Afrikaprojekt

Africa rising

Huvudledaren i numret 3-9th December i the Economist handlar om Afrika. Efter decennier av låg tillväxt har nu Afrika chans att följa efter i Asiens fotspår konstaterar ledaren.

Sammanfattning:
Under det senaste 10 åren var sex av världens snabbast växande länder afrikanska. De senaste åtta åren har Afrika växt snabbare än Asien inklusive Japan.
Ändå måste hoppfullheten tas in i mindre doser. Enorma problem finns på kontinenten. De flesta afrikaner lever på mindre än två dollar om dagen, även om än rätt snabbt växande medelklass finns i många länder.

Afrika är på väg in i den globala handelssektorn vad gäller enklare tillverkning och service., inte primärt tack vare västländerna, men genom Kina, Indien, Malaysia, Brasilien och Turkiet.

Konfliktzooner som Kongo, maktfullkomlig politikutövning och korruption hämmar fortfarande utvecklingen i många länder.

För närvarande går stora kullar av relativt välutbildade ungdomar ut i arbetslivet och födelsetalen har börjat stabiliseras. Proportionen mellan de som arbetar och de som är beroende ökar åt rätt håll vilket bör sätta fart på tillväxten.

Reformer är nödvändiga för fortsatt positiv utveckling i Afrika. Regeringarna bör göra det lättare att starta business, sänka vissa onödiga skatter och beskatta rättvist och logiskt för statens behov.

Västländerna bör öppna upp för handel, istället för att ”just dish out aid”.

Min kommentar:
Gunilla Karlsson (M), biståndsminister, har förtjänstfullt ändrat inriktningen på svenskt bistånd i riktning mot självhjälp. Idag kan svenska och afrikanska företag söka pengar för affärsutveckling i Afrika inom programmet Innovation against poverty (Sida).

Svensk utrikespolitik betonar vikten av svensk närvaro i handelsutbytet med länder i Afrika. Sverige har sedan länge ett gott rykte kopplat till välvilja inte minst i Afrika söder om Sahara som är mycket präglat av europeiskt tänkande och europeiska referenser. Sverige står för viktiga värden som frihet och demokrati samtidigt som vi inte har någon kolonial koppling. Vi har också en annan syn på jämställdhet, på vad som är rimliga arbetsvillkor, och värnar om miljön, på ett annat sätt än många av de länder som interagerar i Afrika gör. Även om flertalet av Afrikas ledare kan kritiseras för korruption och maktfullkomlighet, så kan man konstatera att människorna i Afrika tänker väldigt mycket på samma sätt som vi!