Moderaterna kämpar för att ta ansvar i Sevab, och betongklossen måste lyftas !

Sevab är ett kommunalt energibolag i Strängnäs med mycket allvarliga problem som tyvärr sannolikt kommer att bli än värre.

För denna utveckling bär framförallt Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna ansvaret sedan lång tid tillbaka. Kloka moderata förslag genom åren, som att samverka med Eskilstuna Energi, eller att avyttra konkurrensutsatta delar av bolaget för att förbättra soliditeten, eller att skapa en professionell styrelse som inte domineras av ett gammelkommunalt ”nämndtänk”,eller att göra en åtgärdsplan för hur lönsamheten skall förbättras, allt detta har konsekvent motarbetats av ovan nämnda partier under lång tid. Man kan väl nästan säga att det var i Sevab som dessa partier fann varandra och skapade sin koalition i ”gammelkommunal” anda.

Först nu, när bolaget verkligen har kniven över strupen bla genom allvarliga lönsamhetsproblem och diverse sunkigheter som tvingar fram allt högre överpriser på bolagets tjänster, har ägaren representerad av Jens Persson (C) fått fram en slags plan för samarbete med Eskilstuna Energi (ett visst genombrott alltså).

Nu kan inte denna skiss-plan lösa alla Sevabs problem. På grund av en dysfunktionell styrelseordförande har bolaget inte haft ett bra styrelsearbete på lång tid om ens någonsin. Fokus har konsekvent manipulerats bort från väsentliga frågor om lönsamhet och juridik (har själv varit ersättare i styrelsen).

Moderaternas styrelseledamöter Ingvar Lundborg (tidigare mångårig, framgångsrik VD och styrelseordförande i Åker Sweden och Åker Group) Niklas Zandelin (VD i Exido), Johan Källström (tjänsteman på Åker Sweden) Kerstin Dahlström (aukt. revisor) är alla medvetna om att de tar risker med att sitta kvar i en styrelse i detta sjunkande bolag där de inte får gehör för ett helt normalt kravställande i ett företag. De riskerar att få sina personliga ”varumärken” nedsvärtade, att själva ställas till svars för att ingå i denna misslyckade bolagsstyrelse, trots att de gör sitt yttersta för att få ordning på bolaget och därmed hjälpa invånarna att inte behöva betala överpriser på vatten, värme, el och renhållning.

Vi har på våra gruppmöten återkommande diskuterat om Moderaterna kanske helt borde lämna styrelsearbetet i protest. Men vi har gemensamt funnit att utspel inte är det viktiga för oss. För oss är invånarnas intresse alltid vår lag. Och det finns drastiska förändringar i bolagsstyrelsen som måste genomföras inifrån, eftersom Jens Person lägger dövörat till.

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Kvotering av kvinnor i styrelsen – socialistiskt !

Sefan Löfven, socialdemokraternas partiordförande, föreslår kvotering av kvinnor i näringslivet. Jag är emot denna typ av statlig överstyrning i det privata näringslivets hjärta. Den som satsar kapital och engagemang i företagande, den skall också ha makten att välja styrelse.

Däremot har många styrelser mycket att utveckla vad gäller mångfald. I forsknings- och utvecklingsammanhang har mångfald, inte bara vad gäller kön, utan också ålder och kulturell bakgrund sedan mycket länge varit väl kända framgångskoncept. En sådan grupp blir helt enkelt mer kreativ (fast det ställer krav på ledaren).

Intressant är ju också att företag som har kvinnor i styrelsen generellt visar större lönsamhet, än de företag som bara har män i styrelsen!

Min inställning till kvinnor i styrelser är alltså mycket positiv. De ägare som inte förstår värdet av mångfald, de får väl betala sitt pris. Och ser vi ett företag utan kvinna i styrelserummet kan vi ju fråga oss, är kompisarna viktigare än företagets positiva utveckling ??

Makten att välja styrelse skall ligga hos ägaren. Likaså är det ägaren som får bära konsekvenserna i fråga om lägre lönsamhet och långsiktig framgång om styrelsen är underutvecklad och likriktad.

| Okategoriserade | Lämna en kommentar

Förlorarna

Det finns anledning att vara bekymrad. Den svenska alliansregeringen har gjort många viktiga förbättringsåtgärder i Sverige, där arbetslinjen varit och är bärande. Men nu händer inte mycket. Stefan Löfven har accepterat jobbskatteavdragen och har stor sammsyn med Moderaterna i många viktiga frågor. Visserligen är hans Socialdemokratiska program tunnt men uppenbarligen har Löfven hittills vunnit många människors intresse för att åtminstone förvalta det unika svenska samhällsbygget.

Den typiske mittenväljaren är fortfarande inrikes inåtblickande. Att de svenska statsfinanserna är extremt goda och att alla som har ett jobb (vilket är väldigt många, jämfört tex Spanien, USA) har en relativt god livskvalitet, det upplevs inte som unikt. Det vi har, blir väldigt fort självklart.

Vad som nu behövs är inte floskler. Det är inte främst ”marknadsanpassade” strategier som skall riktas mot specifika väljargrupper, som partistrategerna listar fram i sina datorer.

Moderaterna måste framförallt visa väljarna att engagemanget för Sverige är äkta och att det överlever triumfen av att ha besegrat sossarna i två val. Moderaterna måste visa att man kan ta nya utgångspunkter och angripa problem på nytt sätt.

Människor är inte dumma, vi vill titta frammåt, vi vill att det GÅR frammåt. De slutsatser väljarna drog 2006 och 2010 gäller inte längre.

Regeringens uppdrag är att göra nytta för samhället och för andra människor. Tex. hur får vi fler ungdomar upp på banan. Någon mer konstruktiv fråga att arbeta med, ur såväl mänsklig som samhällsekonomisk synvinkel, finns knappast. Här skulle den svenska alliansregeringen tillsammans med kommunalråden kunna gå i spetsen och bli världsledande.

Ett förslag att komma dithän är att sätta in akutåtgärder i högstadiet. Vi skall se till att inte lämna ungdomarna som har det knepigt med skolan därhän. De SKA klara godkännt. All forkning visar att detta steg är helt avgörande för ungdomarnas livschanser.

Sen gäller det att bygga en bra skola för alla från grunden. Det är inte de duktiga eleverna i Sverige som är problemet, för dom går det i regel högst bra, även om de inte leder den internationella matte-ligan. Det är alla de elever som inte klarar skolan som är de stora förlorarna.

| Okategoriserade | Lämna en kommentar