Sverige ”laid back” i Libyenattacken

Sverige har kritiserats, med rätta, för sin avvaktande hållning i Libyenkonflikten, där FN-resolutionen gett utrymme för USA och Europa att agera för att skydda civilbefolkningen.

Norge och Danmark deltar med bla stridsflygplan. Förutom alla moraliska aspekter, vore det inte lämpligt att testa, och visa upp, vårt high-tech plan JAS Gripen ? Hur kan man missa den möjligheten, också ?? Carl Bildt ?? Vi kan knappast vara en stor aktör på stridsflygplanområdet och samtidigt  gömma oss i vårt lilla hörn av världen.

| Okategoriserade | 1 kommentar

Ljus till alla!

Varför stödja Earth hour? Västvärlden lägger monopol på en handling som antyds bli global. Vem tänker på att miljontals människor i världen, tex i många afrikanska länder, önskar att de hade tillgång till el, det skulle innebära att de fick samma chans som vi en gång fick, till utveckling. I Afrika saknar 500 miljoner människor tillgång till el. Att fler afrikanska byar får tillgång till el, tex genom solenergi är en mycket större angelägenhet än Earth hour. Det skulle också minska negativa miljöförändringar som jorderosion när skogen huggs ned för att bli till bränsle, även fotogen som ofta används avger koldioxid.

Ljus till alla är ett bättre budskap, än mörker till alla !

| Okategoriserade | 5 kommentarer

Strängnäs framtid starkt beroende av fungerande transportsystem

Att det finns möjlighet att ta sig från Strängnäs mot Stockholm, Södertälje och även Eskilstuna är en av de viktigaste faktorerna för Strängnäs positiva utveckling. Igår kväll startade Strängnäs/Läggestas pendlarförening ( på initiativ av Hans Andersson (M) Stallarholmen) för att sätta press på SJ.

Det är mycket bra, men Strängnäs kommun måste likväl vara en stark aktör för bättre pendlingsmöjligheter, ja generellt har Sveriges landsortskommuner mycket att kräva för att transportsystemen på räls skall fungera bättre.

En ökad konkurrens vore av godo, detta kan givetvis vara mer realistisk på vissa sträckor än på andra, men generellt skulle det med all säkerhet hjälpa landet  att komma ifrån ” SJ-andan” eller kanske snarare bristen på anda och förmåga att svara upp mot den stora efterfrågan som råder på tågtransporter.  Men då måste förutsättningarna för upphandling ändras. Tex är ett år en helt orealistiskt kort tid för det företag som vill köra tåg.

För Strängnäs kommun kommer sannolikt tågtransporterna inte att vara tillräckliga, ens efter spårutbyggnaden i Strängnäs och i Stockholm. Med ökad tillväxt i Mälardalen kommer det alltid att bli köbildning för att ”angöra” Stockholm C (stadssekreteraren på Infrastrukturdepartementets bedömning) . Därför bör Strängnäs satsa på kompletterande busstrafik, för att öka utbudet och varför inte, en båtpendel med IT-arbetsplatser, från Mariefred till Stadshuskajen, alternativt Alvik. I Sverige är vi generellt dåliga på att utnyttja vattenvägarna. Det är man bättre på nere i Europa, där trängseln på vägar och räls länge varit stor.

Ur kommunekonomisk synvinkel blir det lönsamt att lägga pengar på komletterande trafik, då det gynnar såväl inflyttning som uppkomst av nya företag på orten.

| Okategoriserade | 5 kommentarer