God bye Selaöhemmet

I kväll hölls ett stormöte för Stallarholmsinitiativet att starta upp Selaöhemmet i enskild regi. Jens Persson redogjorde för att hans första plan, att  initiativet skulle ”köpa hemmet billigt” , inte går att genomföra. Kommunen kan av laglighetsskäl inte sälja det under bokförda värdet, ca 16 mlijoner kr.  En försäljning skulle i och för sig med lite tur, kunna möjliggöra att initiativet kom över fastigheten till ett bättre pris. Men eftersom kommunen av prognosskäl inte kan finansiera en äldreverksamhet förrän tidigast 2013, blir investeringen för dyr enligt initiativets egen bedömning under kvällen.

Andra alternativ diskuterades, som helprivata lösningar likt de som friskolorna  Asken och Montessori har, där man hyr lokaler man själva varit med att skapa tillsammans med  privat hyresvärd. Det alternativet förordade jag, då behöver inte initiativet investera pengar. Det finns tomtmark i Stallarholmen och diskussioner om byggnation av privat entreprenör finns. Ändå avböjdes detta såsom allt för komplicerat, man föredrog att kommunen tar hand om byggnationen.

Jens var inte sen i det läget att utlova ett färdigt kommunalt äldrehem på Konsumtomten 2013 som Fastighetsbolaget förhandlar om att köpa för ändamålet. Ett äldreboende för 40 personer kostar minst 60 miljoner kr för kommunen att bygga. Stallarholmsinitiativet erbjöds något slags driftsavtal och medverkan i kommunens referensgrupp. Vid direkt fråga om vad som då sker med Selaöhemmet svarade Jens att där skall kommunen ( dvs det extremt skuldsatta bostadsbolaget)  bygga hyresrätter.

Gissningsvis utlovades i kväll alltså investeringar för ca 120 miljoner kr av en kommun som redan har 3.5 miljarder i skuld och som betalar 80 miljoner kr om året i räntor. Uppenbarligen är Kommunstyrelsordförandeposten  värd många ohållbara löften för Jens Persson.

Men är inte detta att underskatta människor, att lova vitt och brett 60 miljoner hit och 60 dit, i en kommun som är en av landets mest skuldsatta ! Jag känner många som var med på mötet personligen och jag såg hur illa berörda de blev. Flera hoppade också av initiativet och ville inte vara med.

Själv föredrar jag att vara ärlig. Det kommer en dag efter valet också. Visst kan kommunen skrapa ihop pengar till ett äldreboende förr eller senare. Men det kan dröja och det kan kräva försäljningar av kommunal egendom för att klara det. Det vill säga en del tuffa beslut. Det hade varit bättre för initiativet att arbeta i samarbete med en privat byggfirma. Vad kommunen då behöver göra är att konstruera ett pengsystem som följer varje individ och som täcker hyres- och vårdkostnader.

En av valets viktigaste frågor är att komma ifrån Jens Perssons lättsinnighet i ekonomiska frågor. Man kan inte älska sin post så till det grad att man utlovar vad som helst.

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Vindflöjeln är en dålig kompass

Kvällens fullmäktige var relativt lugnt, men en viktig fråga blev föremål för debatt. Det var Roland Johanssons medborgarförslag där han redogör för kommunens dåliga rutiner att lämna ut offentliga handlingar inom en rimlig tid. Roland Johansson föreslår i sitt medborgarförslag att bättre riktlinjer måste tas fram inom kommunen. Majoriteten tyckte att det räckte bra med grundlagens existens och röstade avslag på medborgarförslaget. Majoriteten vann med 24 mot 23 efter att ordföranden i Fullmäktige först röstat emot förslaget och sen i efterhand ändrat sin röst, . Var det för att han såg att den inte blev avgörande? Vi hade ju många hört honom vara positiv i pausen. Hur mycket får man ändra sig ? Vindflöjeln är en dålig kompass.

Ett erkännande vill jag ge till Helena Hallgarn som bröt majoritetspakten genom att rösta med oss i oppositionen och FÖR medborgarförslaget. Så har hon också, liksom jag, drivit frågan om mer öppenhet i den kommunala apparaten. Idag är öppenheten extremt dålig. Även jag som oppositionsråd har svårt att få fram uppgifter då majoriteten bestämt att man först skall ha lov från kommunchefen för att få ut uppgifter från tjänstemän. Särskilt vad gäller kommunens ekonomi är det mycket trögt att få ut uppgifter.

