En god utveckling!

Sverige har haft en mycket god ekonomisk utveckling under alliansregeringen:
BNP har ökat med drygt 450 miljarder kr och i snitt har vi fått 21.500 kr mer i plånboken efter skatt och inflationskompenserat.

Jämförelse mellan då (2005) och nu (2013).

2005: S regerade i samarbete med MP och V under högkonjunktur.
2013: Alliansen regerar under global finanskris.

Jämförelsefaktorer. 2005 2013 Dif

Sveriges befolkning 9.047.752 9.644.864 + 597.112
Genomsnitt arbetslöhet 8,32 % 7,51 % – 0,81 %

Antal sysselsatta 4.384.500 4.698.000 + 313.500

Statsskulden 1.286,8 miljarder (40,7 % av BNP) 1.232,8 miljarder (34,2 % av BNP) -54 miljarder

Statens totala tillgångar 1.047 miljarder 1.410 miljarder + +363 miljarder

BNP 3.152,7 miljarder (348.480 kr per capita) 3.604,0 miljarder (373.700 kr per capita) + 451,3 miljarder

Antal företag 838.800 1.041.057 202.257

Skatteintäkter 1.334,4 miljarder (147.500 kr per capita) 1.614 miljarder (167.360 kr per capita) +279,6 miljarder

Antal utförsäkrade 20.000 17.000 – 3.000

Disponibel inkomst 176.200 kr 197.700 kr + 21.500 kr

Källa: Ekonomifakta.se, SCB.se, ESV.se, Svenska statens årsredovisningar 2005, 2006 och 2013. Alla siffror är inflationsjusterade.

| Okategoriserade | 1 kommentar

Inte bli någon annan! Kommentarer till Svd-ledare 1a juni

Hej Tove,

Tack för många fina ledare, vill gärna ge några kommentarer till dagens, sett ur den potentiella moderatväljarens perspektiv:

Vi vet att Moderaterna är bra på ekonomi. Vi tror oxå att fler reformer, som att ta bort värnskatten och att minska beskattningen i företagandet skulle göra alla i landet gott, även om vi förstår att det kan vara svårt att vinna val på. Men ett förlängt mandat för en Moderatledd regering kan komma att ändra på det i en framtid, det kan vi hoppas på.

Men skaffar man sig bra ekonomi så förväntar vi oss att man oxå ”gör bra saker”. För så gör vi själva! Och politiken skall göra de ”bra saker” som vi inte kan åstadkomma alena!

Dagens unga kvinnor tex, är ofta högutbildade, är ytterst strukturerade och mycket framåt. Jämdställdhetsfrågan är viktig för dessa unga duktiga kvinnor, som fortfarande kämpar i motvind. Sätt fokus på lönefrågan!

Miljön är så mycket mer än klimatfrågan. Östersjön tex, som vi alla älskar och maten är en jättestor fråga för unga väljare. Här kan politiken inte minst i kommunerna skapa bättre förutsättningar för ekologisk mat ( om skola och äldrevård går före).

Kulturen. Vad har Moderaterna gjort för kulturen?? Om man gjort något berätta! Här skulle man tex kunnat sänka skatter. Momssatsen 25 % på nyproducerad konst är världsunik. Om jag minns rätt har Island 0%, Frankrike 6% Florida 3 %. . . . Dags att se konstens viktiga kopplingar till kreativa näringar!

Och Försvaret . . . . . .( ja det behöver jag väl knappast säga något om till SvD! )

Den typiske Moderatväljaren classic har en sund ekonomisk inställning och vill att landet skall försvararas, ja! Men vi uppskattar likväl kultur, älskar naturen och miljön, gillar bra och nyttig mat! Detta är moderata värderingar som har blivit alltmer intressanta för fler och fler. Ju bättre vi får det, desto mer intresse lägger vi människor på det vi kan kalla allmän livskvalitet (Det gör Madonna oxå!) .

Det har man inte lyckats fånga upp!

Med vänlig hälsning

| Okategoriserade | 2 kommentarer