Mer om folkomröstningsfrågan

Eskilstunakurirerns ledare skriver idag om utvecklingen av folkomröstningsfrågan. Den politiske redaktören Alex Voronov avlyssnade själv hela KF- sammanträdet i måndags.

http://ekuriren.se/ledareasikter/signerat/1.1416215-fyrklovern-har-forlorat

| Okategoriserade | 4 kommentarer

Östnytt om folkomröstningsfrågan från gårdagens KF

http://svtplay.se/v/2784017/inget_beslut_om_folkomrostning

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Mina tips till alliansregeringen !

För att komma framåt med alliansens politik nationellt har jag följande förslag:

Sänk bolagsskatten!
Detta ökar Sveriges konkurrenskraft och ger företagen muskler att investera och växa, vilket i sin tur skapar jobb.

Sänk skatten i kultursektorn!
Regeringens måste visa att kultur är viktigt. Annars blir vi inget föregångsland. Sänkt skatt ökar dynamiken och produktiviteten också inom konsten.

Fokusera på barn som riskerar att inte klarar skolan!
Senaste forskning visar mycket starkt samband mellan skolmisslyckande och utanförskap. Börja i förskolan.

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Moderaterna kommer inte att stoppa folkomröstningsinitiativet

Någon förhandligslösning har inte uppnåtts i skolkonflikten som handlar om hur grundskolan skall organiseras i Strängnäs stad.

Vi Moderater är starkt kritiska till hur majoriteten skött grundskolan efter det att man övertog makten. För det första har man höjt skatten med 90 öre 2009 samtidigt som vi har färre lärare och sämre resultat i skolan.

För det andra har man nu ” tagit död ”på två omtyckta kommunala F-5 skolor, Långbergsskolan och Finningeskolan. Långbergsskolan har helt ”försvunnit”, Finningeskolan blir F-3 och inmatarskola till Pulinska skolan mitt i stan, i ett helt annat upptagningsområde. I framtiden kommer sannolikt andra initiativ än rent kommunala att rikta sig mot Finninge-Långbergsbarnen där det är stor och ökande efterfrågan på skolor i F-6 stadierna.

Majoriteten och skolkontoret har hamnat i en jättekonflikt med föräldrarna som inte accepterar det diktatoriska och oflexibla planeringssystem som presenterats av skolledningen.

Vi Moderater vill inte stoppa föräldrarnas krav på folkomröstning. De har demokratisk och juridisk rätt att få sin sak prövad hos allmänheten. Valdeltagande och röstresultat skall ge input till vår Moderata skolpolitik fortsättningsvis.

Men själva sakfrågan är komplicerad och vi Moderater kan inte garantera att vi kan upprätta ett kommunalt F-6 system på alla håll och kanter i Strängnäs i det fall vi styr Strängnäs. Däremot kan vi lova att bättre föra dialog med föräldrarna i organisationsfrågorna. Vi kan lova att mer regelbundet stämma av tillgång och efterfrågan på skolplatser och att skolkontoret skall planera tillsammans med friskolorna och agera för bästa möjliga ”skolservice” för föräldrarna. Vi kan lova att anstränga hos mer att använda smarta lösningar och okonventionella metoder för att svara mot de förväntningar dagens föräldrar ställer på skolor.

Föräldrar och barn skall inte behöva känna sig intvingade i ett skolsystem man känner stor oro för och inte alls tror på.

Valfriheten har kommit för att stanna, och den skall utvecklas!

| Okategoriserade | 1 kommentar

Svensk skola är bättre än sitt rykte

Det finns inte något område som åtnjuter så mycket synpunkter och klagomål, som skapar så starka känslor, så mycket frustration, så svåra politiska spänningar, så mycket tillbakablickande – som skolan.

Jan Björklund, utbildningsminister, har arbetat och propagerat för mer ordning och reda, mer koll på kunskap i skolan, och det är inget fel med det. Ändå ger han intryck att vilja ta tillbaka skolan i tiden. Men vill vi verkligen det?

Med mina barns skolgång i backspegeln finns mycket att reflektera över, såväl bra som dåligt. Framförallt har jag ju nu också ett slags facit, inte bara på dem utan på en hel generation av ungdomar som funnits omkring och vars utveckling man ju som förälder med glädje tar del av.

Mitt bestående intryck är följande: Svenska ungdomar (som inte direkt misslyckats i skolan) har generellt god självkänsla, stor social förmåga, är kritiskt tänkande och reflekterande, mycket framstående inom IT, skaffar lätt och snabbt fram den kunskap de behöver, är självförverkligande, globalt tänkande och kreativa. Min erfarenhet från andra länder, där skolsystemet är mer gammaldags än här, är att man inte har samma utveckling som i Sverige.

Kreativitet, förmåga till självförverkligande, social förmåga, kritisk tänkande mm är utomordentliga egenskaper som naturligtvis är svåra att mäta.

Men de är tydliga och borde uppskattas och berömmas mer!

Men:

Dagens skola kräver interaktion av aktiva föräldrar.