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Bilder från Stallarholmsloppet

Ett stort tack till arrangörerna av Stallarholmsloppet som gick igår i härligt augustiväder. Starten gick vid Toresunds idrottsplats, sedan ringlade sig spåret över en höjd och ned mot Sunbyområdet och längs den fina strandpromenaden, och därefter vidare över bron. Efter  parken på andra sidan bron valde vi  10 km-spåret   över landsvägarna, ganska tungt i solgasset men i mål kom vi alla fyra moderater på anstädiga tider . En härlig idrottsdag och ett mycket fint initiativ som jag hoppas blir en tradition!

I svartvitt Anders Jansson, undertecknad och Patric Johansson

I svartvitt Anders Jansson, undertecknad och Patric Johansson

Vätskekontrollerna var välkomna i värmen

Vätskekontrollerna var välkomna i värmen

Fyra glada moderater har kommit i mål !

Fyra glada moderater har kommit i mål !

| Okategoriserade | 4 kommentarer

Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot Strängnäs kommun

Kraftag behövs för att förbättra skolan

Skolorna i Strängnäs ger inte förutsättningar för alla elever att nå målen för utbildningen.

Det finns skolor som har problem med tryggheten. Ansvariga för skolan i Strängnäs måste därför ta krafttag för att förbättra skolan. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Så lyder skolinspektionens eget pressmedelande efter att rapporten presenterats för förvaltning och nämndpresidium idag på kommunhuset.

I rapporten konstateras bla att

# 30.6 % av eleverna når inte målen i ett eller flera ämnen i klass 9 ( jämfört med 23% i riket)

# Inga skolor har aktuella och levande plandokument  för att motverka mobbing och kränkande behandling

# Åkerskolan och Paulinska skolan har otrygg undervisningsmiljö

# De pedagogiska bristerna härrörs inte till resursbrist ”för elever med särskilt stöd”. SI anser att bristerna ligger i det pedagogiska arbetet och i oraganiserandet  av resurser. Man finner brister i hur man anpassar undervisningen på individnivå i det vanliga klassrummet. 30 % av eleverna behöver inte särskilt stöd. Bristerna drabbar framförallt svaga elever, men även ”kunskapshungriga” elever som inte får chansen att utvecklas.

Vi moderater ser fram mot att komma i ledande ställning och arbeta med dessa problemen.

Allt var inte bra när vi styrde men det var bra mycket bättre än nu.  De senaste åren har varit en riktig kräftgång för de kommunala skolorna.

VI POLITIKER MÅSTE LÄGGA GRUNDEN FÖR EN POSITIV UTVECKLING – STRÄNGNÄS KOMMUN ÄR I BAKVATTNET !

# Mer lärartid i klassrummet

# Starka pedagogiska ledare

# Kompetensutveckling för rektorer och lärare

# Långsiktig planering av ekonomi och utvecklingsmål

Strängnäs skolor kan bättre

| Okategoriserade | 6 kommentarer

Fp i Strängnäs ser med ro på 3.5 miljardersskulden

Häromdagen hade Folkpartisterna en debattartikel publicerad i EK/STdär de deklarerar att de ser med ro på kommunens stora skuld.

Här är mitt svar som jag skickat till samma debattredaktion:

Helena Hallgarn och Fredrik Lundgren i Folkpartiet i Strängnäs, försöker på denna sida tona ned effekten av den stora skuld kommunkoncernen Strängnäs intecknat. Skulden ligger i de kommunala bolagen SEVAB och Fastighetsbolaget och är därmed inte så farlig menar man.  Men att SEVAB är så markant skuldsatt bidrar till att taxor och avgifter i kommunen höjs och riskerar att bli ännu högre om inte denna utveckling vänds. Skulderna i Fastighetsbolaget är intecknade av kommunen och räntornas storlek påverkar i allra högsta grad kommunens verksamhet negativt. Därför måste vi sluta låna nya pengar och istället sälja av egendom som inte är nödvändig eller strategisk viktig för kommunen, detta för att minska räntekostnaderna. Vi har nu har ett lågränteläge och räntorna kommer att stiga på sikt. Strängnäs kommun är den åttonde mest belånade kommunen i landet vilket gör  vår välfärd, dvs.  skolor och äldreomsorg, mycket sårbar. Att kommuner med höga lån ändå får bra kreditvärdighet beror på att kommunledningen alltid kan höja skatten vid kris, långivaren tar alltså inte någon risk. För invånarnas skull är det viktigt att vi framöver klarar ut våra investeringar utan att ta upp nya lån och att vi också amorterar ned på vår skuld för att minska kostnaderna för räntor.  I detta hoppas vi moderater på en bred och ansvarsfull samsyn med så många partier som möjligt.

