Värna svensk integritet istället för en obefintlig neutralitet

Det drar ihop sig allt mer i Europa, snart på dagen 100 år efter första världskrigets utbrott. Utvecklingen i Ryssland tog inte alls den vändning vi hade önskat, efter murens fall.

Putin har fört in Ryssland på en farlig väg. Med lögner och propaganda färjad av KGB och Sovjettiden, har han pushat väst framför sig. Alltför länge såg väst med godtrogna ögon Ryssland och försökte bygga broar på alla sätt. Något som Putin kallt har utnyttjat för att genom osunda och falska genvägar bygga upp den stukade ryska självkänslan i en uppblåst nationalism.

Vi är tillbaks i ett nytt kallt krig.

Hur förhåller vi oss i Sverige? Även om vi inte för närvarande är militärt hotade måste vi lära läxan. Ett funktionellt försvar är något vi måste ha som en försäkring mot militärt angrepp så länge vi har en stor granne utan demokratiska och folkrättsliga traditioner. Försvarsminister har också aviserat omfattande satsningar, dessa ligger dock långt fram i tiden. Att få upp svensk försvarsförmåga i detta nya kalla krig tar mkt lång tid.

Bland annat därför bör Sverige gå med i Nato. Det är den enda realistiska lösningen på att vi skall kunna hävda vår suveränitet i ett nytt kallt krig som kan utlösa oväntade scenarier. Behovet av ett försvar värt namnet är även nödvändigt för att vi psykologiskt skall stå raka upp mot demokrati och mänskliga rättigheter och inte tvingas kompromissa med dessa grundläggande värderingar.

Ett realistiskt försvar är likväl viktigt för att skydda svenska ekonomiska intressen och svenska jobb. Även om många svenskar delvis blundar och hänvisar till en bekväm neutralitetstradition, så gör inte resten av världen det. Skulle Facebook lagt sina serverhallar i Luleå i dagsläget?

Utvecklingen präglas av global utrustning. Det är trist. Men Sverige måste ha en realistisk plan och ett förhållningsätt i försvarsfrågan som är baserat på analys, realism och modigt politiskt ledarskap. För detta är endast vi svenska politiker ansvariga. Ett medlemskap i Nato är den enda realistiska vägen. Vår tillhörighet i den fria och demokratiska västvärlden är glasklar. Vi borde vara mer stolta över vad fred, demokrati och frihet åstadkommit i vårt land, och värna vår säkerhet och integritet!

| Okategoriserade | Lämna en kommentar