Vi bygger ett starkt lag av Strängnäsmoderater

Det är stort intresse för Moderaternas verksamhet i Strängnäs kommun. På senare år har vi rekryterad många duktiga medarbetare som nu börjar ta för sig i den mer centrala kommunpolitiken. I helgen var vi inte mindre än nio Moderater som deltog på Partistämman i Örebro. En fantastisk mötesplats och stämma  med mycket positiv anda.

Jacob Högfeldt är lantbygdsentreprenör på Selaön och ledamot i Kommunstyrelsen med Stallarholmen och Miljöfrågor som profil.

Lyssna på Jacob !

watch?v=d2IWD-kh-yc

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Moderaterna i Strängnäs vill storsatsa på undervisning och lärare !

Moderaterna i Barn- och utbildningsnämnden offentliggör idag sin alternativa budget för skolorna i Strängnäs. En storsatsning bla på att fler elever skall klara godkända betyg i grundskolan. Aktuell och övertygande forskning har visat att ingen annan enskild faktor är så belastande för ett barn/ungdom som icke godkända betyg.

Pengar är inte allt när det gäller att skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling.

Men Strängnäs skolor har alldeles för lång tid varit plågade av oro, nedläggningshot, flyttkaruseller och minskade lärarresurser. För närvarande är det kaos i Strängnäs skolvärld !

Vi måste nu storsatsa för att:

1 Skapa stabilitet och trygghet i systemet

2 Få tillbaka lärarnas framtidstro och grunda för pedagogisk utveckling.

Det är den pedagogiska kompetensen i klassrummet som måste ökas! Det var skolinspektionen mycket tydliga med i rapporten förra året, som var starkt kritisk till undervisningsförmågan i kommunen. Alldeles för många elever klarar inte godkända betyg och får ett handikapp för livet. Tyvärr har de personer som  har det övergripande ansvaret för skolan ännu inte insett detta ! Dessutom behöver många duktiga elever mer stimulans och möjligheter för sin utveckling.

”Alla kan bättre”

Lyssna på Bibbi vår förstemoderat i nämnden !

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Moderaterna i Strängnäs på Youtube !

Vi är några stycken i partiet som arbetar med att föra ut Moderat politik och samhällsdebatt i Strängnäs genom medialt nytänk. Vi använder enkla hjälpmedel och hoppar rakt in i vardagen och bjuder även in andra att deltaga ! Här är första inslaget direkt från Kommunalrådskorridoren!

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Moderaterna stödjer föräldrarna som vill ha folkomröstning i Strängnäs

Moderaterna stödjer självklart föräldrarnas kamp för folkomröstning i skolomorganisationsfrågan. Kommunal folkomröstning är en möjlighet som finns när stora grupper invånare blir ”överkörda” av politiken. Vi Moderater vill att beslutet i denna så viktig fråga skall tas i Kommunfullmäktige.

Frågan gäller huruvida 4, 5- klassare från bl.a den lokala skolan i Finninge skall skickas ned till det stadscentrala högstadiet Paulinska skolan. Många föräldrar är mycket oroliga för detta, då de har svårt att skjutsa barnen (som tidigare kunnat gå till och från skolan själva). Till bilden hör att Paulinska skolan tidigare fått allvarlig kritik av Skolinspektionen.

Att frågan uppstått beror på att det finns för få skolplatser i det expansiva Långberget/Finningeområdet efter det att C,Fp,S majoriteten med Lotta Grönblad (S) i spetsen tog det djupt olyckliga beskedet att lägga ned Långbergsskolan och bussa skolbarnen över hela stan och Mälaren till Karinslund ute på den glesbefolkade Tosterön. Där stod en skola tom, som istället hade kunnat avvecklas som skola och hyras ut till annan verksamhet tex Sevab som nu hyr externt av Kilenkrysset istället. Om så hade skett hade Barn- och utbildningsnämnden dessutom sparat åtskilliga miljoner kr.

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Majoriteten C,Fp,S,Mp stänger ute företagarna i Strängnäs kommun

Att släppa in företagarna till de gemensamma uppgifterna inom kommunen är inte självklart i Strängnäs kommun. Hårdast motstånd utgör Socialdemokratin, som formulerar denna möjlighet som ”att Moderaterna vill sälja ut kommunal verksamhet till vänner och bekanta” (!). Även flera av Folkpartiets företrädare försvarar med näbbar och klor tex kommunal elhandel och vill  också sätta stopp för fler friskolor i kommunen.

Detta gör att kraften och möjligheterna hos företagarna inte kommer kommuninvånarna till nytta. Varför måste tex kommunen ha egna asfaltsläggare, och underhållsverksamhet i egen regi ? De flesta i Strängnäs kommun vet att kommunen har svårt att organisera och genomföra underhåll och enklare åtgärder inte minst ute i kommundelarna. Se bara på Hammarvägen i Åker !

Det var en av orsakerna att småhusfastighetsägarna i Kalkudden/Edsala satte in gemensamma och stora protester när kommunen ville överta deras vägar. Förutom att de då måste betala övergångsavgift till kommunen på flera hundra tusen kr, oroade man sig för hur underhållet av vägarna skulle bli om kommunen tog över.

Vägsamfälligheterna i Kalkudden/Edsala har nämligen en egen entreprenör ( Bengan Sjöö, bor själv i området) som sköter vägarnas underhåll och snöröjning på ett fantastiskt bra sätt. Han har sina husägares fulla förtroende !

Detta  är en av poängerna, att lägga ut underhållsservice, på entreprenad. Lokala företag kan användas som känner ansvar för sin uppgift då de helt enkelt är en del av det lokala samhället. Och för oss företagare gäller följande:  lönen uteblir om vi inte ligger i och om inte våra kunder gillar oss !

Även inom den expansiva förskoleverksamheten borde privata initiativ uppmuntras mycket mer. Det gör kommunen inte idag. Det finns bara ett sätt i vår kommun att möta behoven, det är att bygga nya kommunala stordriftsförskolor med 6-10 avdelningar.

Vår kommun har stora problem, hög skatt, rekordstor skuld, ökande lokalkostnader och uppenbara problem att organisera bl a underhållsverksamhet runt om i kommunen.

Att minska bördan genom privata företag som avlastar den otympliga kommunapparaten vore önskvärt.

Jens Persson (C) säger ofta att vi skall satsa på att bli en riktig företagarkommun. Det kan inte kommunen bli om företagarna inte släpps in för att ta ansvar för allmännyttiga uppgifter.

Strängnäs kommun har inte råd med kommunala monopol.

| Okategoriserade | 8 kommentarer