Byt färg på Sörmland

Artikel publicerad i dagens Eskilstunakuriren:

Byt färg på Sörmland!

Hur kan ett så centralt och vackert län som Sörmland, mitt i den dynamiska Mälardalsregionen, släpa efter så allvarligt i utveckling? Vi har den tredje högsta arbetslösheten, den lägsta bruttoregionprodukten, och skolresultat långt under rikssnittet.

Vägen framåt för Sörmland, går genom att överge lokal, gammaldags S-politik och öppna upp för den dynamik och framtidstro som Moderaterna och Alliansen gett till vår nation. Det är en utveckling som du som väljare kan skapa förutsättningar för. Få län har dominerats under så lång tid av socialdemokratin som Sörmland. Förståelsen för att det är det privata, lokala näringslivet som kan skapa nya jobb på hemmaplan har inte varit hög hos länets S-toppar. Lokal prestige har genom åren ofta motarbetat vällovliga välfärdsalternativ, exempelvis Ryggkirurgiska kliniken i Löt, eller att få ut välbehövlig specialiststöd på vårdcentralerna. Näringslivets förtroende för lokalpolitikerna i Strängnäs, Eskilstuna, Flen och Oxelösund är mycket lågt, vilket är olyckligt för länets utveckling.

Förmågan hos kommunalråden att prioritera skolan har heller inte varit stor i Sörmland. Tvärtom har skattepengar gått i överflöd till andra satsningar som starkt kan ifrågasättas, exempelvis till fler politiker och mer byråkrati i Strängnäs eller till den berömda djurparken i Eskilstuna.

Det finns ingen faktor som styr en ung människas livschanser lika mycket som skolan. Hur livet blir påverkas mer av om man klarar målen i skolan än av vilken social bakgrund man är född ur. Därför tar vi Moderater och Alliansen krafttag och satsar nationellt på att stärka läraryrket men också på att ge skolinspektionen (staten) mer kraft att gripa in när studieresultaten i en kommun eller på en skola inte är rimligt bra. Men det är i kommunerna de slutgiltiga ekonomiska prioriteringarna sker. Vi Moderater har i såväl Strängnäs som Eskilstuna visat i våra skuggbudgetar hur vi vill stötta skolorna med mer resurser för själva undervisningen, vilket tex innebär mindre undervisningsgrupper i lägre stadier.

Fler elever måste komma in på en konstruktiv bana genom skolan och få chans till en framtid. Det är så Sörmland kan bli bättre och rättvisare.

Maria von Beetzen (m)
Fd Oppositionsråd i Strängnäs
Kandidat till Riksdagen 2014

| Okategoriserade | 2 kommentarer