Varför går det så dåligt för Moderaterna

Vänstersidan har nu egen majoritet på över 50 % inför Riksdagsvalet och EU- valet blev en katastrof för Moderaterna Hur har det kunnat gå så illa?

Allt politiskt ledarskap måste förtjänas inför väljarna, hela tiden, dag för dag . . .

Fredrik Reinfeldts nya Moderater visade ett utmärkt politiskt ledarskap i att genomföra arbetslinjen. Det fanns vid tiden för valet 2006 en djup insikt hos svenska folket att något var fel, att hederligt arbete inte belönades tillräckligt. Ändå var det tufft att förändra, enskilda människors berättelser skar genom mångas hjärtan. Politisk ingenjörskonst blir alltid i någon mån fyrkantig. Det är tufft att förändra, men arbetslinjen har tjänat landet unikt väl. Vi har helt sluppit de nedskärningar i välfärd och plågsamma skattehöjningar som drabbat många andra västländer, ofta så illa att människor tvingats ut på gatan i misär.

Men sen? Det blir snabbt självklart det som är. Valet 2014 kommer definitivt inte att vinnas pga arbetslinjen.

Människor vill framförallt ha engagemang från sina politiker. De måste uppfattas som trovärdiga och äkta! Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har länge haft en sådan status. Men bilden av dem rasade för många samman med Nuon affären och Försvarsfrågan. I bägge fallen gjordes katastrofala felbedömningar – från början till slut.

Moderaterna har för närvarande helt misslyckats med att nå mittenväljarna och dessutom gjort sig osams med sina kärnväljare.

Vilken typ av politiskt ledarskap kan vinna folkets hjärtan inför valet 2014? Förespår här några frågor som enligt min mening är viktiga.

Landets säkerhet går ovanpå alla andra frågor. Utvecklingen i Ryssland är likt en sjuk böld som kan svälla upp till ytterligare exerbation när som helst. Frågan kvarstår, hur klarar vi ensamma ett väpnat angrepp? Ansvaret för landet vilar tungt på politikerna inte på tidigare opinionsmätningar om tex intresset för Nato hos befolkningen. Gardering gäller! Hur tänker statsministern?

Visa engagemang för de frågor som bekymrar väljarna! Maten är en sådan fråga. Många av de yngre väljarna är ytterst bekymrade för matfrågan. Ekologisk mat är en av de stora megatrenderna världen över ( Vad gör regeringen? Låt väljarna få veta!)

Miljön är en annan. Vad gör regeringen i klimatfrågan, vad gäller Östersjön, är vi pådrivande? Berätta! Starta seminarier!

Kulturfrågan. Vad gör regeringen? Varför sänker man tex inte skatten inom kulturområdet för att minska svarthandel och få fart på kreativiteten? Se de viktiga kopplingarna till ökande kreativa näringar!

Jämställdhet. Vad har regeringen för agenda ?

Hur är det med biståndet? Vilken nytta gör det?

Varför får vi moderater tala bara om jobbfrågan? Många nåbara väljare fixar sina jobb själva, men har engagemang i många andra viktiga frågor likt ovan nämnda. Gäller minst 30 % av befolkningen.

Möjligen lider nya Moderaterna av nyliberala rötter. Människor i Sverige tycker inte att det räcker med att sjösätta ett system och sen tro att det skall spela av sig självt, det är i vart fall så många tidigare Moderater uppfattat politiken.

Politik är väldigt mycket psykologi och Moderaterna är traditionellt teknokratiska.

I alla tider har människor behövt och velat ha ledare. I politiken betyder det att ” gå före” att vara förutseende, men också att möta hela befolkningen med äkthet och engagemang i de frågor som upplevs väsentliga. Det gäller att ha kunskap men också relevant ”bildning” i ett bredare perspektiv, endast då kan en politiker rätt förstå sin samtid.

Karin Enström (M) har stor kunskap och stort engagemang i försvarsfrågan. Problemet där var felaktiga slutsatser från FR och AB . Birgitta Olsson (Fp), EU, är också en politiker som är ”äkta” , med eget drive och stort engagemang i viktiga demokrati och rättvisefrågor. Varför släpper inte Centern fram Eskil Erlandsson, jordbruksministern lite mer?

Sist men inte minst: Försök inte manipulera svenska folket. Det går inte!

| Okategoriserade | 3 kommentarer