Var finns bärkraften ?

Den nya majoriteten i Strängnäs kommun, Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Miljöpartiet har släppt sin majoritetsförklaring. I den är listade en mängd intentioner av vilka många är såkallade ”bra saker” som de allra flesta gärna vill skriva under på. Andra stycken får mig att haja till, som att det skuldtyngda bostadsbolaget nu skall ta på sig nyproduktionen av hyreslägenheter ( när flera av våra lokala byggföretag gärna vill bygga hyresrätter) och att kommunen i princip skall överta Folkets hus verksamhet i Åkers Styckebruk ( som är nära konkurs).

Mest allvarligt är att det i majoritetens programm  inte finns något skrivet om vår kommuns grundläggande problem.

Varför har vi, som har ett skatteuttag högre än snittet i Sörmland, så dåligt utfall i skola och äldreomsorg ?  Vi har en lärartäthet på 7.3 lärare/100 elever i Strängnäs jämfört med 8.3 i riket. Vi har en extremt låg personaltäthet i äldreomsorgen, där en vårdare ofta har hand om 20 äldre och där många är dementa.

Majoritetsförklaringen är en önskelista utan strategier, hur att vända en utveckling där välfärden är extremt sårbar. Vi vill alla ha det mesta som står i den, MEN HUR SKALL DET BETALAS ?

Vi moderater vill

1 Minska belåningen, hålla nere nyinvesteringarna

2 Införa incitament att hålla nere kostnaderna bla för lokaler

3 skapa effektiv beställning av tjänster inom den kommunala sektorn genom konkurrensutsättning och upphandling, helst genom en neutral beställarenhet.

4 Hålla mer kontakt med det diversifierade lokala näringslivet för samarbete i angelägna frågor tex byggande av nya bostäder

5 Införa en långsiktig ekonomisk planering för skolan som värnar resurserna för undervisning, främst genom incitament inom ramen för BUN.

| Okategoriserade | 6 kommentarer

Motion-Åker

Motion-utlokalisering av det kommunala Fastighetsbolaget till Åkers

Fastighetsbolaget behöver nya lokaler då kommunhusets verksamhet expanderar. Förvaltningen letar efter nya lokaler, men någon lösning har vid dagens datum inte presenterats.

Åker är en kommundel som har framtiden för sig på många sätt, men där utvecklingen halkar efter andra kommundelar. Samhällets service har utvecklats negativt och ett groende missnöje finns bland invånarna. Att lokalisera Fastighetsbolaget till Åker kan vara en av flera åtgärder att få tillstånd en mer positiv utveckling av kommundelen Åker.

En utredning bör genomföras över vilka möjligheter det finns att i Åker arrangera lokaler för Fastighetsbolaget.

2010-10-18

Maria von Beetzen (M)

Oppositionsråd

| Okategoriserade | 9 kommentarer

Kommunfullmäktige

Mandatperiodens sista kommunfullmäktige har gått av stapeln och Anders Svensson (Fp) är avtackad efter 12 år som ordförande. Nu blir det, enligt vanligtvis välunderättad källa, en socialdemokratisk ordförande, Lottta Grönblad (!)

Den längsta debatten i kväll handlade om Trädgårdsgatan, Terese Holmberg ( Mp) föreslog i en  motion avstängning av biltrafik. Den nya majoriteten var redan nu splittrad, Folkpartiet, Centern ville avslå motionen men Sossarna och Miljöpartiet ville tillstyrka. Det börjar inte precis stabilt !

Jens Persson ( C och KSO )  hävdade vidare med visst högmod att ”firman går bra” Ett faktum som såväl Dag Bremberg (Mfp) som undertecknad inte finner att människor i äldreomsorg och skola håller med om.

Nästa kommunfullmäktige den 1a November skulle en ny majoritet ha installerats. Men majoriteten är ännu endast klara med presidievalet till KF. Nytt val blir den 22 november. När en ny majoritetsförklaring skall presenteras är oklart. Och själva politiken ligger rätt nere. Men jag har presenterat ett antal motioner som kommer att läggas ut här. Uppbär man arvode, då ska saker uträttas.

| Okategoriserade | 5 kommentarer

För vems glädje finns kulturnämnden ?