Barn som inte klarar målen i grundskolan går i regel ut med livslångt handikapp. Och här har vi vårt stora problem. Från forskningen vet vi att icke godkänd betyg i grundskolan bygger in en mycket stor risk för bidragsberoende eller psykosociala problem, oavsett vilken samhällsgrupp föräldrarna kommer från. Skolmisslyckande är den allvarligaste av alla faktorer vad gäller belastning inför det kommande vuxenlivet och skär tom rakt igenom social tillhörighet. Och vi vet att de barn som ligger i riskzoonen, men som får hjälp att klara sig igenom skolan, de klarar sig i regel bra! De som inte klarar sig kan kosta samhället upp mot 30 miljoner kr under sin livstid.

I den kommunala skolan i Strängnäs ligger andelen barn som inte klarar grundskolemålen över rikssnittet ( säkert förvånande för den utomstående) . Vi har också en förvånansvärt hög arbetslöshet och tilltagande kriminalitet bland ungdomar.

Detta är viktiga frågor för Strängnäs. Det gäller att skapa en bra grund för pedagogisk utveckling som når alla barn. Detta kan ske bla genom att skapa lugn i organisationsfrågor, komma ifrån djupgående konflikter, odla mer samarbete mellan friskolor och kommunala skolan, skapa mindre grupper i förskola och lågstadium. Att lägga denna grund för utveckling är en ledningsfråga. Det krävs ett nytänkande politiskt ledarskap och ett skolkontor som frigör sig från gammaldags centralbyråkrati. .

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Låt Barvaborna behålla sin livlina, bussen !


Igår kväll bjöd Barvaborna in politiker från Strängnäs och Eskilstuna för att protestera mot och diskutera förväntad omläggning av landsbygdsbussen som går mellan Strängnäs Eskilstuna över bla Barva. Liggande förslag från länstrafiken (som ägs av kommuner och landstinget, där dock Strängnäsmoderaterna som är kommunens största parti, blivit utmanövrerade) är att denna buss fortsättningsvis skall gå över motorvägen. Detta för att pendlande stadsbor skall få en kortare restid (10 min).

Vi politiker måste ha en ambition att fördela gemensamma skatteintäkter någorlunda rättvist. Vad har idag Barvaborna fått från skatteinvesteringar ? Ingen avfart från motorvägen, ingen skola, inget kommunalt dagis, ingen gatubelysning ( saknade ficklampan som jag alltid har på mig i Afrika, när jag skulle leta mig fram till bilen utanför bygdegården igår kväll), you name it, det är mycket vi i stan får som inte är givet den som bor i den Sörmländska glesbygden.

Pendlare mellan Eskilstuna och Strängnäs har ju ändå två möjligheter att åka kommunalt, tåget och busslinjen över Barva som den går idag, vilket många gör ! Trots de tio minuterna, extra jämfört med en transport på motorvägen!

Låt Barvaborna behålla sin livlinja, landsbygdsbussen linje 720!

| Okategoriserade | 1 kommentar

Kämpa, kämpa, kämpa – ni är fantastiska!

Det drar ihop sig, till nästa kommunfullmäktige när beslut om folkomröstning i skolomorganisationsfrågan skall tas. Majoriteten söker begränsa diskussionen till om det är klokt att ställa till med en folkomröstning eller inte, det är just där Fredrik Lundgren och Jens Persson vill ha diskusionen.

Vi Moderater är framförallt emot omorganisationsförslaget att 4e och 5e klassare skall skickas ned till bla Paulinska skolan. Förslaget är en ren skrivbordsprodukt och tar inte hänsyn till de krav Strängnäs föräldrar ställer på trygg och säker skolgång för sina barn. Hela problemet med platsbristen på Finningeskolan är en konsekvens av Långbergsskolans förflyttning som majoriteten bankade igenom 2010 under det att utbildningskontorets chef på stående fot utlovade föräldrarna en ny skola i området ”om ett par år” ! ( Något som det varken finns politisk förankring eller ekonomisk beredskap för, så får det inte gå till !!!!).

Paulinska skolan är inte dålig som högstadieskola. Tvärtom , jag vet att det finns en engagerad rektor och fantastiska lärare som lägger sin själ i arbetet, inte minst för de som inte har lättast i skolarbetet. Ingen skugga skall falla på Paulinska skolan som sådan. Men det är en mycket stor högstadieskola mitt inne i stan, den är inte lämplig för barn i lägre åldrar. Lyssna på föräldrarna, deras insikt ljuger sällan.

Jag är full av beundran för alla föräldrars uthållighet i sin kamp, och engagemanget hos många politiker i opposition. Detta är vår kamp, alla i oppositionen och ni föräldrar tillsammans. Nu skall vi lägga in än mer bränsle i brasan, ladda, kämpa, tillsammns skall vi hindra dem! Vi har mycket stort stöd i vår stad! Det bästa är om vi får Lundgren (Fp) och Persson (C) att bryta upp beslutet nu, utan folkomröstning, och att omorganisationen inte alls blir verklighet till hösten.

Vi skall stoppa omorganisationen! Kämpa, kämpa, kämpa !

| Okategoriserade | 1 kommentar