Folkomröstning i Strängnäs ?

I Strängnäs kommun har föräldrar samlat ihop det antal namnunderskrifter som behövs för att väcka fråga om folkomröstning. Det gäller en omorganisation av den kommunala skolan så att en hel del elever tvingas att redan i fjärde klass börja på en högstadieskola relativt långt bort från bostaden. Såväl komplikationer med transporterna för Strängnäs oftast pendlande familjer, som oron för att placera så pass små barn på renodlade högstadieskolor, har utlöst en uthållig proteststorm.

Som kommunalpolitiker går det inte att alltid tillfredställa alla grupper i samhället det vet vi Moderater väl. Den förtroendevalde måste alltid sammmanväga olika intressen och ofta ta stor hänsyn till vad ekonomin tillåter. Att som oppositionsparti ställa sig på de missnöjda och högljuddas sida kan förefalla populistiskt och kortsiktigt.

Moderaterna i Strängnäs bör tänka sig för innan de stöder folkomröstningskravet skrev Eskilstunakurirens och Strängnästidningens ledarskribent Alex Voronov i lördags.

Ja, vi tänker oss för! Varför har vi då kommit fram till att stödja initiativet, efter många och långa diskussioner på våra gruppmöten? Detta är våra motiv:

Föräldrarna utnyttjar en demokratisk rättighet instiftad i Sveriges Riksdag

Skolomorganisatonsbeslutet är ett grovt olyckligt beslut som tagits till följd av ett tidigare ogenomtänkt och kortsiktigt beslut, nämligen att ta bort en hel skola från Strängnäs mest expansiva del ( Finninge, Långberget med omnejd) och flyttade den till en mer perifer skola som stod tom och hade kunnat användas till annan verksamhet.

Genomförandet av det aktuella beslutet skedde med diffusa motiv om att spara pengar (har kontoret ej kunnat visas) utan att söka konsensus med oppositionen, och med flagrant arrogans från skollednings sida jämtemot berörda föräldrar. Sammantaget har majoriteten med Jens Persson i spetsen utökat lokalkostnaderna för skolan.

Strängnäs kommun har en förfärlig historia vad gäller skolomorganisation. Politiken och förvaltningen måste lära sig arbeta med bättre och mer professionella metoder som inte fullständigt retar gallfeber på invånarna. I Nyköping genomförs just nu en skolomorganisation i avsikt att minska kostnaderna för lokaler. Det moderata oppositionsrådet säger ” det går hur bra som helst, det är en fråga om dialog och att förankra”.

Vad som hänt när folkomröstningen blir av, det vet vi inte ännu. Det i sig är inget skäl för oss att trycka på stoppknappen förnärvarande.

Folkomröstningen kostar en miljon invände Voronov vid gårdagens (trevliga) lunch. Kanske måste det kosta lite för att kommunledningen i Strängnäs skall lära sig att arbeta med dialog och förankring, och också leva upp till den värdegrund (respekt, tydlighet, utveckling och öppenhet) som vi Moderater varit med och arbetat fram!

Ledstjärnan för oss Moderater är alltid att arbeta långsiktigt för invånarnas bästa, att ta ansvar för Strängnäs kommun.

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Fram för friluftsstaden Strängnäs

Vårvintern är fantastisk i Strängnäs när isen ligger tjock och möjliggör skridsko och skidåkning i anslutningen till stadskärnan. Hela året om har vi i vår kommun fantastiska möjligheter till friluftsliv över huvudtaget runt knuten och detta bör vi lyfta fram – än mer. Skidspår, skridskobanor, cykelvägar, vandringsleder, kanotleder, båtklubbar, ridvägar, allt detta ger tillgång till ett härligt uteliv med rörelse som vi alla mår bra av. Fram för mer upplogade skridskobanor på isen, skejtbanor, uppmärkning av cykelvägar, tilläggningsplatser för båtar, konstsnöspår, uppmärkta och säkra joggingspår mm. Mycket fungerar bra redan, men kan vidareutvecklas tillsamans med privata intressen och föreningar. Det rika frilufslivet i Strängnäs kommun är en fantastisk väg till livskvalitet för våra invånare.

| Okategoriserade | 1 kommentar