Skamligt

Styret Jens Persson (C) gör sig nu av med vår vice kommunchef Kristina Zetterström. Hon var den som stod upp för lag och ordning när lagen om offentlig upphandling inte följdes vid ett flertal tillfällen, bla när kommunchef Peter Lundberg i åratal gick på konsultarvoden i stället för att anställas i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Hon agerade modigt och med klassisk tjänstemannaintegritet. Men till ett högt pris. Hon tvingas nu mer eller mindre att lämna kommunen.

Kristina är en kompetent chef med mycket goda meriter och vitsord sedan tidigare. Hon har blandannat arbetat direkt under regeringen när Fredrik Reinfeldt var ordförande i EU.

Många gånger har jag frågat mig denna julhelg, vad kan jag som oppositionsråd göra för att markera och protestera, för att stå upp lika modigt som Kristina gjorde, när hon visste att hennes chefer handlade fel. Lagstiftningen ger inte någon möjlighet att hindra detta moraliskt – etiskt låga handlande som innebär först degradering, sedan ett slags avskedande. Vi har en kommunledning som kan Machiavelli utantill. Händelsen bör uppmärksammas och göras känd i vidare kretsar. Jag informerar mitt parti centralt, likaså SKL och de rättsexperter, juridiska och politiska som arbetar med lagstiftning inom området. Givetvis har jag informerat de andra partierna och för diskussioner med dem.

Och framförallt, jag fortsätter att kämpa. För en bättre Strängnäs kommun, utan härskartekniker och krampaktigt maktbegär. För en kommun där öppenhet och respekt är mer än bara tomma ord på ett papper. För en kommun som bygger på förtroende.

| Okategoriserade | 8 kommentarer

God Jul

Önskar läsarna av denna blogg en riktigt God Jul med frid och fröjd. Låt oss njuta av samvaro och eftertanke under julens dagar.

För oss politiker i Strängnäs kommun stundar ett tufft år 2012, med många problem.

Vi Moderater kommer att bidra på bästa sätt (trots att vi är i opposition) för att föra kommunen framåt. En kommun är en gemensam angelägenhet där människor lagt förtroendet på ett antal politiker för att föra deras intressen. En majoritet av Strängnäs invånare vill ha en välskött kommun med framförallt god kvalitet i kärnområdena skola och äldreomsorg. För detta strävar vi Moderater vidare i vår politiska gärning. Vi är också mycket engagerade i att lösa problemen vad gäller SEVAB som drabbar invånarna med höga kostnader. En stadsplanering som lyfter fram Strängnäs miljö- och mervärden och skapar tidlösa kvaliteter är också angeläget.
Vi Moderater lyfter invånarnas gemensamma intressen. Kvalitet i alla led är målet.

Att engagera sig politiskt är att göra en insats för andra människor, att föra andras talan. Ju fler som engagerar sig, desto bättre.

God Jul Alla !

| Okategoriserade | 1 kommentar

Whistleblower

Whistelblower det är den som ”blåser i visselpipan ” och varnar att saker och ting inte går rätt till i en organisation. Rättsexperter efterlyser idag att det rättsliga skyddet för sk whistleblowers stärks då dessa ofta drabbas av omplaceringar och repressalier. Läs debatt artikel i på SvD, Brännpunkt

Sverige har varit bäst i världen på avsaknad av korruption men har halkat ned ett antal platser från toppen. Det beror på oegentligheter som skett i svenska kommuner. Därför är ”antikorruptionssysten” viktiga i arbetet att skydda kommuner från oegentligheter.

Den i Strängnäs kommun omskrivna och uppmärksammade ”konsultskandalen” visar vad viktigt det är att det finns tjänstemän i organisationen med civilcourage och integritet som varnar när lagar och regler sätts ur spel. Viktigt är att dessa whistleblowers inte bestraffas eller utsätts för repressalier. I så fall är det ju helt uppenbart att en miljö byggs där fältet ligger öppet för korruption i olika former och där invånarna inte kan känna förtroende för att deras skattepengar hanteras på rätt sätt.

