God Jul och Gott Nytt År

Det lackar mot jul och ett intensivt valår går mot sitt slut. Vi moderater i Strängnäs kommun gjorde en utmärkt valrörelse, vi blev det största partiet, även om röstsplittringen visar att vi ännu inte nått vår fulla potential.

Visst känns det märkligt, att som ledare för det största partiet och mest kryssad av politiker i Strängnäs, stå kvar utanför, i opposition. Men vårt parti är på G igen efter den svåra kraschen 2008, vi har en fullmäktigegrupp som är mycket taggad och kompetent. Jag ser fram mot det politiska arbetet under de kommande åren. Nu skall vi nå vår fulla potential, och det skall vi göra genom att i alla lägen företräda kommunens invånare !

God Jul och Gott Nytt år önskar jag alla kommuninvånare, alla mina vänner, kollegor, politiker och journalister.

Maria

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Vem i hela världen kan man lita på ?

Fredrik Lundgren folkpartist i Strängnäs och tillträdande kommunalråd svarade vid gårdagens kommunfulmäktige JA på en rak fråga om han är positiv till enskilda alternativ inom äldreomsorgen och ett pengsystem för att möjliggöra en valfrihet. För att sedan, några timmar senare vid det rekordlånga fullmäktiget rösta nej vid voteringen på moderaternas motion i samma fråga.

Det finns tillfällen i politiken när hela ens själ vrider sig i olust och obehag. Politik i ledande ställning, även kommunalt, kräver ett totalt engagemang och en hängivenhet för de frågor som kan föra politiken framåt för kommuninvånarnas nytta.

Att då möta denna ignorans för all hederlighet, för sina egna och för sitt partis grundvärderingar är påfrestande. Särskilt som det kommer från någon som inför gymnasister skall försvara och förklara grundläggande linjer i logik, i etik och moral, viktiga värden at flagga för i en demokrati och i ett utvecklat samhälle.

Det finns anledning att påminna om Mahatma Ghandis ord:

Du måste själv vara den förändring du vill åstadkomma i världen

Eller något nedtonat på Strägnäsnivå:  Gör åtminstone inte tvärt om mot det du lär ut till andra

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Hur stabilt blir det ?

Att ideologiska olikheter ställer till stora problem för den nya majoriteten står redan klart.

Det var ett märkligt val C Fp gjorde, en månad efter valet.

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Fp och C röstar ned äldrepeng och valfrihet i äldreomsorgen

På måndagens kommunstyrelsemöte behandlades Kerstin Svenssons och undertecknads motion om att inrätta en äldrepeng för att kunna ersätta även alternativt drivna äldreboenden. Motionen är viktig, då vi helt saknar enskild verksamheten inom detta område. I Stallarholmen har flera intressenter hört av sig, intresserade att starta äldreomsorg sedan den S-styrda Socialnämnden lade ned Selaöhemmet.

Att C och Fp röstar emot konkurrensutsättning och valfrihet är anmärkningsvärt. Det beror naturligtvis på samregerandet med sossarna.

Men kan en politiker, som Fredrik Lundgren, Folkpartiets ledare i Strängnäs och tillträdande kommunalråd för 46 000 kr per månad bara slänga överbord sina allra mest grundläggande värderingar som han också offentligt med emfas uttryckt, nämligen de liberala ? Utan att totalt tappa förtroendet?

Läs Alex Voronovs ledare i ämnet.

| Okategoriserade | 2 kommentarer