21 miljoner i konsulter och extra personal skall Strängnäs tillväxt kosta enligt Persson!

Majoritetens budget är helt uppåt väggarna framför allt på ett område. Kommunstyrelsens budget utökas i år med ca 14 % och mellan 2010 och 2012 har kontot Kommunchef/tillväxtgrupp utökats med 21 miljoner kr !!

Detta  är ett  ”wannabe” – projekt kommunledningen ägnar sig åt där lättsinniga och yviga, ibland olagliga konsultsatsningar på ”näringsliv och tillväxt” anses mer betydelsefulla för kommunens framtid  än satsningar på mindre barngrupper i förskolan, mindre undervisningsgrupper för de mindre barnen och fler ledare på fritis.

Jens Persson var inte i bra form igår, och gav ett närmast mytomaniskt intryck när han hävdade motsatsen.

Beklämmande var hans motivering att det kostsamma Leanprojektet ( tar 4-5 miljoner om året i kostnader) inte är till för effektiviseringar eller kostnadsbesparingar utan helt enkelt för att personalen kommer att ÄLSKA det !

Undrar i mitt stilla sinne hur mycket lärarna ute i skolan kommer att älska Leanprojektet och Jens Persson. Det återstår att se. Men framtiden ser ljus ut för Moderaterna i Strängnäs, det är min bedömning. Men orolig för skolan är vi många som är och att Strängnäs håller på att tappa position som attraktiv inflyttningssort. För vad frågar människor mest som funderar på att flytta hit. De frågar om skolorna! Och vi ligger långt under rikssnittet såväl i betyg som lärartäthet.

PS. Vi Moderater är inte emot Lean som sådant. Däremot är vi emot det nuvarande projektets upplägg som nu går in på år fyra utan att några reella resultat visats. Vi är emot att skola och äldreomsorg, där personaltäthten är påtagligt låg i vår kommun skall implementera Lean genom påbud uppifrån. Vi anser att man ev kan välja ut ett par administrativa kontor där handläggningstider och ledtider är långa för att köra projektet där och sedan utvärdera vad det gett.

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Henrik Landerholm, Strängnäs, skall leda rekonstruktions- och fredsarbete i Afghanistan

Henrik Landerholm har idag utnämnts till ambassadör i Afghanistan med placering som Senior Civilian Representative vid det svenskledda Provincial Provincial Reconstruction Team (PRT) i Mazar-e Sharif.

Under första halvåret 2012 kommer den samlade civila och militära närvaron i de norra provinserna att övergå till civil ledning som Henrik kommer att utöva. Han blir förordnad av Regeringskansliet under en två- årsperiod, med placering i Mazar-e Sharif i första hand under ett år.

Det ligger en stor utmaning och stora svårigheter i detta arbete, menar Henrik, men berättar också att goda resurser står tillförfogande för att fredsarbetet skall nå goda resultat.

Henriks familj ser fram mot uppdraget med viss bävan men också med stort intresse.

-Det blir inte lätt att vara borta från familjen, inte heller att lämna min gamla arbetsplats Folke Bernadotteakademin. Men möjligheten att leda det fredsyftande arbetet i Mazar-e Sharif, och sannolikt göra åtminstone en liten skillnad, det har vägt över den här gången, säger Henrik Landerholm.

Henriks karriär började här i Strängnäs, där familjen fortfarande bor, dels på P10 men också i den kommunala skolstyrelsen. Sedan gick vägen till Riksdagen, där Henrik bla var Försvarsutskottets ordförande omkring sekelskiftet. 2002 utnämndes Henrik till rektor för Försvarshögskolan och för drygt tre år sedan till Generaldirektör på Folke Bernadottakademin. Denna var vid den tiden en myndighet få kände till. Idag är det en högst aktiv akademi och expertmyndighet för internationella konflikts- och fredsfrågor, som samarbetar nära med UD och Försvarsmakten.

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tummen ner för two-men show i Strängnäs

Upphandlingsskandalen omkring kommunchefen är oacceptabel. Att kommunalrådet ljugit om anställningsförhållandet av kommunens högste tjänsteman är allvarligt och måste kritiseras hårt. Att kommunstyrelsens beslut att anställa kommunchefen inte verkställts är omdömeslöst. Vi inväntar nu revisionens granskning och en ev. rättslig prövning av olagligheterna.

Jens Perssons återkommande stil att skjuta från höften och slira i sin beskrivningar av verkligheten urholkar förtroendet för honom och kommunens ledning. Vi kan alla göra fel och begå misstag, men att systematiskt och maktfullkomligt köra sitt race, trots förvaltningens protester om olaglighet, det är mycket, mycket allvarligt. Heder åt förvaltningens Kristina Zetterström, och flera andra tjänstemän som agerat rakryggat och lojalt mot sin verkliga uppdragsgivare -  kommuninvånarna.
Om Jens Persson skall sitta kvar som kommunstyrelseordförande är inte en fråga för moderaterna utan för hans väljare och koalitionspartners - folkpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet. Vi moderater avundas inte Centerns samarbetspartners och de moraliska frågor de nu kommer att tvingas ställa sig: Kan vi lita på Jens Persson, vad vill vi egentligen med vår kommun, vilket ansvar har vi för kommunens framtid ?
Nu behövs alla goda krafter för att styra om utvecklingen och fokusera på verkliga resultat för kommuninvånarnas räkning. Tummen ner för ledarskap med dunkla motiv.
Strängnäs kan bättre.

| Okategoriserade | 4 kommentarer

Försvarsministern på besök i Strängnäs

I måndag em/kväll var Försvarsminister Sven Tolgfors på besök I Strängnäs, först på Arsenalen där museichef Stefan Karlsson förevisade museet för ministern. Sven Tolgfors, som är historiskt intresserad och humanistiskt orienterad förde fram möjligheten att mha museet hålla historian levande om världskrigen och även om Sveriges insatser i andra länder som i Kongo, Suez, Kosovo och Afganistan. Det är en möjlighet som vi bör ta till vara i kommunen, att låta barn och ungdomar ta del av Sveriges historia som lätt kan kopplas till de olika fordonen, men också till människor som varit med under andra världskriget och i tex internationella FN-insatser.

Efter rundan på Arsenalen höll Sven föredrag för P10s Officerskamratförening om Försvarets utveckling och modernisering under hans tid som minister. Officerarna var i regel djupt imponerade över ministerns kunnighet och djupa engagemang i det moderna försvarets uppgifter. Det är tydligt att de mångåriga neddragningarnas tid är över i Sverige och att vi faktiskt får ett mycket mer modernt och effektivt försvar, som också är inriktat på internationella insatser, även om det naturligtvis tar tid innan allt har fallit på plats. Det är enligt min uppfattning en beundransvärd insats försvarsministern gjort. Förändring är aldrig lätt och stöter ofta på stort motstånd, kanske särskilt i försvaret där ändå mycket vilat på tradition och många är vana att bestämma. Officerskåren i Strängnäs verkar emellertid nu se med tillförsikt mot framtiden, även om många frågor ställdes till ministern.

Läs Sven Tolgfors egen blogg om gårdagen I Strängnäs.

| Okategoriserade | Lämna en kommentar