Löfven – kan bli en bra oppositionsledare för Sverige !

Det är  inte i första hand Moderaternas uppgift att recensera Socialdemokraternas val av partiledare. Men Socialdemokraterna kommer att under överskådlig tid vara ett stort parti i Sverige, rötterna är djupa, och därmed också ha stor påverkan på svensk politik. Löfven är ett bra val, det är en man  som visat att han besitter såväl insikter, beslutsamhet som nytänkande. Hans ledarskap var beundransvärt, när han förde Metallfacket till uppgörelsen 2008 om arbetstidsförkortning och därmed räddade många jobb i svensk industri.

Det är positivt att en till av de två stora partiernas företrädare är en genuin människa som bottnar i sina egna erfarenheter.  Lofven förefaller vara en man som vet vad han talar om,  som är äkta.

Bra för Sverige är det,  att Reinfeldt och Löfven sannolikt inte står särskilt långt i från varandra politiskt. Kanske kan de tillsammans hålla flaxiga och orealistiska särintressen åt sidan. Sverige är ett fantastiskt land som kommit längre än det flesta i fråga om välstånd, välfärd och miljötänkande och där  människor kan utveckla sin potential och därmed bidra både till sig själva och till samhället med möjligheter av olika slag.

Jobben är nummer ett,  säger Löfven som har goda insikter i företagandets villkor liksom vikten av användbar utbildning, kreativitet och innovation. Hur skapar vi fler jobb, utan att ägna oss åt konstgjord andning ? Hur når fler människor sin fulla potential? Viktiga frågor för Sverige.

| Okategoriserade | 6 kommentarer

It Couldn´t be Worse

Nej, Det kunde knappast vara värre, läget i Strängnäs kommunhus. Kommunledningen uthängd i pressen, om och om igen, först pga konsultskandalen, sedan efter att Lundberg med ett svärdshugg gjort sig av med sin vice kommunchef efter att hon (suprise?)  just kritiserat hans konsultanställningar ( bland annat Lundbergs egen olagliga konsultanställning)  och också dokumenterat sina varningar mot detta egenmäktiga hanterandet av lagen om offentlig upphandling.

Idag skriver Alex Voronov på ledarsidan  i Eskilstunakuriren om hur kommunens hemsida används till att försvara Lundberg. Själv har jag upphört att förvåna mig.

Allvarligt för Strängnäs kommun på sikt är den maktposition som Centern skaffat sig inte bara mha Socialdemokraterna utan där flera av de tyngre tjänstemännen har mycket stark koppling till lokala C. Men vilket är Centerns politiska mandat i längden,  det kan vi fråga oss.

Vi Moderater försöker framförallt se framåt. Vi kommer att fortsätta att vara mycket aktiva inom energiområdet där det kommunala bolaget SEVAB blöder och har stora brister i sin ledning. Vi kommer också att i detalj, på ett tidigt stadium nagelfara budgetarbetet 2013. Dessutom vill vi få svar på vad de 21 nya miljonerna ( sammanlagt 33 miljoner) som tillfördes kommunchefens konto ”tillväxtgruppen” skall användas till. Detta vill vi ha noggrant redovisat ned på detaljnivå!

Kommunens viktigaste uppdrag är skolan. Det duger inte att 28 % av barnen går ut skolan utan godkända betyg i en idyll som Strängnäs. Relevant forskning visar att gruppstorleken i de lägre stadierna har stor betydelse för inte minst barn med sämre förutsättningar att lyckas i skolan. Forskningen visar också att det är just dessa barn som slussas ut i bidragsberoende, psykosociala problem och utanförskap. Vi Moderater har år efter år presenterat budgetar som fokuserar just på bättre förutsättningar i de lägre stadierna. Vi skall inte ligga under rikssnittet i Strängnäs skolor!

Och  vad gäller Näringslivet som Centerpartiet försöker göra till en paradfråga  -  önskar sig företagarna verkligen storsatsningar på tillväxt mha  kommunala medel ?  Knappast. Hellre skattesänkning. Eller avbetalning på lånen för att skapa ekonomisk stabilitet. Det är sådant vi företagare gillar.

Keep on fighting!

Det går att göra stor nytta i opposition. Det vill vi i M göra. Leif Hård tidigare ordförande i Arbetarkommunen sade till mig en gång mellan skål och vägg. ”Ni gör att vår politik blir bättre !”  Det var vackert sagt, men jag måste själv konstatera,  vi har långt kvar !

 

 

 

| Okategoriserade | Lämna en kommentar