Östnytts reportage om Strängnäspolitiken

Östnytt har intervjuat nyckelpersoner i Strängnäspolitiken

| Okategoriserade | 5 kommentarer

Internationellt perspektiv på svenska valet !

Den i alla läger högt respekterade tidskriften om internationell politik, ”the Economist” berömmer alliansregeringen: ”Mr Reinfeldt’s government, however, has been both united and competent. Carl Bildt, the foreign minister, has done an impressive job of raising Sweden’s profile and wielding influence. The finance minister, Anders Borg, has shown genuine skill in handling the financial crisis and its aftermath.

”The Social Democrats’ glory days are long gone and look increasingly unlikely to return. [...] This election may suggest that the Moderates, not the Social Democrats, have become the natural party of government in Sweden.”

| Okategoriserade | 1 kommentar

Förtroendet för Reinfeldt och Borg

När jag valkampanjat i Åker, har killar och tjejer som jobbar på Åkers Sweden eller på line på Scania kommit fram och sagt tex:

”jag har redan röstat på er”, se till att ni vinner !

Ibland har vi samtalat mer och de berättar att nu är de trötta på sossarna, förbannade på miljöpartisterna och vad deras politik skall betyda för svensk industri. Ofta får jag en rejäl klapp på axeln.

När jag varit och praktiserat i äldreomsorgen har vårdare där anförtrott sig, jag vill att den nuvarande alliansregeringen skall vara kvar, det är bättre för ekonomin och för samhället . . .

Regeringen har vunnit människors förtroende. Trots att företrädare för de rödgröna gör sitt bästa att måla ut alliansens politiker som om de som skulle vilja beordra cancersjuka människor att jobba eller i att strunta i de arbetslösa, så tror inte flertalet människor i Sverige på det skitsnacket. Nej, det ser ut som om alliansregeringen kommer att få ett riktigt erkännande för sin politik i de breda folkgrupperna.

Alliansregeringen säger så här till människor:

Det är viktigt att alla som kan arbeta gör det, det är viktigt att ni känner att vi politiker ser ert arbete, att ni vet, att vi vet, att det är genom det goda arbetet som vi kan bygga det Sverige vi alla vill ha, som är sammanhållet och som verkligen kan stötta där stöd behövs. För varje arbetad krona går alltid en stor del in till skatt och fördelas för att vårt samhälle skall vara rättvist och tryggt. Men vi ser ditt arbete, du är värd att få behålla lite mer pengar, för du är med och bygger något viktigt. Du är inte bara en liten bricka som vi räknar med skall leverera och leverera till ett skatteberg där ingen riktigt vet var pengarna som du har jobbat in tar vägen. Vi har respekt för ditt arbete och för dina pengar. Det är ditt arbete som bär upp det goda samhället.

Den värmer i höstkylan,  den där klappen på axeln från jobbarna på Åkers Sweden och på Scania.

| Okategoriserade | 10 kommentarer

Moderaterna är den positiva kraften i svensk politik

Läs om detta  i Strengnäs tidning

På söndag är det val.

Det är ett mycket viktigt val för Sverige, men också för Strängnäs kommun. I vår kommun har politiken under lång tid präglats av instabilitet och oklar kurs. Flera små partier har skapat sig stort inflytande genom en vågmästarroll. Strängnäspolitiken har alltför länge brustit i förnyelse och mod att bryta med det gammelkommunala. Det har bl a som innebär att den politiska organisationen hellre byggs ut för att betala ännu fler politiker, att byråkratin inne i kommunhuset ständigt växer och att de kommunala bolagen drivs i brist på professionella ekonomiska bedömningar. Budgetdisciplinen är dålig och servicen – vård, skola, omsorg och teknik – i bästa fall medelmåttig.

På samma sätt som vi moderater på riksplanet har förnyat oss och gjort Sverige bättre, på samma sätt samlar vi moderater oss i Strängnäs kommun för att ta över rodret och bära fram förnyelse, effektivitet och visioner för Strängnäs och alla kommundelar. Vi tittar inte bakåt, utan framåt.

En röst på moderaterna i kommunvalet är en röst på mer än bara sunt bondförnuft. Strängnäs kommun behöver kunskap, ledarskap, öppenhet och samarbete. Vi vill förnya politiken, rädda skolan, sanera miljardskulden och våga värna vår viktigaste tillgång –natur- och naturmiljön i alla kommunndelar.

Den stora utmaningen, vid sidan av krisläget i kommunens ekonomi, är hur vi skall få alla kommundelar att växa och utvecklas och samtidigt vara en plats på jorden där vi känner trivsel och stolthet.

Det ”gammelkommunala” styrsättet har under lång tid visat sin oförmåga. Strängnäs kommun måste göra upp med den negativa politiska kultur som hindrar förnyelse och omprövning. Aldrig förr har vi haft så dåliga skolresultat och så lite personal i äldreomsorgen som nu. Aldrig för har kommunen rankats så lågt i så många olika undersökningar – trots att vi egentligen har fantastiska förutsättningar.