I fallet Strängnäs är det väl dokumenterat vilka som varit whistleblowers. Det är nu hela vårt samfunds uppgift att bevaka att dessa tjänstemän blir juste behandlade och inte blir bestraffade, de har gjort en viktig och osjälvisk insats för våra gemensamma intressen.

| Okategoriserade | 8 kommentarer

Jens skyller ifrån sig

Bortförklaringar, lögner, att vägra se verkligheten och försköna sin egen position, det är ett av stadierna beskrivna i den nyutkomna boken ”How the Mighty Fall” av Jim Collins.

Där har vi Jens Persson idag när han skyller ifrån sig ansvaret från att kommunchefen varit olagligt arvoderad som konsult.

Jens Persson menar att vi borde kollat upp hur det förhöll sig, att vi i kommunstyrelsen är lika mycket skyldiga allihop.

Vi i oppositionen har förutsatt att de beslut som tas i KS ( i detta fall att anställa Peter Lundberg) verkställs på ett lagligt sätt. Vi har inte ansett att det är vår uppgift att kontrollera lagligheten i verkställandet på tjänstemannasidan.

Det allvarligaste i den här historien är att Jens Persson och Peter Lundberg trots tjänstemännens tydliga och väl dokumenterade varningar, körde igenom konsultanställningarna. När varningssystemen tas ur funktion då ligger fältet helt öppet för utveckling av korrupt miljö.

Det är verkligen mycket allvarligt.

Sedan kan man fråga sig hur det går för den som stått upp för lag och ordning och i strid mot sin ledning varnat och dokumenterat att det som sker är fel.

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Politikerkris i Strängnäs och i Sörmland

Utvecklingen har sedan länge släpat efter i vårt län. Som gammal infödd sörmlänning kan jag kosta på mig att vara ärligt kritisk. Sörmland är vackert, mycket vackert, men underutvecklat. Hög arbetslöshet, särskilt bland unga, låg ekonomisk omsättning och låg bildningsnivå har i decennier präglat Sörmland. Att vi ligger så nära Stockholm men knappt klarar en jämförelse med Norrlandslänen, det är märkligt.

All verklig utveckling är komplexa processer och kan inte generaliseras eller förenklas i politiska oneliners. Men få saker hindrar utvecklingen så mycket som dåligt politiskt ledarskap, det vet vi från andra delar i världen.

Strängnäs kommunledning med Jens Persson (C) i spetsen genomgår just nu en katastrofal förtroendekris och allt konstruktivt politiskt arbete ligger helt i träda. Den intresserade bör få tag i dagens Strängnäs tidning, där ett flertal artiklar, på såväl nyhetssidan som debattsidan, rycker masken av styret Persson.

Landstingets styrning ( S, fp, Mp ) förefaller helt verklighetsfrånvänd och sjukvården i vårt län, har fortfarande en helt ohållbar organisation, med alldeles för lite valfrihet och konkurrens. Trots tre sjukhus är tillgängligheten på specialistvård låg. En ljuspunkt för oss Strängnäsbor är att de nya privata vårdcentralerna i Strängnäs. Nu fungerar öppenvården mycket bättre, även landstingets, men kontakten med specialistvården måste utvecklas. Dessutom måste förtroende skapas mellan en ny politisk landstingsledning och dem som arbetar i sjukvården, den är idag obefintlig.

Åter till det politiska ledarskapet. Vi måste alla fråga oss och påminna oss om vad politiskt ledarskap är? Vad är viktigt i den utövningen?

Svaret är enkelt , det finns i själva namnet ” förtroendevald ”. Det som är fint är inte pengarna, inte att gå på middagarna, eller att träffa höjdarna. Det är just att vara den som företräder andra människors väl, ja själva samhällets välgång, och att hela tiden ha detta i förgrunden. Om inte den kopplingen finns, eller blir sekundär, då raseras förtroendet snabbt, och också förmågan att åstadkomma något för medborgarna.