Maria von Beetzen (M)

Oppositionsråd i Strängnäs

| Okategoriserade | 7 kommentarer

Valdebatt om äldrefrågor i Strängnäs

I går hölls valdebatt i pensionärernas hus i Strängnäs. Trevlige Göran Swärd, min favoritsocialdemokrat,  höll i debatten och det var fyra partier representerade med Tord Tjernström ( S) , Marianne Andersson ( C) och, Margareta Furustrand (Fp), förutom undertecknad. Vi var eniga i en hel del, tex att föreningarna i Strängnäs kommun gör ett viktigt arbete och att föreningsbidragen skall behållas. För de i sammanhanget små summorna uträttas väldigt mycket bra !

Skiljelinjen gick i denna debatt i huvudsak mellan S och de borgerliga partierna, det gällde framförallt behovet av privata alternativ inom vård och äldreomsorg. Det är skönt att höra att C och Fp nu är tydliga i dessa frågor. Det var en trevlig debatt, där publiken självt ställde de flesta frågor, och där sakfrågorna diskuterades lugnt och sansat. Viktiga frågor som togs upp var behovet av aktivitet på äldreboendena liksom kvaliteten på maten ( och avgiftens storlek på maten) Det är bra att väljarna får möta sina politiker i ordnade samtal. En oro kunde märkas för urholkande av kvaliteten på äldreomsorgen. Alla lovade förståss att förbättra kvaliteten, det är lätt att lova, kräver mer att utföra. Valet handlar framförallt om trovärdighet. Det handlar om vilket parti eller vilka partier som kan visa en väg att ta oss ur en nedåtgående spiral. Vi har en medelmåttig eller låg service nivå till höga kostnader. Jag tror de flesta invånare ser att kommunhuset behöver reformeras. Möjligen har man gett upp hoppet att det kan bli bättre. Men det har inte jag gjort ! Och jag har ju viss insyn! Lyft blicken mot andra kommuner och ge inte upp ! Rösta på moderaterna, STRÄNGNÄS KAN BÄTTRE !

| Okategoriserade | 1 kommentar

Vägen framåt, tillsammans !

I ett inpass i Eskilstunakuriren/ST svarar jag idag på den politiske redaktören Alex Voronovs fråga om hur partierna i Strängnäs kommun vill fördela extra skatteintäkter till kommunen. Samtidigt ger jag en sammanfattning om hur vi moderater vill föra kommunen framåt !

Läs också om gårdagens radiodebatt i Strängnäs. Tyvärr blev den inte särskilt spännande som Susanna Birgersson konstaterar i sin ledare. Det mest spännande var nog  snacket i kulisserna. En del partier har lite svårt att veta hur de skall vända sin kappa. Men Moderaternas linje är tydlig. Vi är öppna för samarbete med demokratiska, utvecklingsinriktade och frihetligt inriktade partier !

| Okategoriserade | 6 kommentarer

Bilder från Valstugorna

Anders Jansson, Lina Bengtzboe och Nils-Gunnar Westerberg i Moderaternas valstuga

Anders Jansson, Lina Bengtzboe och Nils-Gunnar Westerberg i Moderaternas valstuga

Nu är valrörelsen igång och alla valstugarna står uppradade på Gyllenhjelmstorget mitt i folklivet. Många slår sig ned och pratar en stund. Många är bekymrade över utvecklingen i Strängnäs där krisen i ekonomin tär på välfärdens kärna, som skolor och åldringsvård. Vi moderater vill, genom att skapa ordning och reda i ekonomin, göra Strängnäs till en ännu bättre plats att bo på. Den grekiska ekonomin som är ett resultat av decennier av politiska vingligheter är Strängnäs stora valfråga, ekonomikrisen gräver ur våra möjligheter till framgång, utveckling och trygghet. Kära väljare, fråga partierna: Ser ni denna kris, eller blundar ni ?????

Janne Persson hängde med sossarna vid deras stuga

Janne Persson hängde med sossarna vid deras stuga

 

Helene Brodin Rheindorf (Kd) och Erik Berg ( Sp ) i trevligt samspråk

Helene Brodin Rheindorf (Kd) och Erik Berg ( Sp ) i trevligt samspråk

Mitt dagsschema under valrörelsen är :

Väckning 5.30 Läsa tidningar, skriva inlägg

7.00- 8.00 Planering på kliniken, ibland någon patient som vill komma innan jobbet ( arbetslinjen gäller)

8.00-9.00 Dagsplanering i valstugan med valledningen

9.00-13.00 patienter

Lunch och sedan administration.

