Moderaterna i Strängnäs längtar efter inflytande

Visst är Strängnäs fint. För att inte tala om Mariefred, Åker, Stallarholmen och alla kyrkbyar. Vi bor i en mycket vacker kommun. Människor flyttar hit, unga och lite äldre. Företag startas. Det är glädjande!

Ändå saknas den stolthet som finns i många städer.
I moderatstyrda Trosa är vanligt folk stolta över den fina lilla staden men också över att vara en framgångsrik kommun och den belönas med fina omdömen från sina invånare. I Katrineholm tycker de flesta människor att det är bra, att politikerna (S+M) samarbetar för att lösa kommunens problem och söka föra saker och ting framåt, vilket också görs.

I Strängnäs kan vi nu glädja oss åt att ett stapplande SEVAB äntligen får ingå i ett större sammanhang med Eskilstuna Energi & Miljö. Vi hoppas att detta samarbete, som vi Moderater drivit som en av våra viktigaste frågor sedan 2006, nu blir framgångsrikt.

Men även om vi bortser från SEVABs höga taxor så måste vi fråga oss följande: Varför har Strängnäs rasat i Svenskt Näringslivs ranking från plats 77 året innan Jens Persson tog över, till nuvarande plats 217 av 290 kommuner? Ännu värre är det med den kommunala skolan, där hamnar Strängnäs i dagsläget på femte plats från slutet i Lärarförbundets skolranking ”Bästa skolkommun”.

Det är snart val, och det är dags att skärskåda styret Jens Persson.
Under hans tid har skatten höjts med 90 öre och vi har nu drygt en krona högre skatt än genomsnittskommun. Samtidigt har vi sjunkit likt en läckande båt i både skol- och näringslivsrankingar.

I Strängnäs finns inget att förlora på att nya människor kommer fram till rodret för att ösa ur båten och hissa seglen. Vi Moderater, som i förra valet blev kommunens största parti, har nu en stor tillströmning av nya politiker i alla åldrar. Vi är så många att vi har svårt att finna lokal för våra gruppmöten! Och över hela landet blir alla lika förvånade att höra att vi är i opposition! Ja moderaterna i Strängnäs kommun har blivit en folkrörelse som kokar och brinner, som växer och utvecklas. Strängnäsmoderaterna längtar efter inflytande och att få föra kommunen på rätt kurs! Vi vill ha bra skola för alla, god omsorg och god service till invånare och företag. Det är er som vi har i fokus! Strängnäs kan bättre!

Maria von Beetzen (M)

Ordförande i Rekryterings- och nomineringskommittén i Moderaterna Strängnäskretsen

| Okategoriserade | 3 kommentarer

Europa skapade underutveckling i Afrika söder om Sahara

Nelson Mandelas bortgång leder nu till anklagelser mot gamla moderater för ställningstagande som gynnat imperialistiska system. Det går inte att komma ifrån att imperialistiskt tänkande och handlande funnits hos en del äldre moderater, likaså har det funnits bland näringslivets företrädare.

Den som satt sig in i Afrikas historia ser än värre mönster. Hela Europas agerande med den transatlantiska slavhandeln som hade sin höjdpunkt på 17-1800-talet, underutvecklade kraftigt den Afrikanska kontinenten. Afrika söder om Sahara var från början glest befolkat. Uppskattnningsvis förflyttades 12-15 miljoner människor, den bästa arbetskraften från Afrika till de nya världen. Många dog också på vägen i denna ohyggliga handel. Arbetskraften behövdes för nybyggarnas plantagen bla i USA. Efterfrågan på bomull och socker i Europa drev nybyggarnas produktion, den sk triangelhandel. Bristen på arbetskraft i framförallt Västafrika ledde till att gamla afrikanska kulturer som tex. Asante och det gamla Kongo helt enkelt kollapsade. Därmed var kolonialismen väl förberedd, motståndet var stukat, även om många människor dog även under erövringskriget. I Kolonialismens spår, där Afrika delades upp mellan de europeiska stormakterna genom att dra streck med linjal på kartan, har följt en mängd etniska konflikter och inbördeskrig. Under kalla kriget positionerade sig stormakterna i Afrika och bidrog till innbördeskrigen tex i Mocambique, Sudan och Angola. I inbördeskriget i Rwanda var bla Frankrike inblandat. Också i Sydafrika valde väst och Sovjetunionen sida, där väst stod på de gamla kolonialmakternas sida, alltså på motsatt sida till ANC.

Å andra sidan ledde den sk triangelhandeln med slaveriet som motor till en stark ekonomisk utveckling i Europa, till uppbyggnad av finansiella strukturer och system som lade grunden för industrialismens utveckling.

Det är en djupt imperialistisk och orättvis historia som Europa bär på, det skall vi alla vara medvetna om.

Det parti jag engagerat mig för, Nya Moderaterna tror på frihet, på mänskliga rättigheter, demokrati och varje enskilda människas rätt och möjlighet till utveckling. Det är en visshet som har växt ur mänsklighetens historia. Vi gillar mycket att utbytet med handel mellan Afrika och Sverige ökar. Vi har sett att det är problematiskt att få tillstånd en god afrikansk inhemsk utveckling genom gåvor utifrån. Men utbytet skall vara etiskt försvarbart. Vi är stolta över att svenska konsumenter ställer krav, och att våra journalister granskar sådana frågor. Så är inte fallet med alla Afrikas handelspartners. Vi moderater accepterar inte att konsumtionsefterfrågan i vår del av världen leder till slavliknande förhållanden i andra delar av världen. Vi stödjer demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Vi bidrar gärna med svenskt kunnande där det kan vara till hjälp.

Vi kan lära oss av historien, och undvika nya misstag. Konfliktsituationer i andra länder är komplexa och vi förenklar gärna skeenden utifrån våra egna smala och i sammanhanget inte alltid översättbara erfarenheter.

Det fina med de verkligt stora ledarna är att de höjer sig över partipolitiken, höjer sig ovan konfliktytorna och förmår att samla människor i strävan att ta sig ur konflikt och destruktiva mönster.

Nelson Mandela var en av dem.

| Okategoriserade | 1 kommentar