrum, mer konkurrens som utvecklar, det är ledord för en modern kommun.  Strängnäs kan bättre!

Maria von Beetzen (M)

Oppositionsråd

 

| Okategoriserade | 5 kommentarer

Nya Isabellagården

Att ha ett arbete där man kan göra andra gott, det är en stor källa till arbetsglädje och meningsfullhet. Det visade enhetschefen för nya Isabellagården Lina Österblom, med sitt inspirerande engagemang för de äldre och för sina medarbetare, när jag just innan midsommar fick förmånen att göra ett studiebesök i de nybyggda lokalerna på detta äldreboende. Genomtänkta och trivsamma lokallösningar, hemtrevlig inredning, fina uterum med närhet till grönskande natur, välplanerade hygienutrymmen som underlättar personalens arbete, allt detta bidrar till ett äldreboende som vi alla i kommunen kan känna stolthet för.

Detta  var en av de gånger jag besökt en kommunalt driven enhet där chefen inte frågade efter mer pengar, utan med naturlig stolthet visade hur väl planerad verksamheten är. Men på en direkt fråga, ”var skulle du lägga pengarna om du fick lite mer pengar till budgeten i din verksamhet” svarade Lina, att då skulle en förstärkning ske för att avlasta ensamarbetet på eftermiddagarna. Varje vårdare har då ensam hand om sin grupp på 10 äldre. Det är framförallt oron att man skall vara otillräcklig om något händer som är slitsam, berättar personalen.

Detta är inte svårt att förstå, men jag måste ge en eloge till Lina och hennes medarbetare. På eftermiddagen doftade lokalerna av nybakade sockerkakor, borden var prydda med prästkragar och några äldre stannar med oss för en trevlig pratstund om sina hemtrakter innan de långsamt vandrar ut för att sitta på terassen och njuta av det vackra vädret och vinden som drar genom lövverket. Några män bildar en egen grupp som spelar boule och pratar män emellan. Vi hör och läser, särskilt i rikspressen så mycket negativt om äldreomsorgen. Då är det roligt att kunna berätta om detta fina  äldreboende i vår kommun!

Lina Österblom visar kaffekopparna som har starka färgmarkeringar på öra och fat för att underlätta för synskadade

Lina Österblom visar kaffekopparna som har starka färgmarkeringar på öra och fat för att underlätta för synskadade

| Okategoriserade | 1 kommentar

Rösta inte bort !

Fredrik Reinfeldt talar i Almedalen

Fredrik Reinfeldt talar i Almedalen

Almedalen är ett fantastiskt event, en alla möjligheters mötesplats och en enorm propagandascen. Här finns  något för precis alla. Seminarier, event och mingel avlöser varandra och på kvällarna kraftmäter partilledarna med välriktade tal inför valet.

Mitt favoritinslag i år blir Fredrik Reinfeldts tal. Han krossade oppositionens alla argument till obetydliga  smulor. Det är stringensen i den ekonomiska politiken som är alliansregeringens vinnande argument, kopplat till ambitionen att behålla en stark och utvecklad välfärd. Vem tror verkligen att de rödgrönas politik INTE skulle leda till skattehöjningar ? ? Vi som har varit med ett bra tag här i Sverige, vi känner  det socialdemokratiska handlingsmönstret. Frestelserna att höja skatterna, efter att regeringen sänkt dem markant för låg och medelinkomstagare, den kommer sossarna och vänstern inte att kunna stå emot. I decennier har vi sett tendensen, alla goda gåvors givare smyger sig likt parasiter in i de anonyma skattebetalarnas plånböcker, under förevändning att de behövs för att ”trygga människors liv”.

Men tvärtemot har den socialdemokratiska bidragspolitiken för många människor lett till utanförskap och till destruktiv passivitet.  För andra, tex för barnfamiljer där bägge föräldrarna arbetar, eller för ensamstående föräldrar med barn har (s)-politiken lett till extremt litet ekonomiskt handlingsutrymme. Fråga vilken barnfamilj som helst  vad  ett par tusenlappar extra  i månaden betyder !

Desutom har det pumpats in skattepengar till en svälllande statsapparat  med inkomst och karriärmöjligheter i stor utsträckning reserverade för (S) – människor. Den socialdemokratiska politiken har varit till gagn främst för sitt eget volymiösa ledarskikt.

Inom alla organisationer och företag bör ställas en mängd kvalitetskrav, tex bra arbetsgivarskap, bra kund eller medborgarorientering, kontinuerlig utveckling, innovativt och entreprenöriellt tänkande, kontinuerligt lärande  OCH EN GOD OCH VÄLSKÖTT EKONOMI. Ett företag som okontrollerat  tvingas till ständiga prishöjningar är illa ute och kommer sannolikt inte att överleva och definitivt inte att kunna leva upp till de övriga kvalitetskraven. På samma sätt kan inte en kommun eller ett land bygga sin välfärd på att ständigt ta ut mer skatt och underlåta att arbeta med nödvändiga effektiviseringar och prioriteringar.

I alla tider har människor protesterat och värjt sig när beskattningen blivit orättvis och inhuman. Till slut får folket nog och reser sig. Det är just vad som skedde valet 2006.

Rösta inte bort den nya tiden, rösta inte bort det idealistiska ansvarstagandet och den äkta känslan för människors förutsättningar att leva ett bra liv !

| Okategoriserade | 1 kommentar