16.00 – 17.30 Svarar på frågor och tar emot goda ideer från invånarna i valstugan

18.00 Fys pass eller dörrknackning

19.00 Mat

Därefter, skriva, läsa, ringa

Godnatt kl 22.00

| Okategoriserade | 4 kommentarer

Strängnäs kan bättre !

När jag flyttade till Strängnäs 1984 var det en mycket vacker stad, men med en lätt Törnrosaliknande sömnsjöja över sig. Här hade tiden stått lite still. Livet i Kyrkan och på Regementet, på Vårdcentralen och på Folktandvården gick sin gilla gång.  Den första uppståndelsen jag minns var väl egentligen Reefat el Sayed med sin upp som en sol och ned som en pannkaka-karriär.  Fermenta var  väl trots allt början till läkemedelindustrins utveckling i Strängnäs.

Sedan dess har Strängnäs och våra kommundelar utvecklats enormt. En ny tid har kommit, med förbättrade kommunikationer, nya människor, nya företag, nya idéer och nya förväntningar. Vi är ett samhälle som på många sätt sjuder av engagemang. Kyrkan arbetar idag nytänkande och samhällsengagerat och är en stor kulturbärare i vår kommun. Kulturföreningar och idrottsföreningar gör beundransvärda insatser med små medel. Många är engagerade i lokala föreningar som arbetar med medmänskliga projekt, Röda korset, Rädda barnen, Kvinnojourer, Mansjouren mm mm. Människor trivs här i våra genuina städer och kyrkbyar, vid vattnet och i naturen.  Här är allting nära, det är sammanhållet och mänskligt.

Även i kommunhuset finns många engagerade människor och det görs dagligen viktiga insatser av våra tjänstemän. Men politiskt har detta varit en orolig kommun. Några längre perioder av varken starkt ledarskap eller mer överbryggande konstruktivt samarbete, det har vi inte haft. Och det har Strängnäs kommun lidit av.

Krafttag som Moderaterna och även tidigare Strängnäspartiet tagit för att förändra den kvarlevande gammelkommunala andan har misslyckats eller blivit för kortvariga.

Detta har resulterat i bristande politisk styrning och målsättning. I dessa misslyckanden har Moderaterna en lika stor skuld som andra partier som suttit vid makten på 1990 och 2000-talet. Detta har vi mycket diskuterat inom vårt parti, och vi går nu förnyade och stärkta genom den kris vi haft, vi träder fram som ett modernt medmänskligt och utvecklingsinriktat parti.

Hur står sig då dagens Strängnäs kommun vid en objektiv granskning  ?

Tidningen Fokus rankade landets kommuner i undersökningen ”var är det bäst att bo” genom att sammanställa 43 mätbara värden  från bla SKL, SCB och Socialstyrelsen.  2008 låg vår kommun i mitten, 2010 har vi rasat till en 253e plats. Även mätningar specifikt vad gäller kommuninvånarnas förtroende för den kommunala verksamheten och näringslivsklimatet har sjunkit kraftigt nedåt. Om vi redan tidigare hade problem med att följa med utvecklingen i kommunhuset, så har vi de senaste två åren sjunkit som en sten !

Strängnäs kommuns invånare har inkomster tydligt över rikssnittet. Men skattesatsen ligger på den övre halvan vid en länsjämförelse med andra kommuner i ett Sörmland som generellt har låg inkomstnivå.

Och vad får vi för våra skattekronor ?

Vi får en skola som i dagsläget lider brist på undervisningsresurser och som har sjunkande betygsresultat.

Vi har en äldrevård med låg personaltäthet och som saknar täckning i Stallarholmen

V har  höga taxor på el vatten och renhållning.

Vi har brister i den kommunala servicen där blandannat människor i de yttre kommundelarna får vänta länge på att bara det som kommunen kan åtgärda – blir åtgärdat.

Detta visar att det finns en dålig effektivitet i kommunapparaten.

Vi moderater har bestämt oss. Vi står öppna för samarbete med partier som vill göra resan från det gammelkommunala Strängnäs till en modern, utvecklingsinriktad och invånartillvänd kommun.