Det behövs framförallt skapas ordning och reda i ekonomin, mindre byråkrati och högre effektivitet för att vi skall slippa att ständigt spara i vård, skola och äldreomsorg.

Vi nya moderaterna erbjuder ansvarskänsla för alla kommundelar med ekonomisk klarsyn och kompetens.

Strängnäs kommun kan bättre!

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ekonomin i Strängnäs kommun

Att Strängnäs kommun är den åttonde mest skuldsatta kommunen i landet är i sig allvarligt. Att hela 80 miljoner kr går åt till att betala räntor, är också allvarligt, särskilt som den summan kommer att stiga påtagligt när vi ligger på högre ränteläge. Att det finns säkerhet för lånen i form av fast egendom är inte särskilt intressant i sammanhanget, det är mest en utsaga för att lugna invånarna. Kommunens möjligheter att låna nya pengar är ändå alltid i stort sätt obegränsad. Bankerna vet att räntorna alltid blir betalda. Räcker inte pengarna, då höjer kommunen skatten. Men det är inte kommunstyrelsen som står för risken, det är helt och hållet skattebetalarna som står för risken, och räntorna tar pengar från välfärden.

Majoritetspartierna S, C, Fp lade för 2010 en investeringsbudget som inte är självfinansierad. Den låg ca 30 miljoner högre än de ca 40 miljoner kr som motsvarar avskrivningarnas värde ( Nu räknar man in resultatet, som är positivt på grund av Borgs extrapengar, men då amorterar man inte ! Ekonomernas minimikarav på amortering är 2 % av resultatet, helst 4 %)

Samtidigt har majoritetspartierna utlovat följande satsningar de närmsta åren:

Helt ny skola på Långbergsområdet

Helt nytt kommunalt äldreboende i Stallarholmen

200 nya kommunala hyreslägenheter

Detta är investeringar på sammanlagt runt en halv miljard kr. Då ligger självfinansieringsgraden på 40 miljoner per år! Hur har man tänkt att detta skall gå till utan att ta nya lån?

Det är lätt att lova.

Men det kommer en dag efter valet också. Det gjorde det också 2002, efter valet ” fanns det inga pengar” till ny skola i Mariefred, Kärnboskolan.

Jag föredrar att vara ärlig.

#  Investeringarna måste hållas stramt under nästa mandatperiod.

#  Smarta lösningar som löser lokalfrågor måste fram

#  Försäljningar av omotiverad kommunal egendom och ett starkt resultat bidrar till att få ordning på finanserna.

#  Pengar som idag går till onödiga byråkratiska kostnader skall omgående föras ut i skolor och på äldrehem.

Strängnäs kan bättre !

| Okategoriserade | 9 kommentarer

Strängnäs är en ”Oväntat svårt kommun”

Dagens samhälle har studerat statistik och finner ett starkt samband med inflyttning  och effektiv kommunal ekonomi som erbjuder god välfärd till rimligt pris för invånarna.

Men Strängnäs kommun avviker och är en av de kommuner som har bra inflyttning men en ineffektiv kommunapparat. Dessa kommuner kallas alltså ”Oväntat-svårt-kommuner”

| Okategoriserade | 11 kommentarer

Solvändan

I går ”jobbade” jag på Solvändan en halvdag. Jag arbetade tillsammans med Carina Dyrenius som leder sin arbetsgrupp på boendet.

För att få en inblick i arbetet följde jag Carina under eftermidagen 14-18.15, för kort tid för att få en riktigt bra inblick, men ändå mycket givande. Följde med de äldre och hjälpte dem på toaletten, serverade mat och torkade upp när någon mått illa, och talade med de äldre. Det är en mycket varm och fin stämning på Solvändan. Två vårdare var mycket rutinerade och hade nästan telepatisk kontakt med varandra och de äldre. En yngre flicka, 21 år, som är utbildad undersköterska kommer fint  in i arbetet tack vare stort intresse och arbetskamraternas goda handledning. De äldre trivdes bra men var inte jätte-entusiastiska över maten. De älskade sin personal men skulle gärna velat att de haft lite mer tid att prata. De gillade också katten Pepsi som är Solvändans egen katt !

Det är mycket berörande att se de äldre, vad ålderdomen gör med människor och hur beroende de är av personalens hjälp, ofta till nästan allting. Det är också fint att kunna samtala med de äldre. Varje liten händelse noteras positivt , ja flera tyckte det var intressant och lite spännande att en politiker kom.  Det är också märkligt hur fort man känner delaktighet när man kommer i kontakt med behoven. Samtalen och upplevelserna under dagen gjorde att jag tänkte på  de äldre, deras berättelser och deras historia, nu i slutet av livet, innan jag skulle somna.

