”Alla länder har en krigsmakt, sin egen, eller någon annans”

Det kan ordas mycket om nedläggningen av svenskt invasionsförsvar, på ett par årtionden försvann de flesta av våra regementen och värnplikten avvecklades. Endast mindre delar kvarstår, kopplade till ett sk insatsförsvar och utan ambition att kunna försvara Sverige.

Nu står vi där vi står med ett alltmer oberäkneligt och hotfullt Ryssland i vårt närområde. Regeringen har aviserat satsningar på fler JAS-plan, fler u-båtar och nya luftvärnssystem. Utan tvekan har trenden vänt.

Det kommer att ta tid innan vi har en reell försvarsförmåga igen, innan dessa beslut slår igenom med effekt. Men från politiskt håll måste vi omgående och konstruktivt jobba framåt och fokusera på förbättringar som steg för steg leder till stärkt försvarsförmåga.

Försvarsmakten behöver omedelbart, mer folk och mer krut, för att de olika vapenslagen skall bli funktionella. Flygvapnets basorganisation behöver personal för att JAS-planen skall kunna flyga, flottans korvetter behöver bemannas så att de kan öva, och armén behöver utöka sitt artillerisystem som idag är anorektiskt. Därtill behöver försvaret av Gotland stärkas.

Det har funnits en godtycklig tro från svensk politik, att vi skall få hjälp från andra västländer vid militärt hot. Något som Nato med all önskvärd tydlighet nyligen förklarat, inte kan gälla för icke medlemmar. Vi Moderater är för Natomedlemskap. Att vi skulle förhålla oss ”neutrala” till ett hotfullt Ryssland som bryter mot demokratiska regler och folkrätt, det är för mig en absurd tanke.

Positivt är att vi har mycket vassa delfunktioner och många riktigt skickliga människor med stort engagemang inom försvarsmakten. Vid de många utlandsmissionerna har gedigen kunskap och erfarenhet samlats, som vi inte kunnat tillgodogöra oss på hemmaplan. Det är en grund av fast urberg som vi nu kan bygga från, även om resan är lång.

Viktigt är att förtroendet mellan politiken och försvarsanställda blir bättre. Till viss del bottnar misstroendet i ekonomiska frågor. Skillnaden mellan vad regeringarna har förväntat sig att få ut av respektive försvarsbudget och vad som verkligen åstadkommits har varit stor och också kallats ” svarta hål”. Alla verksamheter måste i ett avancerat högkostnadssamhälle leta efter kostnadseffektivitet och smarta lösningar, det gäller även försvaret. Men anslagsnivåerna måste å andra sidan också bottna i realism.

Att utveckla vårt nya försvar så att det i verkligheten blir funktionellt är en av Sveriges stora och viktigaste utmaningar som regeringen nu tar sig an. Mot regeringen står vänstern, miljöpartiet och feministiskt alternativ, som alla är för nedrustning, mer eller mindre.

Försvaret är vår försäkring som skall garantera oss suveränitet, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Att Sverige inte lämnar säkerhetsvacuum är viktigt för hela Östersjöregionen. Vi är många som vill att Östersjön skall vara ett ”Frihetens hav” omgivet så långt som möjligt, av demokratiska stater.

| Okategoriserade | 3 kommentarer