Moderaterna står på den enskilda människans sida

Reaktionerna från fastighetsägarna i Kalkudden/Edsala innebär en viktig läxa för kommunens tjänstemän och politiker. Bara för att möjligheten finns, rent juridiskt, att lägga ut kostnaderna för allmänna vägar på fastighetsägarna, är det inte säkert att det varken är moraliskt/etiskt rätt eller överhuvudtaget lämpligt.

Att kommunkontoret bedömer att en ny väg är en bra investering för kommunen i framtiden, det är inte samma sak som att investeringen kan motiveras hos de fastighetsägare som idag beordras betala den.

De allra flesta av oss människor är en gång för alla skapade så, att vi vill ha vår äganderätt, vår lilla plätt av jorden, kunna råda över den, och inte bli pådyvlade kostnader eller ingrepp som vi inte bett om. På mötet i Mariefredsskolan mellan kommunen och fastighetsägarna framstod det klart, där talade folkets röst och försvarade sig mot det som tolkades som ”överheten”.

Så skall det inte vara. De som berörs av kommunala beslut och stora kostsamma investeringar måste vara med i processen från början. Människorna som bor i Kalkudden/Edsala vill råda över sin egen miljö. Låt dem göra det.

Maria von Beetzen (M)

Oppositionsråd

| Okategoriserade | 1 kommentar

Oppositionen i Strängnäs protesterar mot den svällande administrationen!

Strängnäs kommuns administrativa kostnader har utökats med hela 15 % efter valet 2010!

Skolan dras  fortfarande med den, jämfört med övriga kommuner, extremt låga lärartäthet som blev ett faktum efter majoritetens neddragningar vid finanskrisen 2009.

Kunskapsresultaten i de kommunala skolorna har också sjunkit, och förra året riktade skolinspektionen allvarlig kritik mot den kommunala skolverksamheten, då mer än 30 % av barnen inte klarade minimikraven      (klart lägre än riksgenomsnittet).

Pengar är inte allt när det gäller att utveckla pedagogisk verksamhet. Men i Strängnäs fall skulle det hjälpa  att bryta förlamningen efter de kraftiga resursborttagningarna. Om elevpengen blir lite större får rektorerna en chans att anställa någon till lärare om det behövs, att satsa mer på kompetensutveckling eller att höja lönen för en viktig nyckellärare.

Och det skulle ge en viktig signal, från de styrande, från de som innehar makten, om att vilja och om att prioritera. Därför har oppositionen fört upp en omprioritering, en ramförskjutning från administrationen och politikerorganisationen, på 10 miljoner kr som skall tillföras skolorna ! Beslutet skall tas på kommunstyrelsesammanträdet 6 september.

Våra skolor är värda prioritering !

| Okategoriserade | 5 kommentarer

Moderaterna lägger klokt förslag om skolplaneringen

Strängnäsmajoritetens ( C, fp, S) förslag att flytta 4e och 5 e klassare från Finningeskolan till Paulinska skolan har upprört många föräldrar och andra Strängnäs bor. Vi Moderater tycker att det är olyckligt att de mindre barnen inte får gå kvar i sitt närområde. Moderaterna i Barn och utbildningsnämnden med Bibi von Schele i spetsen föreslår att Vasaskolan och Paulinska skolan  samarbetar mer med övergångarna mellan olika stadier och att också Karinslundsskolan kan bli en F-9 skola. Detta skulle innebära en hållbar planering på sikt och att barnen skulle ha närmre till sina skolor. Läs artikel i dagens Strengnäs tidning http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.1158782-finningeskolan-raddas-i-m-forslag

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kommunen måste backa !

Stämningen var tät i Mariefredsskolans matsal, när ca 300 fastighetsägare bänkat sig för att ställa frågor till kommunhusets politiker. De flesta sommarstugeägare men även årenruntbor, motsätter sig kommunens planer på att bygga en dyr väg ut i området, som fastighetsägarna  förväntas betala.

Kommunens plan- och byggchef Marie Jonsson ( dotter till tidigare kommunstyrelseordförande Torgny Jonsson) menade att i framtiden kommer en kommunal bred väg att behövas för att tex skolbuss ska kunna ta sig fram till området.

Fastighetsägarna känner, som jag tolkade det, inte att det behovet finns i dag. De flesta fastighetsägarna är äldre och vill inte ha nya utgifter, för något som de inte har behov av. De ser det som att kommunen vill investera för framtiden men låta pensionärerna betala !

Till dessa invändningar  måste vi politiker lyssna. De allra flesta som bor i Kalkudden/Edsala vill att området skall behålla sin karaktär av friluftsområde, de vill inte omvandla det till ett stadsplanerat villaområde. Och då är inte det något som skall drivas i dagsläget.

Plan och byggnämndens ordförande Lennart Andersson (S) och Plan och byggchefen Marie Jonnsson har fått sig en viktig läxa.

Läs också Dag Brembergs inlägg i denna fråga. Där finns också länk till inslaget i Rapport om det liknande fallet Jagbacken i Läggesta.

| Okategoriserade | 4 kommentarer

Var tog ”invånarperspektivet” vägen i kommunen Strängnäs??

Alla vi som bor i Strängnäs har förväntningar på hur de gemensamma pengar vi alla levererar till kommunhuset skall användas. Det är vi (=alla) som står för notan och det är mycket viktigt att en medvetenhet mot oss sk ”kunder” finns, hos dem som hanterar och planerar kommunal service.

Dagens rubrik i Strengnästidningen ”Föräldrar upprörda över omorganisation i skolan ” tyder på det motsatta. Vem tycker det är bra att 4e – 5e klassare skall överflyttas till Paulinska skolan, en stor och orolig högstadieskola. Alla som vet något om Strängnäs skolor får ont i magen vid tanken på detta. Sannolikt är det svårt att hitta någon enda Strängnäsbo som applåderar detta beslut ! Varför skall inte barnen få gå kvar i sin närmiljö på de mindre skolorna ? Några ekonomiska skäl har inte redovisats, men saknas pengar är det möjligt att omfördela pengar från den centrala delen i kommunhuset som ökat med 15 % (KS) till skolornas   (vilket Moderaterna förslår i sin ”skuggbudget)

I Edsala/Kalkudden fritidshusområden planerar kommunen att kommunalisera vatten avlopp och vägar. Trots att fastighetsägarna ( som också via sina föreningar) äger sina vägar inte vill ha, dessa ”kommunala ingrepp”  som kommer att innebära en dyr nota på ett antal hundratusen för varje sommarstugeägare. Ett antal förtvivlade fastighetsägare har kontaktat mig för att bromsa denna ”tvångskommunalisering”. Visst kan det vara bra med raka vägar och gatubelysning, men inte om fastighetsägarna inte själva vill ha det. De har valt att bosätta sig där, i fritidshus eller permanent för att de gillar den lantliga karaktär som är. En kontroll bör göras av avloppssituationen. Enligt uppgift har de flesta fastighetsägarna egna avloppstankar, som renas i reningsverk. En redovisning över avloppssituationen, är ett miljöproblem eller inte, efterlyses.

Lyssna på människorna !

Det är definitivt något fel när man får ALLA emot sig.

| Okategoriserade | Lämna en kommentar