Just nu valsar ett antal fall runt om i media, vad gäller orimliga pensionsavtal för sörmländska S-politiker.

Vi moderater har vår linje klar. Arbetslinjen gäller, inte minst för politiker !

Men bland alltför många av Sörmlands politiker förefaller karriären och särskilt pengarna vara det viktigaste. Jag hoppas att väljarna genomskådar detta och också att fler människor gör som vi Moderater i Strängnäs, engagerar sig trots att vi har andra arbeten att sköta. Att inte vara helt beroende av skattemedlen är alltid en garant för integritet och oberoende.

| Okategoriserade | 11 kommentarer

Strängnäs kan bättre !

Strängnäs kommun är en fantastisk plats, centralt i Sverige och med underbar natur, mycket vattenkontakt, historia och kultur blandat med ett modernt och mångfasetterat näringsliv. Vad kan vi klaga på?

Ja, för den politiska oppositionen i Strängnäs finns det mycket att arbeta med. Allt för många elever (28%) klarar inte grundskolan med godkända betyg i våra kommunala skolor. Äldreomsorgen har låg personaltäthet och företagarna är inte nöjda med den kommunala verksamheten. Även kulturen är behandlat styvmoderligt, Strängnäs är den kommun i Sörmland som använder minst resurser för kulturverksamhet.

De kommunala verksamheterna hamnar långt ned i olika rankingsystem. T.ex. hamnar vårt kommunala energibolag på plats 277 av 290 undersökta kommuner och själva kommunen på plats 253 i tidningen Fokus undersökning ” Var är det bäst att bo ?”.

Detta beror delvis på en långvarigt orolig och instabil politisk situation, där två små partier ( C, Fp) konsekvent utnyttjat sin vågmästarroll mellan Socialdemokrater och Moderater.

Under de senaste årens ledning ( C, Fp, S sedan 2010 även Mp) har utvecklingen gått kraftigt bakåt. Skatten har höjts, skolresultaten har sjunkit, och energibolaget SEVAB går allt sämre och visar idag röda förlustsiffror.

Vi Moderater är i opposition, men har en mycket stark utveckling. Det är fascinerande hur många människor som söker sig till vårt parti i Strängnäs. Våra gruppmöten är kreativa men väldisciplinerade med en mångfald av människor med olika bakgrund och erfarenhet. Det är en grupp där jag ständigt hämtar kraft och inspiration i egenskap av oppositionens ledare. Det är hoppfullt att Moderaterna nu växer sig så starka i Strängnäs. Endast ett stark, brett och ansvarstagande Moderatparti i Strängnäs kan förmå att vända den tragiska utvecklingen i Strängnäs kommun.

Välkomna! Hör av er mariavonbeetzen@gmail.com !

| Okategoriserade | 2 kommentarer

Länkar

”Leif Lindström måste avgå”

http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.1274673–leif-lindstrom-maste-avga-

Skolan mitt i byn

http://ekuriren.se/ledareasikter/inpass/1.1273184-skolan-mitt-i-byn

Strängnäs prioriterar fel

http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1273143-strangnas-prioriterar-fel

Lundberg anställs trots skandalen

http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.1273074-lundberg-anstalls-trots-skandalen

Oppositionens kritik mot konsultskandalen

http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.1253045-oppositionens-kritik-mot-konsultskandalen

Tandläkare Maria von Beetzen blir kommunalråd i Strängnäs

http://dental24.se/index.php/aktuellt/tandlaekare-maria-von-beetzen-blir-kommunalrad-i-straengnaes

Moderetarna i Strängnäs har gått vidare
Moderaterna i Strängnäs har gått vidare

| Maria i media | Lämna en kommentar