Jag var ju där i rent studiesyfte och tog själv inte upp några politiska frågor. Men personalen frågade en hel del. Någon  framfördes att man hoppades att den sittande regeringen på riks skulle sitta kvar då man kände förtroende tex för att det skall gå bra för svenk ekonomi.

Och det är ju mycket sant. Sambandet är enkelt. Om svensk ekonomi går bra – då blir det fler jobb,  högre löner och också mer skatt in till staten. Och med mer skatt in till staten följer mer resurser för kommunerna. Vi moderater i Strängnäs kommun vill förbättra personaltätheten på Solvändan och andra äldreboenden så fort det ekonomiska utrymmet finns, och sitter Borg kvar då kommer den dagen raskt!

Om Alliansregeringen får fortsätta att styra, då blir det bättre för välfärdens kärna, åldringsvård och skola.

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Mer pengar för var och en att själv bestämma över

Hur mycket mer pengar har DU fått kvar, att själv bestämma över, tack vare ALLIANSregeringen

Kolla  jobbskatteavdraget.se 

Rolla ned en bit och gå in på ”Räkna ut din skatt” i högermarginalen

Och vem tror att detta hade hänt med sossarna vid makten ?

| Okategoriserade | 11 kommentarer

Moderat miljöpolitik i hela Strängnäs kommun

Strängnäs skall vara den ”dynamiska gröna idyllen”. Här skall vi möjliggöra en livsstil som inte tär på klimatet eller jordens resurser. En livsstil som vi mår bra av själsligt och fysiskt. Belastningen på miljön skall hållas nere genom att vi kämpar hårt för att förbättra tågkommunikationerna i Mälardalen. Kollektivtrafiken skall utvecklas inom kommunen genom större flexibilitet och bättre kombinationsmöjligheter ( typ, ta med cykeln på bussen) . Inom Strängnäs kommun skall färdsätt med cykel, till fots och med båt i högre grad än idag möjliggöras och uppmuntras, bla genom god samhällsplanering. På så sätt lyfter vi också fram och kan njuta mer av skönhet och trivsel i bygd och stad. Energisparåtgärder skall vidareutvecklas och fjärrvärmenätet byggas ut. Mälarens vatten skall skyddas från föråldrade avloppssystem och från okontrollerade utsläpp från jordbruket. Här kan vi med fördel samarbeta med andra kommuner.

1 En grön kommun-med bra allmäna kommunikationer

2 Klok fysisk samhällsplanering håller nere transporterna

3 Prioritera järnvägen-tidspassning och turtäthet

4 Alla färdsätt över vatten skall uppmuntras

5 Ett sammanhängande cykelnät utvecklas,

märks upp och synliggörs på kommunens hemsida

6 Tydliga mål uppsätts för hur kommunen skall minska energi och resursförbrukning

7 Minska belastningen från avlopp och jordbruk, på Mälaren

8 Regionalt samarbete kring vattenkvaliteten och Mälarens stränder

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Strängnäsmoderaternas väg mot mer lokaldemokrati

 

Framåt tillsammans !

Framåt tillsammans !

Här kommer vårt svar till Stallholmens nätverk om hur vi vill utveckla lokal demokrati bla i Stallarholmen:

 

Ett ekonomiskt kommundelsbokslut skall genomföras årligen för att stämma av att kommundelarna behandlas rättvist .

Lokala styrelser för den egna skolan och åldringsvården uppmuntras

Representation från alla kommundelar skall eftersträvas i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga tyngre politiska organ.

 Ett lämpligt politiskt organ för lokalt inflytande skall finnas för intresserade kommundelar.  Detta behöver inte utformas likformigt i alla kommundelar, men skall upplevas rättvist. Exakt utformning och konsekvenser av olika konstruktioner för inflytande måste utredas vidare.

 Centralt i kommunen vill moderaterna reformera nämndorganisationen, genom att i första hand minska ned antalet nämnder och därefter, vid nästa steg, övergå till utskott och beredningar. Detta för att göra den politiska organisationen i kommunhuset bättre och effektivare.  Kommundelsinflytandet bör därför från början planeras kompatibelt med en ny organisation i kommunhuset.

Ett system där en kommunal tjänsteman utnämnas som specialist på ”sin” kommundel och bevakar lokala ärenden i kommunhuset samt finns till hands för befolkningen i respektive kommundel viss tid per vecka, kan provas som försöksverksamhet , förslagsvis i Stallarholmen.

Förutom skola och åldringsvård är det viktigt att intresserade kommundelar ges möjlighet till inflytande över den fysiska planeringen och miljön.

Den kommunala servicen upplevs ofta som bristfällig i kommundelarna. Konkurrensutsättning med fler entreprenörer är en viktig del i vår politik som kan skapa bättre, snabbare och billigare service generellt, men kanske särskilt i kommundelarna.

 

2010-09-02

 

Maria on Beetzen

Oppositionsråd

 

 

| Okategoriserade | 4 kommentarer