Läs dagens insändare i Eskilstunakuriren/Strängnästidningen:

http://ekuriren.se/ledareasikter/asikter/1.843679-overflodig-kulturnamnd

och motion i samma ämne

Motion

Ett levande kulturliv som bl.a. synliggör och lyfter Strängnäs historia och kultarv är en viktig del i kommunens identitet och ”varumärke”. Kulturpolitiken bör därför lyftas till kommunstyrelsenivå för att på reellt sätt ingå i det strategiska planeringsarbetet för kommunens utveckling. Inte minst med tanke på 500 års- firandet av den sjätte juni, då Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs, är det viktigt att få igång en övergripande strategisk planering av kulturhistoriska aktiviteter.

En organisationsförändring föreslås som lyfter kulturfrågorna till kommunstyrelsen (KS), lämpligen genom att kulturnämnden avvecklas och ett kulturutskott under KS inrättas. Kulturutskottet bör utse en arbetsgrupp av redan arvoderade politiker och tjänstemän som tar sig an planeringsarbeten inför jubileet 2023.

För Moderaterna

Maria von Beetzen (M)

Oppositionsråd

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Försoningens möjligheter

Susanna Birgersson har kommenterat min tidigare bloggartikel på Eskilstunakurirens ledarblogg. Hon tycker inte att det är rimligt att moderaterna skall ” förlåta” fp, c för det brutna samarbetet. Det finns inget fel i C Fp s  handlande menar hon. ( E-kuriren är en uttalat liberal tidning. Ledarna tar ofta mycket självständiga och ofta i mitt tycke bra ståndpunkter, men de liberala partierna är nog lite närmare ledarsidans hjärta än övriga partier)

En bruten allians är alltid en bruten allians och skapar alltid bitterhet och komplicerade känslor, särskilt kanske längre ut i partierna. Vi partiföreträdare som träffas dagligen har givetvis en högst professionell attityd till varandra och har ofta trevligt tillsammans, väl medvetna om att politik alltid är -  just politik. Att skapa ett nytt samarbete mellan de borgerliga kräver ändå, i någon mån, att bägge sidor aktivt bestämmer sig för att stryka ett streck över det förflutna. Det är inte rimligt att döma att enkom moderaterna är  orsaken till att de borgerliga står på motsatta sidor.

Det blev inte något nytt samarbete. Det är alltid svårt att byta sida i politiken det tror jag Fp och C efter 2008 inser, och har värjt sig mot. Att slänga ut sossarna hade ånyo skapat bitterhet, tom hat och hämndbegär hos somliga, det är inte bra, men så fungerar trots allt människan särskilt i politik som bygger på starkt engagemang, ja för att inte säga passion.

Den bitterhet som funnits hos Moderaterna över det lämnade samarbetet har lagt sig.  Jag ser som oppositionsråd nu fram mot att driva konstruktiv politik och att ta så mycket initiativ och plats som möjligt. För mig personligen är politik bara intressant om jag kan göra nytta för invånarna.

Samtidigt kan jag konstatera att vårt parti nu står samlat, moget och konstruktivt. Efter en svår tid efter kraschen 2008 har partiet förnyats och vi har flera mycket intressanta nya namn på vår lista. Den sprickbildning som tenderade att finnas är helt borta och jag upplever att alla är nöjda med ledarskapets arbetsinsats och arbetsfördelning. Vi har också en enorm tillströmning av nya medlemmar i vår moderatförening, varav många nyinflyttade. Dessutom har vår förening numera också en minister, Ulf Kristersson vilket ger oss extra styrka och inspiration. Nu jobbar vi på. Vår tid kommer !

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Dagens nyhet i Strängnäspolitiken

Kolla TV s inslag om den nya majoriteten i Strängnäs !  Och kolla in Oppositionen !

http://svt.se/2.126283/svt_sormland?lid=puff_1856031

| Okategoriserade | 2 kommentarer

FP och C i Strängnäs avvisade min utsträckta hand

Så har Folkpartiet och Centern valt vägen till vänster fyra år framåt. De har avvisat ett öppet, lyssnande och förlåtande Moderatparti och inleder nu ett majoritetssamarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Kommentarer till detta kommer att finnas i Strängnäs tidning lördagen den 16 oktober.

Men glöm inte att vi Moderater är det parti som fått flest röster i Strängnäs kommunalval. Personligen kan jag glädja mig åt att fått flest kryss av samtliga politiker. Vår resa framåt, från ett hopplöst läge maj 2008, har bara börjat. Vi är redan starka och kommer att ha en unikt stark oppositionsposition, där det är vi som kommer att vara den stora politiska kraften i Strängnäs.

Vår tid kommer.

| Okategoriserade | 12 kommentarer