Hur skall det gå med demokratin i kommundelarna ?

Terese Holmberg, tillträdande kommunalråd, tillika ordförande i Kommundelsberedningen, inrättat för att öka lokaldemokratin i kommundelarna, har lagt en motion om att helt från biltrafik stänga av den korta stump av Storgatan i Mariefred som leder in till Stora Torget. Det skulle innebära ett orealistiskt försvårande av vardagslivet i Mariefred blandannat för barnfamiljer som behöver storhandla vid ICA, där andra parkeringsplatser än de på torget helt saknas i närområdet.

Terese fortsätter att driva frågan i fullmäktige och på facebook, trots att inte något annat parti eller någon enda Mariefredspoltiker ( eller invånare som jag träffat ) vill genomföra denna förändring. Huvuddelen av Storgatan är ju redan gågata.

Det ger inte mig bra vibbar när den blivande Kommundelsberedningsordföranden har så förnumstiga åsikter om en kommundel hon inte själv bor i !

Upp till Mariefredsborna att bestämma över sin Storgata och sitt torg !

| Okategoriserade | 8 kommentarer

På SvD s ledarblogg

Är idag citerad på Svenska Dagbladets ledarblogg om nödvändigheten att stärka alliansbanden ute i kommun och landstingspolitiken.

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=21276

Så här ser hela debattinlägg till ledarredaktionen ut:

Borgerlighetens framtid – debatt

Borgerlighetens framtid hänger inte bara på den ”statsbärande” politiken på riksplanet  utan också på den ”landsbärande” politiken i kommuner och landsting.  Lokalt är genomslaget av rödgröna styren förvånadsvärt stort, ofta har socialdemokraterna knytit till sig stöd från lokala partier och ibland även delar av borgerligheten.  Allianspolitiken har generellt inte alls nått sin fulla potential ute i landet.  Att stärka alliansbanden lokalt och att göra väljarna uppmärksamma på vad en tidsenlig borgerlig politik i kommun och landsting innebär är en stor uppgift, många av de beslut som berör vår vardag tas ju där.  I ett långsiktigt arbete att stärka borgerligheten måste ingå att nuvarande lokala partiledare tar till vara på den gryende nyfikenhet som spirar bland yngre politiker, just tack vare borgerlighetens övertagande av ledartröjan på riksplanet, med politiker som Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Jan Björklund i spetsen.  De motsättningar som finns inom borgerligheten lokalt måste arbetas bort, och viktigheten i det lokala uppdraget höjas upp. Vi måste tillsammans öka lokalpolitikernas integritet, kvalitet  och vilja att stå upp för en allianspolitik.

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Moderaterna i Strängnäs breddar och förnyar sig

Nu är Moderaternas val av ledamöter till nämnder och styrelser klart. En stor process för ett stort parti som i kraft av ett gott valresultat har många platser att besätta.

I kommunstyrelsen har vi fyra ledamöter och fyra ersättare,  Anders Jansson, Arne Arvidsson, Sixten Skullman ( ordinarie) samt Magnus Stuart, Ann Landerholm,  Jacob Högfeldt och Ingvar Lundborg som arbetande ersättare ( och undertecknad som 2e vice ordförande).

Anders Jansson, Magnus Stuart, Jacob Högfeldt och Ingvar Lundborg är nya i den centrala politiken och kommer att ta stora ansvar under kommande mandatperiod. Anders Jansson föreslås som 2e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden, Magnus Stuart som ledamot i Plan och byggnämnden. Jacob Högfeldt tar 2e vice ordförandeskapet i den nya Hållbarhetsnämnden och Ingvar Lundborg föreslås som  vice ordförande i Sevab.

Vi presenterar ett starkt och intressant lag i kommunstyrelsen. Vi har god spridning vad gäller kommundelar, kompetensområden, och ålder ( 30-72 år) Könsfördelningen hade kunnat vara bättre, men men. 2e ordf är ju i vart fall en kvinna. Arne Arvidsson kommer sannolikt att bli ordförande i Mariefreds områdesstyrelse. Sixtens Skullman föreslås till 2e vice ordförandeskapet i Teknik- och fritidsnämnden där tex konkurrensutsättningsfrågor är viktiga.

Ser fram mot att arbeta tillsammans med alla dessa kompetenta och motiverade politiker !

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Back to Brazil

I morgon kväll åker jag och min klinikchef, Helen Nokia, för femte gången till P-I Brånemark Institute i Bauru, Sao Paolo. Ingen behöver anstränga sig att hitta något fel med detta:

1 Vårt arbete där är ideellt. Vi behandlar patienter som helt saknar tänder eller som är canceropererade, med titanförankrade proteser. Våra patienter kommer i regel från slummen eller kåkstäder och betalar ingen eller en mycket ringa avgift.

2 Resan betalas av mitt företag, vilket Skattemyndigheten i Södertälje redan godkänt.

3 Vi har inga viktiga möten nästa vecka. Är tillbaks till KSAU 15/11.

Läs gärna tidigare artiklar om P-I Brånemark Institute, om våra patienter , om en ögonrekonstruktion.

Helen och jag är mycket glada att kunna åka. Våra fall ingår i en internationell vetenskaplig studie.

Det skall bli skönt med miljöombytet.

| Okategoriserade | 8 kommentarer

Dålig och slätstruken politik

Dagens ledare i Eskilstunakuriren/ Strengnäs tidning är med all rätt inte nådig mot den nya majoriteten och dess majoritetsförklaring.

Väljarnas besvikelse över att den nedröstade majoriteten sitter kvar märks i insändarfloden, senast i Carina Dyrenius inlägg :

| Okategoriserade | Lämna en kommentar