Signalfel

Att kulturen behandlas styvmoderligt av majoritetspolitikerna i  Strängnäs kommun, trots fantastiska kommunala tjänstemän inom kulturområdet, är allmänt kännt och belyses i en insändare i dagens  Eskilstunakuriren/Strängnäs tidning.

Den handlar om att Strängnäs enda konserthall,  aulan i Paulinska skolan skall byggas om till fullmäktigesal. Detta trots att vi har en bra sal ( Djäknehallen ) där vi nu är som kommunen äger och som Euiropaskolan hyr och   dessutom är beredd att förbättra.

Många är det som är förtretade på denna S-märkta politiska intention som inte kan ha någon annan orsak än att stärka enskilda politikers ego.  

- I åratal har Paulinska skolan varit nedsliten och i behov av rustning, men inget skett. Nu öser man in pengar i aulan för att politikerna skall ha det fint.  Så sa en av mina patienter idag, som har barn på skolan.

Snacka om att ge fel signaler till invånarna. Men för Moderaterna är det naturligtvis bra. I nästa val.

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Det finns hopp

Fredrik Lundgren (FP), ordförande i Barn och Utbildningsnämndenm, har idag en mycket bra debatt artikel i Eskilstunakuriren/ Strengnästidningen. Lundgren framhåller genomgående behovet av pedagogiskt utvecklingstänk och att sätta kunskapsmålen i fokus.

Det behövs en rejäl kulturförändring att nå fram till detta. Avgörande blir att kunna bygga en atmosfär där pedagogisk utveckling och framsteg blir livsnerven.

Rektorer och lärare  måste själva, ute på skolorna, finna lösningarna på vår tids pedagogiska utmaningar, precis som andra kunskapsområden och brancher  löst och löser sin tids utmaningar och förväntningar.

Politikerna skall hjälpa till genom stabilt finansieringssystem där också vissa incitament ingår,  genom ett övergripande öga, och  (mycket, mycket,  viktigt ) ge rätt signaler ( även om de gör ont här och där) . . . .Det gör Fredrik Lundgren och han har Moderaternas fulla stöd. . . .

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

MOTION – kompletterande bussar

Bristerna i tågtrafiken från Strängnäs kommun mot  Södertälje, Stockholm skapar f.n. stor frustration hos våra pendlande invånare.  Brister finns i såväl spårsituationen som i avsaknad av reell konkurrens av tågtrafiken. Under tiden framtill dess spårsituation är åtgärdad och en rimlig konkurrenssituation är etablerad på banan, bör tågtrafiken mot främst Södertälje (även andra angöringsplatser närmre Stockholm kan övervägas)  kompletteras genom att kommunen upphandlar busstrafik. Dessa bussar skall stanna i Läggesta för att ge de östra kommundelarna bättre transportkommunikation.

 

Härmed föreslås att en utredning tar fram kostnader och förslag på lämplig kompletterande busstrafik mot Stockholmshållet.  Ett eventuellt genomförande kan belasta 2012 års budget.

 2011-02-14

Maria von Beetzen (M)

Oppositionsråd

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Tankesmedja om transportkommunikation i Strängnäs

Igår höll vi Moderater i Strängnäs ett välbesökt seminarium/tankesmedja om transportproblemen, främst från Strängnäs mot Stockholmshållet. Trots ett väldigt stort intresse för att åka tåg  (gäller hela landet, mellan 2003 och 2008, ökade tågåkandet med 25%) orsakar tågtrafikens brister ständiga besvikelser för våra invånare/pendlare.

Daniel Portnoff, mycket framgångsrikt kommunalråd i Trosa, redogjorde för sin syn, på, bl.a. hur alltför mycket subventioner, hämmar utvecklingen och dynamiken inom kollektivtrafik. Regionfrågan diskuterades också, liksom i vilken instans länets, eller regionens trafikfrågor skall hanteras. Daniel såg faror i att trafikfrågorna skall hanteras i landstinget och föredrar hellre regionförbundet, där M och S ofta kunnat ta gemensamma beslut i viktiga frågor.

Därefter talade Tommas Wallin, VD på svenska Veolia, om entreprenörens syn på främst den tågburna trafiken i Sverige. Veolia är ett  internationellt företag som driver vissa tåglinjer, blandannat Göteborg-Stockholm-Åre samt tågcharter i Sverige. Fram trädde bilden av ett kämpande mot  konservativa centralstyrda strukturer inom denna SJ dominerade bransch, med stor avsaknad av nytänkande och uppfinningsrikedom. Att inte fler tåglinjer konkurrensutsätts beror bland annat på att man erbjuder mycket korta avtalstider (ett år är väldigt kort tid för den som skall investera i tåg och vagnar) och kort tid för att ge anbud. Sammantaget, de konservativa strukturerna i branschen sätter stopp för mycken utveckling.

Personligen har jag alltid förundrats över flygets ”kultur” av service, logistik, precision  och säkerhet. I vilket  underutvecklat land vi än befinner oss i, så fort vi kommer fram till incheckningsdisken på flygplatsen, möts vi av  stringens, artighet, effektivitet. Många nationella flygbolag har fortfarande en fantastisk service och vänlighet ombord och förmågan att klara av svårigheter och att flyga under besvärliga förhållanden/väderlek är generellt stor, trots att besättningarna lever under ofta mycket obekväma förhållande. Så flöt tex flygtrafiken på Arlanda bra under fredagens snökaos, när tåg och bussar däremot stod stilla.

Så det finns mycket att jobba med, för den tågbundna trafiken, om människors förväntan på den skall uppfyllas.

Konkurrens är alltid bra, konkurrens är alltid sunt.  Moderater i Strängnäs kommun kommer att driva frågan om kompletterande busstrafik till tex Södertälje samt att öka förutsättningarna för konkurrens på tågbanan.

| Okategoriserade | 4 kommentarer