Då måste vi reda ut ekonomin genom att betala ned på 3.5 miljarders skulden

Öka effektiviteten i kommunhuset

Styra pengarna ut i klassrum och till vården och omsorgen. ( De har en väldig förmåga att fastna ”på vägen”)

Kvalitet skall vara vårt ledord. Såväl i den ekonomiska skötseln, som i välfärden och de tjänster kommunen skall stå för!

Kom i håg att välfärden i Strängnäs är sårbar! Den höga skulden kan tära än hårdare i skola och omsorg vid ett högränteläge ! Den som står i skuld är inte fri. Tänk om Socialdemokraterna i Strängnäs kunde ha samma kloka inställning som sin tidigare ledare Göran Persson i det avseendet. Socialdemokraterna i Strängnäs har dock sin lösning på problemet. Den heter ytterligare skattehöjningar. Känns det modernt ?

Ja, det här blev väldigt långt. Men analys och saklighet är också viktigt i politiken. I mitt civila yrke är jag van att arbetet efter ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det tänker jag fortsätta med.

| Okategoriserade | 12 kommentarer

Fjärrvärmemonopolet

Fjärrvärmen svarar för drygt hälften av uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Totalt omsätter branchen 30 miljarder kronor per år.

Den fria prissättningen på fjärrvärmen har lett till mycket kraftiga prisökningar över landet, men med stora skillnader mellan olika kommuner. Så betalar tex örebroarna 42 procent mer än grannarna i Västerås. Försäljning av fjärrvärmeproduktionen till kommunexterna företag har ofta gett kraftiga prisökningar där Stocholms försäljning till Fortum leder prisligan. Många kommunala bolag har följt trenden med kraftiga prishöjningar, där politikerna ser fjärrvärmen som en kassako.

I alla kommuner som har fjärrvärme råder monopol, det är antingen en kommun eller ett privat företag som har monopol. Kombinationen av monopol och att prisregleringen togs bort 1996 har varit mycket olycklig. På konkurrensverket pågår förnärvarande utredningar om både Vattenfall och Fortum som misstänks för missbruk av dominerande ställning.

Konkurrensverket har också gett förslag på hur marknaden skulle kunna fungera bättre och föreslår prisreglering, prisprövning och en statlig utredning av förutsättningar för att bryta monopolsituationen i kommunerna. Regeringen har följdriktikt tagit fram direktiv för en utredning som är på gång. Thomas Sundqvist på konkurrensverket anser därvid att det är nödvändigt att skjilja produktionen och nätet åt ( vilket gjorts inom el-och gasmarknaden) för att möjliggöra konkurrens.

Sannolikt är att om konkurrensen öpnnas på åtminstone några av de större marknaderna så kommer det att verka som prismåttstock över landet. På Stockholmsmarknaden har tex redan ett flertal företag aviserat sitt intresse under förutsättning att näten öppnas. ( Intresset för konkurrens ökar sannolikt ju större marknaden är ).

Fastighetsägarna är en organisation som driver frågan att införa konkurrens på fjärrvärme med kampanjen ” ÖPPNA NÄTET ”där man kräver att regeringen snarast ser till att aveckla fjärrvärmemonpolet.

Helt klart är att branchen behöver långsiktiga och tydliga spelregler, vilket saknas idag. Helt klart är också att det var stora vinster till kommunkassan som hägrade när vurmarna för SEVABs värmeverk drev igenom beslutet. Men skall detta vara skälet för den miljövänliga fjärrvärmen och vem skall betala för överpriset ?

En försäljning av fjärrvärmeproduktionen inom SEVAB skulle i dagens läge sannolikt leda till prishöjningar. Samtidigt är beslutet att Strängnäs ensamt satsar på ett dyrt kraftvärmeverk mycket riskfylld på lång sikt. Den bästa lösningen i dagsläget är därför att inrikta sig på ett samarbete med andra kommuner för att uppnå samordningsvinster och annan utveckling.

Däremot bör konkurrensutsatta delar som elhandel och statsnät/bredband försäljas från SEVAB.  På så sätt skulle SEVAB kunna utvecklas och få en bättre bas. Det är viktigt att kommunen kan klara de åtaganden som bara kommunen kan lösa på ett bättre sätt än idag. Det gäller tex utbyggnad av vatten och avlopp där villaägare ibland fått vänta orimligt länge och det gäller hanteringen av dagvattnet i Mariefred och delar av Strängnäs. Att hålla sig till huvudfåran och att fokusera på sina huvuduppgifter, det är viktig i all professionell verksamhet.

| Okategoriserade | 6 kommentarer